Hopp til hovedinnhold

Ole Boe

Professor II

Ole Boe

Ole forsker på karakterstyrker, ledelse, prestasjoner og stressmestring i militære kontekster. Hans forskning er rettet mot først å finne og så videreutvikle ledere som skal håndtere ekstreme situasjoner.

Bakgrunn

Ole har en samfunnsvitenskapelig utdanning, med en bachelor i ide- og lærdomshistorie fra Universitetet i Gøteborg og en Cand. Mag fra Universitetet i Oslo. Han er i tillegg licentiat i kognitiv psykologi og han har også en doktorgrad i beslutningspsykologi fra Universitetet i Gøteborg innenfor forskningsfeltet samtidige beslutninger.

Bakgrunn

 • Advanced Officer Education, Norwegian Defence Command and Staff College, Norwegian Defence University College
 • PhD in Psychology, Gothenburg University
 • Licentiate in Psychology, Gothenburg University
 • Cand. Mag. in social Sciences, University of Oslo
 • Master of Science in Psychology, Gothenburg University
 • Bachelor of Science in Psychology, Gothenburg University
 • Bachelor of History of Ideas and Science, Gothenburg University
 • Diploma study in Social Anthropology, Gothenburg University

Jobber med

Faglige kompetanseområder

 • Bedømmings- og beslutningspsykologi
 • Beslutningstaking
 • Karakterstyrker
 • Ledelse og lederutvikling
 • Ledelse og organisasjon i forsvarssektoren
 • Ledelsesteori
 • Militær ledelse
 • Militærpsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Organisasjonspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Rekruttering
 • Strategisk ledelse og foretaksetikk
 • Stress og stressmestring

Forskning

Aktuelle forskningsområder

 • Karakterstyrker
 • Viljestyrke i en militær kontekst
 • Militær ledelse
 • Lederutvikling
 • Stressmestring i ekstreme situasjoner
 • Læring under stress
 • Beslutningsprosesser
 • Ledelse og prestasjoner under farlige og uforutsigbare situasjoner

Annet

Ole er professor II I organisasjonspsykologi ved Oslo Nye høyskole. Han er professor i organisering og ledelse ved Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge. Han arbeider også deltid ved sine tidligere tjenestesteder Krigsskolen og Forsvarets høgskole. Han er utdannet offiser, er uteksaminert fra Forsvarets stabsskole og har tjenestegjort i 16 år i ulike avdelinger i Forsvaret.