Hopp til hovedinnhold

Søknadsinfo for Oslo Nye Fagskole

På denne siden finner du alt du trenger av informasjon om søknadsprosessen, frister, opptakskrav og veien videre for å bli student ved Oslo Nye Fagskole. 

Vi ønsker deg velkommen som søker og student hos oss! 

Du kan søke på alle studier og emner hos Oslo Nye Fagskole helt frem til 15. september (for høstsemesteret) og 1. februar (for vårsemesteret). Vi har rullerende opptak og behandler søknaden din fortløpende. Så lenge du oppfyller opptakskravene er du kvalifisert til å søke om studieplass. Du får vanligvis svar på søknaden din i løpet av noen få dager. 

Dersom du får tilbud om studieplass, vil du få tilsendt et fullstendig eller betinget tilbud (som betyr at du må ettersende noe dokumentasjon) sammen med en studiekontrakt. For å takke ja må du signere og returnere studiekontrakten innen datoen som er oppgitt i kontrakten.   

Dersom du takker ja til tilbudet, har du 14 dagers angrerett. 

Last ned angreskjema her. Skjemaet skal sendes skolen per post eller som vedlegg til e-post. 

For å kvalifisere til studieplass eller kurs hos oss trenger du fagbrev, svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse. Utover dette trenger du ingen forkunnskaper for å gjennomføre hverken vårt fulltidsstudium eller våre kurs og enkeltemner. 

Formelle opptakskrav 

Du kvalifiserer til studieplass hvis du oppfyller ett av følgende krav til formell kompetanse: 

 • Videregående opplæring med fagbrev 
 • Videregående opplæring med svennebrev 
 • Generell studiekompetanse fra treårig videregående opplæring 
 • Treårig yrkesfaglig opplæring fra videregående 
 • Generell studiekompetanse fra yrkesfaglig opplæring med påbygging 
 • Generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen: Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis 

Opptak på grunnlag av realkompetanse 

Hvis du ikke oppfyller noen av kravene for formell kompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. For å få innvilget opptak på bakgrunn av realkompetanse må du fylle 23 år i løpet av året det søkes opptak. En opptakskomite som oppnevnes av rektor foretar en vurdering på faglig grunnlag, og fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

For å søke på bakgrunn av realkompetanse benytter du det vanlige søknadsskjemaet, og legger ved skriftlig dokumentasjon som oppfyller minst ett av disse kravene nedenfor: 

 • Relevant yrkespraksis innen studiets fagområde i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse. Attesten må oppgi start- og eventuelt sluttidspunkt for arbeidsforholdet, og stillingsprosent eller arbeidstimer i sum eller per uke/måned 
 • Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis og kompetansebevis 
 • Beskrivelse av relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved hvis det er mulig 
 • Annen dokumentasjon som dokumenterer at du har realkompetanse som tilsvarer det formelle opptakskravet 
 • Søkere med utenlandsk utdanning eller annet morsmål enn norsk/nordisk, må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 

Alle våre studier er lagt opp slik at de er mulige å gjennomføre uten forkunnskaper innenfor faget. 

Våre emner og kurs følger en progresjon hvor enkle oppdrag danner utgangspunkt for grunnleggende praktisk opplæring, prosjektarbeid og innførende teori. Hvert enkeltemne har digitale kurssekvenser som hjelper deg med å repetere kunnskap og gjennomføre selvtester til du har oppnådd godkjent nivå, og nådd læringsmålet. Du får også støtte av en veileder underveis som hjelper deg med å fullføre studieløpet og de fastsatte læringsmålene. Du kan også få individuell oppfølging når du har behov. 

Hvis du har forkunnskaper innenfor faget, vil enkelte arbeidskrav være enklere å bestå. Likevel vil alle kunne få utbytte av læringen, enten rent teknisk og kunnskapsmessig, eller ved å lære prosesser, samarbeid eller andre relevante kompetanser. 

Har du søkt på et emne på fagskolen og ønsker å ettersende vedlegg til søknaden din?

Ettersend og last opp vedlegg her.  

Qybele er læringsplattformen og ditt viktigste verktøy under studiene. Der finner du alt du trenger - utenom de fysiske pensumbøkene. Plattformen gir deg en fleksibel, enkel og tilpasset studiehverdag. 

Qybele hjelper deg med å holde oversikten over emnene du tar. De digitale ressursene er lett tilgjengelige, og du kan kommunisere med både lærere og medstudenter via plattformen. 

Pensumet i emnene blir presentert gjennom blant annet:  

 • tekster 
 • videomateriell 
 • quizer 
 • podkast 
 • øvingsoppgaver 
 • tester med fasit  

Qybele er en alt-i-én-løsning 

Samme hva du skal gjøre relatert til studiet ditt, så ligger svaret i Qybele: 

 • Digitale læremidler 
 • Øvingsoppgaver 
 • Meldingssystem 
 • Gjennomføring av digital eksamen 
 • Levere arbeidskrav 
 • Opprettelse av kollokviegrupper 
 • Timeplan 
 • Kommunikasjon med nettlærere og administrasjonen – alt skjer i Qybele. At alt er på ett sted er veldig praktisk. 

Husk at alle frister er endelige! 

Søknadsfrist for studier
Oslo Nye Fagskole har rullerende opptak, og vi anbefaler deg å søke tidlig for å sikre deg plass på studiet. Siste frist for å søke er:

 • Høstsemesteret: 15. september 

Innlogging i Qybele 
Du må logge deg inn på Qybele innen fristen for å få begynne på studier ved ONF. Du kan logge deg inn i perioden 15. august-15. september, og siste frist for innlogging er:

 • 15. september 

Levere eksamen  

 • Høstsemesteret: 15. januar 

Avmelding eksamen

 • Senest 48 timer før fristen for innlevering av eksamen

Når du velger å starte studiene avhenger av når det passer best for deg, men du må ha logget deg inn i Qybele innen 15. september for høstsemesteret. Innloggingsperioden er mellom 15. august-15. september, og din studiestart vil være første gang du logger deg inn i Qybele i denne perioden. Læringsmateriellet i studiet vil være tilgjengelig for deg fra og med 15. august.  

Den eneste praktiske forskjellen på når du starter, er hvor lang tid du har til å bestå arbeidskravet og siste frist for innlevering av eksamen.

Vi tar imot og behandler søknader for alle våre studieprogrammer fortløpende frem til 15. september på høstsemesteret og 1. februar på vårsemesteret.  

Skal du søke lån i Lånekassen?  

 • Legg inn Oslo Nye Fagskole som lærested.   
 • Alle emnene vi tilbyr for studieåret 2024/2025 tilhører det akkrediterte studiet WebApp utvikling og design, 2-årig fagskole. Du skal derfor velge denne utdanningen når du søker lån i Lånekassen.  
 • Hvis du skal ta studier med 30 studiepoeng dette semesteret studerer du på fulltid. Skal du studere mindre enn 30 studiepoeng studerer du deltid.  
 • Legg inn det antall studiepoeng du skal studere dette semesteret  

Søknaden din behandles av Lånekassen fortløpende, men lånet vil ikke bli utbetalt før du har logget inn i Qybele. 

Innloggingen i Qybele må skje i perioden 15.08-15.09.  

Nei, vi lærer deg alt. Men kan du litt fra før vil du raskt kunne løse selvtester og bidra sterkt til løsningene. Alle i en gruppe vil ha forskjellig bakgrunn og styrker, men alle vil lære det de har behov for. 

Når du har søkt på et av våre studier vil du fortløpende få informasjon på e-post fra opptakskontoret vårt, med eventuelt tilbud på studieplass og lenke til skjema for ettersending av dokumentasjon.

Det finnes ingen fasit på hvordan du skal studere som nettstudent. Hos Oslo Nye Fagskole kan du tilpasse studieløpet og studiemengden slik det passer deg og din livssituasjon. Du kan for eksempel være fulltidsstudent og ta 30 studiepoeng på ett semester eller du kan være deltidsstudent og ta 30 studiepoeng over 2 semestre. 

Vi sier ofte at vi ser på heltidsstudium som en heltidsjobb og deltidsstudium tar da cirka 17-18 timer i uka. Dette kommer an på målsetting, struktur, lesevaner, forkunnskaper, disiplin og lignende, men er et generelt estimat. 

Vi anbefaler å ta deltidsstudium om man jobber ofte, men har også studenter som både jobber og studerer heltid uten problem. Det kan bli litt hektisk i eksamensperioden, men mange jobber er villige til å tilrettelegge dette, så det kommer rett og slett an på deg.

Tar du Digital Product Development på 30 studiepoeng, er dette kun tilgjengelig som heltidsstudium. 

Vi anbefaler følgende: 

 • 500 GB Harddisk (ev. 250 GB + skylagring: som f.eks. Google Drive (anbefalt), Dropbox, OneDrive e.l.
 • 16 GB RAM
 • Core i5/i7 eller M1 prosessor
 • Både PC og Mac kan benyttes, men i bransjen bruker de fleste Mac

Det er ønskelig at studenter benytter egen maskin.
 


Tilbake til toppen