Hopp til hovedinnhold

MG1301 Samfunn, vitenskap og psykiatri (5 sp)

Dette emnet vil gi deg mer kunnskaper om psykiske lidelser, det norske trygdesystemet, medisinsk etikk og grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning. Etter dette emnet skal du kunne reflektere over de interessante sammenhengen mellom helse og samfunn.

dame med minnbind som åponer en cafe

Om emnet

Temaer for dette emnet er psykiske lidelser, samfunnsmedisin og etikk.

Etter å ha fullført dette menet skal du ha kunnskap om følgende: 

 

Kunnskap:

  • kjenner til de viktigste psykiske sykdommene 

  • kjenner til samfunnsmedisinske arbeidsprinsipper og helsevesenets organisering 

  • kjenner til organiseringen av trygdesystemet i Norge, og sentrale regler og ordninger 

  • kjenner til grunnleggende prinsipper ved medisinsk etikk og etiske aspekter ved medisinske problemstillinger 

  • kjenner til grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning

Ferdigheter 

  • kan reflektere over sammenhengen mellom helse og samfunn

Generell kompetanse 

  • har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap 

Arbeidskrav 

  • obligatorisk innleveringsoppgave i vitenskapelig skriving 
  • nettkurs i samfunnsmedisin

Eksamen

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)