Hopp til hovedinnhold
/

Mastergrad i psykologi med to fordypninger

Oslo Nye Høyskole tilbyr fra høsten 2021 mastergrad i psykologi med to ulike fordypninger: Anvendt helsepsykologi og forebygging og Kognisjon og teknologi. Begge fordypningene tilbys både som stedlige studier i Oslo og som nettstudier.

Publisert i Nyheter Mandag 22. mars, 2021 - 11:56 | sist oppdatert Torsdag 18. november, 2021 - 14:43

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dette er masteren er for deg som har fullført en bachelor med minst 80 studiepoeng i psykologi (se mer om opptakskravene) og som ønsker å ta et steg videre med utdanningen din.

På lik linje med en bachelor i psykologi handler masteren om mennesket, om menneskers atferd og opplevelser, og med fokusert faglig fordypning i henholdsvis helse og sykdom, og kognisjon og teknologi. 
 
Uansett om du velger å studere stedlig på høyskolen i Oslo eller via nett vil du få god oppfølging og være en del av en klasse hele studieløpet. Læringsaktiviteter (blant annet forelesninger, seminarer, bedrifts- og virksomhetsbesøk) vil skje i samme tidsrom uansett om du studerer stedlig eller på nett. Det vil i tillegg være noen stedige obligatoriske samlinger i Oslo for alle i løpet av studieløpet.  

Å være én klasse skaper både tilknytning og et fruktbart læringsmiljø, og er noe vi har etterstrebet når vi har lagt opp denne masteren. 
- Randi Bjøntegaard, instituttleder psykologi ved Oslo Nye Høyskole

Du blir en del av et faglig sterkt læringsfellesskap hvor forskjellige typer samarbeidsformer brukes for å analysere, evaluere og løse ulike problemstillinger. 

Fokus på forskningsmetode 

Ved å ta en samfunnsaktuell master i psykologi med en praktisk tilnærming øker du din kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet som vil være relevant for arbeidslivet.  

Masterprogrammet søker å bryte ned barrieren mellom forskning og utvikling på den ene siden, og praktisk anvendelse i samfunnet og arbeidslivet på den andre. Derfor vil du som student gjennom hele masterprogrammet veksle mellom hvordan man tilegner seg teoretisk kunnskap og hvordan man omsetter kunnskap knyttet til nåværende og fremtidige samfunnsbehov. 
- Joshua Phelps, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi.   

Forskningsmetode vil bli tillagt mye vekt i denne masteren. Forskning er det som gir oss ny innsikt, og det å forstå hvordan man kommer frem til forskningsresultater, vil være ettertraktet og verdifullt uansett hva ditt fremtidige arbeidsliv bringer.

I løpet av det andre året på studiet får du muligheten til å ta et dypdykk i et forskningsprosjekt; enten ved å designe din egen studie sammen med en veileder og/eller knytte deg til et eksisterende prosjekt hos en av våre samarbeidspartnere.   

Dette er en svært forskningsbasert master og du blir spesielt god til å forstå, presentere og analysere mer komplekse problemstillinger. Et stort fokus i masteren er å trene opp evnen til å kritisk vurdere informasjon og en stor del av denne prosessen vil være knyttet opp imot forskningsmetoder, sier Phelps. 

To studieretninger

Du velger mellom to fordypningsområder; kognisjon og teknologi eller anvendt helsepsykologi og forebygging.   

Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging  

Med fordypningen i anvendt helsepsykologi og forebygging vil du få kunnskap om hvordan forskning på helsepsykologi og forebygging brukes i praksis. Tema som belyses grundig er hvordan helsefremmende og forebyggende tiltak kan nå ut til befolkningen på et tidlig tidspunkt for å fremme god psykisk og somatisk helse, samt hvordan forebygge at psykiske vansker utvikler seg til å bli mer langvarige og alvorlig.  

Les mer om master i psykologi, fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

Fordypning i kognisjon og teknologi  

Denne fordypningen vil gi deg kunnskap om det komplekse samspillet mellom teknologi og kognisjon. Informasjonsflyten i samfunnet har gjennomgått store endringer de siste 20 årene, og det å forstå hvordan disse endringene påvirker vår kognisjon og forståelse av både verden og oss selv som individer er essensielt. I denne fordypningen vil du også lære om hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i utvikling av digitale løsninger. Du vil få økt kompetanse om hvordan digitale tjenester som for eksempel gaming og sosiale medier kan påvirke både barn og voksnes helse, og om hvordan sansene og erfaringene våre relateres til teknologi gjennom for eksempel augmented og virtural reality.  

Les mer om master i psykologi, fordypning i kognisjon og teknologi

Usikker på hvilken studietening som passer for deg? Bestill en gratis veiledningstime og snakk med en erfaren studieveileder.

studere på nett

Jobbmulighetene etter en master i psykologi er mange  

Masterstudiet henvender seg til deg som ønsker å jobbe med psykologi innen ulike områder av samfunnet både i privat og i offentlig sektor, for eksempel i et departement eller direktorat. For noen vil en videre forskerkarriere være aktuelt, enten ved en utdanningsinstitusjon, ved et forskningsinstitutt eller organisasjoner.  

Med fordypningen anvendt helsepsykologi og forebygging vil du i tillegg kunne være kvalifisert til å jobbe blant annet som miljøterapeut, ha en jobb som konsulent og rådgiver i frivillige organisasjoner som Røde Kors, eller på rehabilitering på sykehus, i eldreomsorgen, på helsestasjoner, skoler eller i barnevernet.  

Etter endt master i fordypningen i kognisjon og teknologi kan noen av karriereveiene videre, i tillegg til de nevnt over, være å jobbe som konsulent og rådgiver innen markedsføring, salg, digital læring, eller for eksempel med interaksjonsdesign for å fremme ønsket adferd tilknyttet helsefremmende atferd og klimavennlige valg eller design av tjenester som skal sikre gode og fornuftige brukeropplevelser. 

Studiets oppbygging 

I det første semesteret av masteren vil du ha to fordypningsemner, mens du på andresemesteret vil ha et fordypningsemne sammen med tre mindre emner om forskningsmetode. På det siste året av masteren vil du jobbe med masteroppgaven, hvor du vil få mye fleksibilitet, men samtidig god oppfølgning med veileder og gjennom seminarer som er relevante for ditt forskningsprosjekt.  

Søk studieplass på master i psykologi