Hopp til hovedinnhold

Mads Haraldsen Roen

Høyskolelektor

Mads Haraldsen Roen

Mads jobber som høyskolelektor i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier på Oslo Nye Høyskole.

Mads jobber som høyskolelektor i freds- og konfliktstudier og internasjonale studier. Han tok sin bachelorgrad innen freds- og konfliktstudier ved ONH og har over flere år hatt flere forskjellige roller ved høyskolen. Han har blant annet jobbet deltid i forbindelse med nettstudier og som sensor. Hans videre studiebakgrunn med en Master of Science (MSc) i International Political Theory fra The University of Edinburgh gir han god oversikt over fagfeltet med en spisskompetanse når det kommer til etikk og politisk teori. Kort fortalt er Mads interessert i møtepunktet mellom internasjonal politikk, teori, og filosofi, men også i formidling og studentvelferd, noe som står sentralt i hans arbeidet ved høyskolen. 

Bakgrunn

  • Bachelor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole (2016)
  • Master of Science (MSc) i “International Political Theory” ved The University of Edinburgh (2018)

Jobber med

  • Koordinering av nettstudier
  • Faglig veiledning og oppfølging
  • Sensur og faglige-administrative oppgaver 
  • Emneansvar og fagutvikling

Annet

Faglige kompetanseområder
Politisk teori, politisk filosofi, internasjonale relasjoner, etikk, internasjonal rett, freds- og konfliktstudier, rettferdig krig, globalisering, og moderne våpenteknologi. 

Interesser og engasjement
Sett bort ifra sin interesse for fagfeltet og formidling har Mads også en langvarig lidenskap rett mot studentvelferd, engasjement, og frivillighet. Dette har tidligere kommet til uttrykk gjennom flerfoldige verv i og utenfor Studentdemokratiet ved høyskolen, og at han i dag er styremedlem i instituttets alumniforening.