Hopp til hovedinnhold

Jan Mossige

Førsteamanuensis

Jan Mossige

Jan er ansatt som førsteamanuensis i psykologi og jobber spesielt med barne- og ungdomspsykologi

Jan G. Mossige, psykolog. Arbeidet for PP-tjeneste, Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus, Barneombudet og Statped – foruten privat praksis. Har i mange år forelest ved psykologisk institutt ved UiO og NTNU. Forfatter/med-forfatter på en rekke fagartikler; de siste årene særlig artikler om å oppdage språkvansker hos barn og unge – og hvordan språkvanskene skal behandles

Jobber med

Arbeider nå som høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole.