Hopp til hovedinnhold

Alf Børre Kanten

Førsteamanuensis

Alf Børre Kanten

Alf Børre Kanten er ansatt som førsteamanuensis og underviser primært innenfor sosialpsykologi. Han forsker innenfor områdene eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømmings- og beslutningspsykologi. Han har brede interesser innenfor disse feltene, men har jobbet mest med spørsmål knyttet til kontrafaktisk tenkning og psykologisk distanse.

Alf Børre Kanten is an associate professor of psychology, primarily interested in experimental social psychology and related fields such as judgment and decision-making and cognitive psychology. He has broad interests within these fields, but he has mostly worked on questions related to counterfactual thinking and psychological distance.

Bakgrunn

  • 2015 – d.d.: Førsteamanuensis i psykologi, Oslo Nye høyskole.
  • 2012 – 2017: Postdoktor i sosialpsykologi, UiO.
  • 2007 – 2011: Doktorgradsstipendiat ved UiO og Simula Research Laboratory.
  • 2006 – 2007: Universitetslektor i sosialpsykologi, UiO.

Jobber med

Undervisning og veiledningsområder

  • Sosial- og personlighetspsykologi
  • Forskning i praksis
  • Bacheloroppgave

Faglige kompetanseområder
Sosial kognisjon, bedømmings- og beslutningspsykologi, sosialpsykologi.

Forskning

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter

Andre publikasjoner

  • Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A.B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. (Rapport 3/2018). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • Kanten, A. B. (2018). Om tenkning og avstander. (Populærvitenskapelig artikkel for Psykologisk.no)