Hopp til hovedinnhold

Marianne Molin

Førsteamanuensis

Marianne Molin

Marianne har en doktorgrad (PhD) i ernæring fra Universitetet i Oslo og hovedfag i ernæring, helse og miljø (nå samfunnsernæring). Hun har også en pedagogisk utdanning i bunn (adjunkt med opprykk).

Bakgrunn

Hun har tidligere jobbet som førsteamanuensis både ved bachelorstudiet i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i ernæring ved Atlantis Medisinske Høgskole og som daglig leder i Landsforeningen for kosthold og helse. Hun har lang og bred undervisnings- og veiledningserfaring og har blant annet veiledet mange bachelorstudenter og masterstudenter.

Jobber med

Faglige kompetanseområder
Marianne har en doktorgrad (PhD) i ernæring fra Universitetet i Oslo og hovedfag i ernæring, helse og miljø (nå samfunnsernæring). Hun har også en pedagogisk utdanning i bunn (adjunkt med opprykk).

Undervisning og veiledningsområder
Marianne har undervist i mange temaområder innenfor ernæringsfaget, men mest innen forskningsmetode, epidemiologi og statistikk. Hun er også veileder for en doktorgradsstudent som undersøker hvordan inntak av fisk kan påvirke forekomst og utvikling av metabolsk syndrom.

Forskning

Marianne forsker på matvarers effekt på ulike helseutfall

I forskningen er hun spesielt interessert i hvordan stoffer vi finner i mat påvirker helsen vår. I doktorgradsarbeidet undersøkte hun hvordan arsenforbindelser som vi finner i sjømat, metaboliseres hos mennesker. Datainnsamlingen ble gjort i en kontrollert human kostholdsstudie og arbeidet var et samarbeid mellom senter for kontrollerte koststudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt Institutt for sjømat- og ernæringsforskning. Transfettsyrer er et annet fagområde som har interessert henne, og hovedfagsoppgaven (i samarbeid med Folkehelseinstituttet) hennes omhandlet hvordan slike fettsyrer påvirker utviklingen av tykktarmskreft. Hun er også med på et forskningsprosjekt i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Høyskole som omhandler hvordan optimalisere ernæringsarbeid ved sykehjem.

Utvalgte publikasjoner

Marianne har publisert i nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

 

Se Mariannes publikasjoner på PubMed

Annet

Marianne har tidligere vært leder i Norsk Forening for Ernæringsfysiologer (NFE) og har også vært styreleder for Norsk Tidsskrift for Ernæring AS (NTFE AS).