Hopp til hovedinnhold
/
NYHET: Nå kan du ta master i psykologi på Oslo Nye Høyskole (Foto: Getty Images)

Mastergrad i psykologi på Oslo Nye Høyskole

Oslo Nye Høyskole tilbyr fra høsten 2021 mastergrad i psykologi med fordypningen Anvendt helsepsykologi og forebygging. Studiet tilbys både på campus i Oslo og på nett.

Publisert i Nyheter Mandag 22. mars, 2021 - 11:56 | sist oppdatert Mandag 28. mars, 2022 - 14:35

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dette er masteren er for deg som har fullført en bachelor med minst 80 studiepoeng i psykologi (se mer om opptakskravene) og som ønsker å ta et steg videre med utdanningen din.

På lik linje med en bachelor i psykologi handler masteren om mennesket, om menneskers atferd og opplevelser, og med fokusert faglig fordypning i henholdsvis helse og sykdom, og kognisjon og teknologi. 
 
Uansett om du velger å studere stedlig på høyskolen i Oslo eller via nett vil du få god oppfølging og være en del av en klasse hele studieløpet. Læringsaktiviteter (blant annet forelesninger, seminarer, bedrifts- og virksomhetsbesøk) vil skje i samme tidsrom uansett om du studerer stedlig eller på nett. Det vil i tillegg være noen stedige obligatoriske samlinger i Oslo for alle i løpet av studieløpet.  

Å være én klasse skaper både tilknytning og et fruktbart læringsmiljø, og er noe vi har etterstrebet når vi har lagt opp denne masteren. 
- Randi Bjøntegaard, instituttleder psykologi ved Oslo Nye Høyskole

Du blir en del av et faglig sterkt læringsfellesskap hvor forskjellige typer samarbeidsformer brukes for å analysere, evaluere og løse ulike problemstillinger. 

Fokus på forskningsmetode 

Ved å ta en samfunnsaktuell master i psykologi med en praktisk tilnærming øker du din kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet som vil være relevant for arbeidslivet.  

Masterprogrammet søker å bryte ned barrieren mellom forskning og utvikling på den ene siden, og praktisk anvendelse i samfunnet og arbeidslivet på den andre. Derfor vil du som student gjennom hele masterprogrammet veksle mellom hvordan man tilegner seg teoretisk kunnskap og hvordan man omsetter kunnskap knyttet til nåværende og fremtidige samfunnsbehov. 
- Joshua Phelps, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi.   

Forskningsmetode vil bli tillagt mye vekt i denne masteren. Forskning er det som gir oss ny innsikt, og det å forstå hvordan man kommer frem til forskningsresultater, vil være ettertraktet og verdifullt uansett hva ditt fremtidige arbeidsliv bringer.

I løpet av det andre året på studiet får du muligheten til å ta et dypdykk i et forskningsprosjekt; enten ved å designe din egen studie sammen med en veileder og/eller knytte deg til et eksisterende prosjekt hos en av våre samarbeidspartnere.   

Dette er en svært forskningsbasert master og du blir spesielt god til å forstå, presentere og analysere mer komplekse problemstillinger. Et stort fokus i masteren er å trene opp evnen til å kritisk vurdere informasjon og en stor del av denne prosessen vil være knyttet opp imot forskningsmetoder, sier Phelps. 

Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging  

Med fordypningen i anvendt helsepsykologi og forebygging vil du få kunnskap om hvordan forskning på helsepsykologi og forebygging brukes i praksis. Tema som belyses grundig er hvordan helsefremmende og forebyggende tiltak kan nå ut til befolkningen på et tidlig tidspunkt for å fremme god psykisk og somatisk helse, samt hvordan forebygge at psykiske vansker utvikler seg til å bli mer langvarige og alvorlig.  

Les mer om master i psykologi, fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

studere på nett

Jobbmulighetene etter en master i psykologi er mange  

Masterstudiet henvender seg til deg som ønsker å jobbe med psykologi innen ulike områder av samfunnet både i privat og i offentlig sektor, for eksempel i et departement eller direktorat. For noen vil en videre forskerkarriere være aktuelt, enten ved en utdanningsinstitusjon, ved et forskningsinstitutt eller organisasjoner.  

Med fordypningen anvendt helsepsykologi og forebygging vil du i tillegg kunne være kvalifisert til å jobbe blant annet som miljøterapeut, ha en jobb som konsulent og rådgiver i frivillige organisasjoner som Røde Kors, eller på rehabilitering på sykehus, i eldreomsorgen, på helsestasjoner, skoler eller i barnevernet.  

Studiets oppbygging 

I det første semesteret av masteren vil du ha to fordypningsemner, mens du på andresemesteret vil ha et fordypningsemne sammen med tre mindre emner om forskningsmetode. På det siste året av masteren vil du jobbe med masteroppgaven, hvor du vil få mye fleksibilitet, men samtidig god oppfølgning med veileder og gjennom seminarer som er relevante for ditt forskningsprosjekt.  

Søk studieplass på master i psykologi