Hopp til hovedinnhold

MG1201 Sykdomslære (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i blant annet de viktigste sykdomsmekanismene i kroppen, sykdommer knyttet til ulike organer og mye mer.  Du vil også tilegne deg kunnskaper til å kunne reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser.

sykdomslære

Om emnet

Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene.

  Kandidaten skal ha kunnskap om følgende: 

  • har kunnskap om de viktigste generelle sykdomsmekanismene i kroppen. 
  • kjenner til generelle prinsipper innen farmakologi 
  • kjenner til den generelle oppbygningen av mikroorganismer, og hvordan disse mikroorganismene kan utløse sykdom. 
  • har kunnskap om de viktigste kliniske uttrykk for infeksjon, samt hvordan infeksjoner spres og kan forebygges. 
  • har kunnskap om de viktigste sykdommene i hjerte- og karsystemet 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i blodet 
  • har kunnskap om de viktigste sykdommene i luftveiene 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i nyre og urinveier 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i fordøyelsessystemet 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i nervesystemet 
  • har kunnskap om de viktigste sykdommene i endokrine organer 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i øvre luftveier og øret 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i øynene 
  • kjenner til de vanligste revmatologiske sykdommene 
  • kjenner til aldringsprosessen og de vanligste sykdommene innen geriatri 
  • kjenner til de viktigste sykdommene hos barn 
  • kjenner til de viktigste sykdommene i huden 
  • kjenner til hva som kjennetegner et normalt svangerskap og vanlige plager og sykdommer under svangerskap, samt plager knyttet til overgangsalderen (klimakteriet)

  Ferdigheter

  • kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene sykdommer i ulike organsystemer.

  Generell kompetanse 

  • har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap 

  Arbeidskrav

  I dette emnet er det to obligatoriske innleveringsoppgaver.

  Eksamen

  Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)