Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Master i psykologi: Fordypning i kognisjon og teknologi

Informasjonsflyten i samfunnet har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Det å forstå hvordan disse endringene påvirker oss og vår kognisjon, altså hvordan vi mennesker tenker, erkjenner og oppfatter omverdenen, og forståelsen av oss selv, er essensielt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Søknadsfrist: 15. april, deretter rullerende opptak 
Opptakskrav: C i snitt fra en bachelorgrad i psykologi - se detaljer nederst på siden.

Ønsker du å forstå hvordan vi mennesker blir påvirket av og fungerer i et eskalerende digitalt samfunn? 

Fordypningsretningen ser nærmere på skjæringspunktet mellom kognisjon og teknologisk utvikling. Denne kunnskapen er nyttig for eksempel i utviklingen av digitaliserte løsninger der mennesket er forbruker av varer og tjenester. Du møter morgendagens behov i arbeidsmarkedet. 

Hva lærer du?  

Du vil komme tett på en dyktig og engasjert fagstab. Det legges opp til et fruktbart læringsmiljø blant annet gjennom studentaktive metoder hvor man oppfordres til å aktivt søke kunnskap, og delta i et fellesskap hvor ulike problemstillinger analyseres, løses og evalueres. 

 Du vil få inngående kunnskap om blant annet:  

 • Hvordan mennesker strukturerer sin forståelse av både seg selv og omverdenen, og hvordan teknologi kan bidra til bedre forståelse av disse prosessene. 
 • Anvendelsen av teknologi i møte med kognisjon og hvordan teknologien påvirker tenkning. 
 • De etiske problemstillingene denne utviklingen medfører for oss som individer og samfunn. 

 

kognisjon og teknologi

 

Studentutveksling 

Du kan dra på utveksling blant annet til Pacific Lutheran University (PLU) eller til Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest i Ungarn.


Jobbmuligheter etter master i psykologi: kognisjon og teknologi

Masteren gir deg muligheter til å blant annet forfølge en karriere som:    

 • Forsker; Ph.d. utdanninger (krever vanligvis «B» eller høyere på masteroppgave)
 • Konsulent- og rådgiver innen:
  -  markedsføring i (for eksempel i marked, PR- og reklamebyrå eller i markedsavdeling i privat, offentlig og frivillig sektor) 
  - salg (i salgsavdeling i ulike bransjer) 
  - innen interaksjonsdesign for å fremme ønsket adferd tilknyttet helsefremmende atferd og klimavennlige valg 
  - design av tjenester som skal sikre gode og fornuftige brukeropplevelser (som for eksempel den enkeltes møte med helsevesenet, bank- og forsikringstjenester og transportsektoren) 
  - digital læring 
 • Utforming av digitaliseringspolitikk og strategiplaner for å fremme effektivisering av tjenester (i organisasjoner, kommuner, direktorater, og lignende)
 • Utforming, gjennomføring og evaluering av digitaliseringsprosjekt og enkeltstående tiltak og identifisere hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer (innenfor prosjekter i det offentlige, i bedrifter eller organisasjoner) 


Hvordan foregår undervisningen på masteren? 

Master i psykologi på Oslo Nye Høsykole har to retninger du kan velge mellom. Fordypning i kognisjon og teknologi og anvendt helsepsykologi og forebygging. Du kan velge mellom å følge undervisningen på campus i Oslo eller som nettstudent. 

 1. Forelesningene vil skje både på høyskolen for campus-studenten samtidig som de streames til nettstudentene på samme tidspunkt. Som nettstudent kan du befinne deg hvor du vil, men en del av forelesningene vil være på gitte tidspunkt. Dette er fordi vi skal skape et godt og fruktbart læringsmiljø, i en mindre klasse.
 2. En del av undervisingen av emnene vil være samlet for hele kullet på begge fordypninger.    
 3. En del av emnene er fordypningsrettet for dere som har valgt den samme fordypningen.  


Snakk gjerne med en studieveileder om hvilke fordypning som passer deg. 

 

For å få studieplass på master i psykologi må du ha:

 • Bachelorgrad i psykologi med C i snitt 
 • 80 studiepoeng i psykologiemner 
 • 15 studiepoeng i forskningsmetode

Opptakskravene gjelder både for Fordypning i kognisjon og teknologi og Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Dersom du ikke får tilbud, settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart.

Går du fortsatt på bachelorgraden ved en annen institusjon? 
Da må du laste opp karakterutskrift for alle avlagte emner, samt en bekreftelse som opplyser om hvilke emner som gjenstår og når forventet sluttdato er.
Det må fremkomme av dokumentet at du har eller er i ferd med å ta fagkravene.

Hvis du er i ferd med å ta opp emner når du søker, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og laster opp dokumentasjon fra lærestedet. 
Har du fått emner innpasset på ditt vitnemål, må vi se karakterutskrift fra institusjonen emnene ble bestått hos.

Dersom du har utdanning fra utlandet må du også oppfylle språkkrav i norsk og engelsk.

PSY4400 Forskningsdesign og kritisk tenkning (5 sp)

I dette emnet lærer du om planlegging og design av empiriske forskningsprosjekter. Emnet er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi. 

Les mer
PSY4410 Anvendt kvalitativ forskningsmetode (5 sp)

I emnet lærer du ulike metoder for å samle og analysere kvalitative data, slik som intervjuer, gruppesamtaler og tekster på internett.

Les mer
PSY4420 Anvendt kvantitativ forskningsmetode (5 sp)

I dette emnet lærer du å utvikle empirisk materiale og anvende kvantitative analysemetoder. Emnet er er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi.

Les mer
PSY4430 Prosjektutvikling (5 sp)

Dette emnet gir en grundig forståelse for, og praktisk trening i å utvikle en prosjektbeskrivelse som benytter kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetode.

Les mer
PSY4200 Forbrukerpsykologi og kommunikasjon (15 sp)

I dette emnet vil du lære om forbrukeradferd både i den fysiske og den digitale sfæren. Du vil få kunnskap om sosial- og kognitiv psykologi med fokus på nytteverdien for alle sektorer som henvender seg til individer og grupper som forbruker av tjenester eller varer. 

Les mer
PSY4210 Menneske og teknologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om hvordan kognitiv psykologi kan brukes i utvikling av ny teknologi. Sentral tematikk innen emnet er scenariobasert og menneskesentrert design av teknologi.

Les mer
PSY4220 Anvendt kognitiv psykologi (15 sp)

I dette emnet vil du få en forståelse av hvordan forskning innen kognitiv psykologi kan brukes i praksis. Aktuelle temaer og nyere forskning vil stå sentralt.

Les mer

PSY5000 Masteroppgave i psykologi (60 sp)

Det andre studieåret av Master i psykologi består av et emne; PSY5000 Masteroppgave i psykologi som utgjør 60 studiepoeng.

Les mer