Hopp til hovedinnhold

Videre studiemuligheter innen digital markedsføring og ledelse

Opptak til masterstudier ved andre institusjoner handler om hvor mange studiepoeng man har innenfor de ulike fagområdene. Antall studiepoeng kan hele tiden endre seg, så vi oppfordrer studenten til å alltid sjekke dette med ønsket studiested for mastergrad. Slik det ser ut per 2022 tar en student som fullfører Bachelor i Digital Markedsføring og Ledelse dette antall studiepoeng per fagområde:

  • Innenfor økonomisk-administrative fag har vi: Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Organisasjon og Ledelse, Strategi, Innføring i Digital Markedsføring, Merkevareledelse, PR og Omdømme, Mikroøkonomi, Digital Transformation Management, Organisasjonspsykologi og HR, Interaksjonsdesign, Digital Markedskommunikasjon, Forbrukeratferd og Psykologi, Business Analytics: Digitale Markedsverktøy, samt Prosjektledelse som til sammen utgjør 105 studiepoeng
  • Metodefag: Metode og statistikk på 15 studiepoeng
  • Kommunikasjon: Merkevareledelse, PR og omdømme + Digital markedskommunikasjon – 15 studiepoeng 

Med denne sammensetningen er det bekreftet fra lærestedene eller på nettstedet til lærestedene at studenter tilfredsstiller kravene for opptak til disse mastergradene (vi understreker at de fleste studiesteder krever gjennomsnittskarakter C eller bedre for opptak til master):

Høyskolen Kristiania:

Høyskolen i Innlandet:

NTNU:

BI (krever gjennomsnittskarakter B og minimum C in relevante kurs for masterprogrammet):

OsloMet: