Hopp til hovedinnhold
ukrainas flagg formet med blomster

Informasjon til studenter og ansatte om krigen i Ukraina

Russland har invadert Ukraina og det er krig på det europeiske kontinent. Her kan du finne relevant informasjon for våre studenter og ansatte. Informasjonen på disse sidene oppdateres løpende.

ONH har ikke innvekslingsstudenter fra Ukraina, Russland eller Hviterussland, men vi har studenter og ansatte med ulike nasjonaliteter og som på ulike måter er direkte personlig berørt av krigen. Krigen i Ukraina skaper frykt og utrygghet, og det preger oss alle om enn på ulikt vis. Det skal vi respektere og vi på ONH vil gjøre det vi kan for å møte ulike behov på en god måte.
– Cia Dunstrøm, rektor ved Oslo Nye Høyskole

Vi oppfordrer studenter som er bekymret for eller berørt av situasjonen til å kontakte oss på hei@oslonh.no 

Hvis situasjonen påvirker studiene dine, er det viktig at du tar kontakt med en av våre studierådgivere. De kan hjelpe deg med å finne løsninger.

Studenter som er berørt av krigen i Ukraina kan benytte seg av følgende tilbud:

SiO – Noen å snakke med
SiO Psykisk helse- og rådgivningstjenesten, helsesykepleier og livsstilveileder er et lavterskeltilbud for deg som student i SiO.

https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-med

Studenttelefonen ved Mental Helse: 116 123 (tast 3) 
Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.

https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også tjenesten sidetmedord.no med døgnåpen chat. 

www.hjelpetelefonen.no

Psykiatrisk legevakt i Oslo: 116 117
Du får hjelp av en allmennlege hele døgnet. Psykiater, psykolog i psykiatrisk legevakt er til stede om kvelden og i helgene i Storgata. Tjenesten drives av Oslo universitetssykehus.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/legevakt-oslo/psykisk-krise/

Kirkens SOS: 22 40 00 40
En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene.

www.kirkens-sos.no

Student­humanisten i Oslo
Studenthumanisten kan du snakke med hvis du er student i Oslo og trenger å lufte tanker og følelser. Jeg har taushetsplikt og samtalen er gratis.

https://www.human.no/humanistisk-samtaletilbud/studenthumanister/studenthumanisten-i-oslo

Ansatte som har behov for hjelp eller tilrettelegging kan ta kontakt med sin nærmeste leder.

Har du behov for psykisk helsehjelp, kan du også kontakte din bydel om psykisk helsearbeid for voksne.

Grunnet den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet:

Se reiseråd for Ukraina →

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Russland:

Se reiseråd for Russland →

Kunnskapsdepartementets spesialutsending ved ambassaden i Moskva følger opp alle norske studenter i Russland som ambassaden kjenner til i tråd med systemet for konsulær bistand. Studenter og ansatte i sektoren som nå befinner seg i Russland bes kontakte ambassaden hvis de har behov for råd og veiledning.

Utenriksdepartementet ber nordmenn i Russland registrere seg

Dersom du befinner deg i Russland, anbefaler Utenriksdepartementet at du registrerer deg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar slik at Utenriksdepartementet kan nå deg med viktige meldinger.

 

Bjørnar Østby | Høyskolelektor

Undervisning og veiledningsområder
Konfliktanalyse, konfliktløsning og fredsarbeid.

Kompetanseområder
Årsaker til krig, borgerkriger, «nye kriger» og væpnede ikke-statlige grupper, transnasjonale terrororganisasjoner med fokus på Den islamske stat, fredsoperasjoner, politisk orden i konflikt, særskilt opptatt av internasjonaliserte borgerkriger i en afrikansk kontekst. 


Nik. Brandal | Førsteamanuensis 

Undervisning og veiledningsområder
Politisk ekstremisme, totalitære bevegelser, folkemord, nyere amerikansk historie, nyere tysk historie, første verdenskrig, sosialdemokratiets historie, nyere norsk historie.

Kompetanseområder
Nyere amerikansk og tysk historie, sosialdemokratiet og den nordiske modellens historie, folkemord, totalitære bevegelser, første og andre verdenskrig.


Ole Boe | Professor II

Boe forsker på karakterstyrker, ledelse, prestasjoner og stressmestring i militære kontekster. Hans forskning er rettet mot først å finne og så videreutvikle ledere som skal håndtere ekstreme situasjoner.

Kompetanseområder
Bedømmings- og beslutningspsykologi, beslutningstaking, karakterstyrker, ledelse og lederutvikling, ledelse og organisasjon i forsvarssektoren, ledelsesteori, militær ledelse, militærpsykologi, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi, rekruttering, strategisk ledelse og foretaksetikk, stress og stressmestring.

 

Artikler

Oslo Nye Høyskole fordømmer angrepet på Ukraina
Av ONH (med adm.dir Morten Danielsen og rektor Cia Dunstrøm)

6 sentrale spørsmål om Putins invasjon av Ukraina
Av Nik Brandal og Bjørnar Østby

Tips til å håndtere vanskelige tanker og følelser i forbindelse med krigen i Ukraina
Av Andreas Berg Krosby


Podcaster