Hopp til hovedinnhold

Forskningsgrupper ved Oslo Nye Høyskole

Ved Oslo Nye Høyskole ser vi viktigheten av en variert og tverrfaglig tilnærming til forskning. Vi har derfor etablert en rekke forskergrupper som er dedikert til et spesifikt hovedfagområde. 

Forskergruppene representerer både vitenskapelig kompetanse og erfaring ved ONH, men består også av forskere fra andre institusjoner, både i Norge og internasjonalt. Mange av gruppenes medlemmer har lang erfaring med forskningsrettet arbeid, mens andre er i en tidlig fase av sin forskerkarriere, eller er studenter i et utdanningsløp med fokus på forskning.

Med en blanding av erfarne forskere og de som er nye i feltet, fremmer vi et inkluderende miljø hvor kunnskapsoverføring skjer naturlig, og hvor alle bidrag er verdifulle. Hovedmålet med våre forskergrupper er å styrke samarbeid, kunnskapsutveksling og nytenking.


Institutt for psykologi

Helsepsykologi og klinisk psykologi →

Pedagogisk psykologi →

Organisational psychology, leadership and HRM →

Societal Psychology →

Kognitiv psykologi →


Institutt for helsefag

Medisinsk forskning →

Ernæring →


 


Tilbake til toppen