Hopp til hovedinnhold

Svein Vigeland Rottem

Førsteamanuensis II

Svein Vigeland Rottem

Svein Vigeland Rottem er seniorforsker ved Fridtjof Nansen institutt. Hans forskning omhandler sikkerhetspolitikk i Arktis, reguleringer av Arktis og Arktisk råd. Rottem’s PhD (Statsvitenskap) omhandlet det norske forsvarets møte med en ny virkelighet etter den kalde krigen, med fokus blant annet på sikkerhetspolitikk i nord. I de seneste år har han rettet blikket mer mot nord og forsket på reguleringer i Arktis, maritim sikkerhet, forholdet mellom politikk og vitenskap og Arktisk råd. Han har publisert en lang rekke fagfellevurderte artikler, bøker og rapporter om disse temaene. Han har også lang erfaring i forskningsformidling.

Svein Vigeland Rottem is a senior research fellow at the Fridtjof Nansen Institute. His main research interests are within the fields of Arctic security, Arctic governance and the Arctic Council. Rottem’s PhD (Political Science) was on the Norwegian defence establishment’s encounter with new post-cold war realities, emphasizing, among other things, security in the Arctic. In recent years, however, his main research focus has been on Arctic governance, maritime safety issues in the Arctic, science-policy influence, and the Arctic Council. He has published a number of articles in academic journals and reports on these issues and have broad experience with presenting my research to relevant stakeholders.