Hopp til hovedinnhold
/
Se hvilke opptakskrav som gjelder hos Oslo Nye Høyskole (Foto: Getty Images)

Opptakskrav på Oslo Nye Høyskole

Som du sikkert vet har høyskoler, universiteter og studier ulike opptakskrav. Her får du vite hvilke som gjelder hos oss, hvilke studier som er åpne og lukkede, og hva generell studiekompetanse innebærer.

Publisert i Tips og råd for studenter Tirsdag 9. mars, 2021 - 15:11 | sist oppdatert Tirsdag 29. mars, 2022 - 14:08

Se alle studier ved ONH

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det er ikke alle som fullfører videregående eller får det som kalles generell studiekompetanse, men heldigvis finnes det andre måter du kan få studieplass hos oss på. Ofte er det nemlig ikke bare karakterer som gjelder, men også alderen din, erfaringer i livet og hvilke menneskelige egenskaper du har. 

Hva er opptakskrav?

Et opptakskrav er enkelt forklart det som kreves for at du skal kunne komme inn på et studie. Hvilke opptakskrav som gjelder, kommer an på hva du skal studere. Som et eksempel krever noen høyskoler, universiteter og studier svært gode karakterer, mens andre er åpne og ikke krever annet enn generell studiekompetanse. 

Hva er generell studiekompetanse? 

Dette er det formelle opptakskravet for at du skal kunne ta høyere utdanning. Du oppnår generell studiekompetanse når du har fullført og bestått videregående skole trinn 1, 2 og 3 innen:

 • Idrettsfag
 • Kunst, design og arkitektur
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Du kan også oppnå generell studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogram. Du kan gjøre det enten ved å ta studiekompetanse på tredje året, eller ta yrkeskompetanse først og studiekompetanse etterpå.

23/5-regelen

En tredje måte å oppnå generell studiekompetanse på er 23/5-regelen. Den innebærer blant annet at du må fylle 23 år det året du søker, og kunne dokumentere til sammen minst fem års erfaring fra arbeid og/eller utdanning. I tillegg må du ha bestått de såkalte studiekompetansefagene fra videregående skole:

 • Engelsk
 • Historie
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Realkompetanse

En fjerde mulighet er realkompetanse. På Oslo Nye Høyskole gjelder blant annet følgende minstekrav som kan kompensere for krav om generell studiekompetanse.

 • Du må fylle 25 år eller mer i opptaksåret
 • Du må vise til minst fem års erfaring fra arbeid og/eller utdanning
 • Du kan lese mer om generell studiekompetanse under opptakskrav 

Hva er opptakskravene på Oslo Nye Høyskole?

For å søke studieplass hos oss må du ha generell studiekompetanse. De fleste av studiene våre er åpne, bortsett fra master i psykologi, medisin 1+5 og fysioterapi. Også medisin-, tannlege- og veterinærstudier på universiteter i Sentral-Europa har egen opptaksprosess.

deadline

Opptakskrav og søknadsfrister på åpne studier

Åpne studier betyr at det ikke er plassbegrensning. Studiene som er åpne hos oss inkluderer bachelor, årsstudium, halvårsstudium og enkeltemner innen ernæring, freds- og konfliktstudier, internasjonale studier, medisin grunnfag, psykologi og statsvitenskap. Opptakskravene er:

 • Generell studiekompetanse
 • 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Oppfyller du kravene er du garantert plass. Vanlig søknadsfrist for på campus i Oslo er 15. april. På Oslo Nye Høyskole har vi rullerende og fortløpende opptak – det betyr at du kan søke hos oss helt frem til studiestart, og du får vanligvis svar på søknaden din i løpet av et par dager. 

Søknadsfrister på nettstudier

Når det gjelder nettstudier kan du søke hele året, men det er to hovedopptak:

 1. Du starter vårsemesteret mellom 15. desember og 1. februar, og eksamensperioden er i mai og juni.
 2. Du starter høstsemesteret mellom 1. august og 15. september, og eksamensperioden er i november og desember.

Opptakskrav og søknadsfrister på lukkede studier

Noen av studiene våre er lukkede, som betyr et begrenset antall plasser. Frist for søknad til disse er 15. april. 

På lukkede studier er antallet studieplasser begrenset. Det er derfor viktig at du søker før 15. april, som er fristen for å være med i førsteopptaket, siden søkerne med høyest snitt får tilbud om studieplass først. Havner du på venteliste blir du vurdert jevnlig frem mot studiestart. Hvis noen sier fra seg plassen sin, tar vi kontakt når du er den neste på listen.

Opptakskrav for master i psykologi

 • Bachelorgrad (eller tilsvarende) med minimum C i snitt
 • Minimum 80 studiepoeng i psykologiemner
 • Minimum 15 studiepoeng i forskningsmetode

I tillegg må du ha generell studiekompetanse, samt oppfylle språkkrav i norsk og engelsk.

Se mer detaljert beskrivelse av opptakskrav for master i psykologi her →

Opptakskrav og spesielle krav for medisin 1+5

På medisin 1+5 må du i tillegg til generell studiekompetanse ha oppfylt følgende krav:

 • Minst 4 i rent karaktersnitt
 • Minst 4 i engelsk
 • Bestått fysikk 1
 • Bestått kjemi 1+2
 • Bestått matte R1 (eller S1 + S2)

Her kan du lese mer om opptakskrav for Medisin 1+5 og andre studier →

Opptakskrav og spesielle krav for fysioterapi

På fysioterapi må du i tillegg til generell studiekompetanse ha oppfylt følgende krav:

 • Minst 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • Minst 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng

Du kan ikke søke på grunnlag av 23/5-regelen eller realkompetanse, da dette ikke gjelder i Nederland. 
Saxion University vil gjerne bli kjent med deg. De vil derfor ha et motivasjonsbrev på engelsk. Dette bør være på omtrent en A4-side og inneholde: 

 • Informasjon om deg og bakgrunnen din
 • Hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
 • Hvorfor du har valgt akkurat vårt program
 • Egenskapene du har som gjør at du blir en god fysioterapeut

Her kan du lese mer om opptakskrav for fysioterapi og andre studier →

fysioterapi

Opptakskrav og spesielle krav for kiropraktikk

Det første året på kiropraktikk er medisin grunnfag, og er dermed åpent. For å komme inn holder det altså at du har generell studiekompetanse. Etter det første året er kravene:

 • Minst 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • Fullført og bestått medisin grunnfag med minst C i snitt
 • Kjemi er anbefalt, men ikke et krav

Oppfyller du disse, hjelper vi deg med søknaden din til fire år med kiropraktikkstudier i utlandet. De kan du ta enten på Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth i England, eller University of South Wales ved Cardiff i Wales. Søknaden må inneholde:

 • Vitnemål 
 • Politiattest 
 • Et motivasjonsbrev på engelsk 
 • I tillegg skal et uformelt intervju gjøres over telefon

Her kan du lese mer om opptakskrav for kiropraktikk og andre studier →


Behandlingstid av søknaden

Generelt sett gjelder at jo flere relevante dokumenter du sender og mer utførlig søknaden din er, desto raskere går behandlingstiden. Og jo tidligere du søker, desto tidligere kan du få studieplassen du ønsker deg. 

Studieveiledning

På Oslo Nye Høyskole tilbyr vi studieveiledning både digitalt og på telefon. Ønsker du et uforpliktende møte med en studierådgiver for å finne ut av mulighetene dine? I så fall kan du fylle ut dette skjemaet, så hører du snart fra oss. 

Lurer du på noe om opptakskrav, generell studiekompetanse eller studier? Har du andre spørsmål? Da kan du ta kontakt med oss på 23 23 38 20 eller hei@oslonh.no

Søk studieplass på Oslo Nye Høyskole →


Tilbake til toppen