Hopp til hovedinnhold

Frode Stenseng

Professor

Frode Stenseng

Frode Stenseng er ansatt som professor ved Oslo Nye Høyskole og underviser primært i psykologi, særlig på temaene teknologi, samfunn/individ og helse. 

Stenseng har også forsket mye på hvordan samspillet mellom sosial inkludering/ekskludering påvirker barn og unges personlighet gjennom oppveksten. I de senere år har han sett mer på motivasjon for – og konsekvenser av – gaming, strømming, og sosiale medier i lys av psykisk helse. Han leder også et NFR-finansiert prosjekt som skal indentifisere årsaker som fremmer og hemmer frafall fra videregående skole i Norge.

Bakgrunn

 • 1995 – 2005. Hovedfag i psykologi, NTNU, Trondheim
 • 2005 – 2009. Doktorgradsstudier i psykologi, UIO, Oslo
 • 2009 – 2011. Prosjektleder, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse, Oslo
 • 2011 – 2015. Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, Trondheim
 • 2011 – 2018. Førsteamanuensis, NTNU, RKBU, Trondheim
 • 2018 – 2021. Professor, DMMH, Trondheim
 • 2018 – 2021. Professor, IPL, NTNU, Trondheim
 • 2020 – 2021. Professor, Oslo Nye Høyskole, Oslo

Jobber med

Faglige kompetanseområder

 • Motivasjon og selvregulering
 • Nye medier
 • Psykisk helse
 • Personlighet
 • Statistikk

Utvalgte publikasjoner

Tidsskriftspublikasjoner

Annet