Hopp til hovedinnhold

Alf Børre Kanten

Førsteamanuensis

Alf Børre Kanten

Alf Børre Kanten er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor bedømmingspsykologi og sosialpsykologi. Som forsker har han jobbet mest med spørsmål knyttet til kontrafaktisk tenkning og psykologisk distanse. 

Bakgrunn

 • 2015 – d.d.: Førsteamanuensis i psykologi, Oslo Nye høyskole.
 • 2012 – 2017: Postdoktor i sosialpsykologi, UiO.
 • 2007 – 2011: Doktorgradsstipendiat ved UiO og Simula Research Laboratory.
 • 2006 – 2007: Universitetslektor i sosialpsykologi, UiO.

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder

 • Sosial- og personlighetspsykologi
 • Anvendt kognitiv psykologi
 • Bedømmings- og beslutningspsykologi
 • Forskning i praksis
 • Bacheloroppgave

Faglige kompetanseområder
Sosial kognisjon, bedømmings- og beslutningspsykologi, sosialpsykologi.

Forskning

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter

Andre publikasjoner

 • Kanten, A.B. (2020). Det som «måtte skje». (Populærvitenskapelig artikkel for Minerva, septemberutgaven). 
 • Larsen, N. M., Phelps, J. M. & Kanten, A. B. (2018). I hvilken grad eksponering av informasjon i forkant av en øvelse påvirket studentenes maktbruk i øvelsesgjennomføringen. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2563530
 • Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A.B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3/2018). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
 • Kanten, A. B. (2018). Om tenkning og avstander. (Populærvitenskapelig artikkel for Psykologisk.no)