Hopp til hovedinnhold

Finn en ekspert

Ved Oslo Nye Høyskole har vi mange dyktige fagansatte innen en rekke temaer. I listen under finner du oversikt over temaene og hvilke av våre eksperter du kan ta kontakt med. 

Ekspertlisten er først sortert etter institutt, og deretter er ekspertområdene alfabetisert. Klikk på navnet til den eksperten du ønsker å snakke med. Kontaktinformasjon finner du på ekspertens profilside.  

A  
ACT (Aksept og forpliktelsesterapi) Beate Mangset
Akutt psykologi  Andreas Berg Krosby
Alkohol(mis)bruk gjennom ungdomsårene Anne Kjeldsen
Arbeidsmiljø Anniken Grønstad
Ingvild Sagberg
Linda Mari Seem Sundvik
Arbeidspsykologi Brita Bjørkelo
John Blenkinsopp
Linda Mari Seem Sundvik
Atferdsstudier Magnus Helgheim Blystad
Atferdsvansker i barne- og ungdomsår Anne Kjeldsen
B  
Barn og unges psykiske helse Anne Kjeldsen
Beslutningspsykologi Eirik Kjelstrup
Biologisk Psykologi Magnus Helgheim Blystad
Body Project Camilla Lindvall Dahlgren
C  
Cognitive Remediation Therapy Camilla Lindvall Dahlgren
D  
Den nordiske modellen Anniken Grønstad
Deltakendeorientert forskningsmetoder  Heidi Øvereng Bjøntegaard
Diskurspsykologi Benjamin Goksøyr
Diskursanalyse Sandra Gabrielsen 
Dyremodeller Magnus Helgheim Blystad
E  
Ecuador Ella Marie Sandbakken
Eksperimentell atferdsanalyse Magnus Helgheim Blystad
Emosjonsfokusert terapi Sigrid Skeide
Empati Magnus Helgheim Blystad
Endringsledelse Sandra Gabrielsen 
Epidemiologi Camilla Lindvall Dahlgren
F  
Ferdighetstrening innen kommunikasjon Kristin Kloster
Sigrid Skeide
Forbruker psykologi  Sofie Sagfossen
Forebygging Erik Carlquist
Kristin Kloster
Forebygging og folkehelse Åste Herheim
Heidi Øvereng Bjøntegaard
Forskningspraksis Peder Mortvedt Isager
Forvaltning og politikk på psykisk helse-feltet Åste Herheim
Future of work Linda Mari Seem Sundvik
G  
Generell psykologi Jon Strype
H  
Helse- og samfunnspsykologi Kornelia Antonsen Ekeli
Helse og sosioøkonomisk status  Pål Kraft
Helsefremmende arbeid Helene Faksvåg
Heidi Øvereng Bjøntegaard
Helsepsykologi Camilla Lindvall Dahlgren
Kristin Kloster
Pål Kraft
Heidi Øvereng Bjøntegaard
HR Ingvild Sagberg
Anniken Grønstad
HRM John Blenkinsopp
Hybrid- og hjemmearbeid Linda Mari Seem Sundvik
I  
Ideologi Erik Carlquist
Idrettspsykologi  Anne Fylling Frøyen
Ikke-diskriminering  Kjersti Nesje
J  
Job crafting Marius Ruud
Jobbengasjement Marius Ruud
K  
Klimapsykologi Erik Nakkerud
Klinisk diagnostikk Camilla Lindvall Dahlgren
Klinisk psykologi Andreas Berg Krosby
Beate Mangset
Camilla Lindvall Dahlgren
Kristin Kloster
Sigrid Skeide
Kognitiv psykologi Eirik Kjelstrup
Magnus Helgheim Blystad
Kommunikasjon Alex Gillespie
Helene Faksvåg
Erik Carlquist
Kommunikasjon og konflikthåndtering  Joshua Phelps
Kommunikasjon under COVID-19 Ella Marie Sandbakken
Komplekse systemer i psykopatologi Peder Mortvedt Isager
Konformitet og normer Ella Marie Sandbakken
Kritisk psykologi Erik Nakkerud
Sandra Gabrielsen 
Joshua Phelps
Kroppskamera og politiarbeid Joshua Phelps
Kulturpsykologi Alex Gillespie
Ella Marie Sandbakken
Brady Wagoner
Erik Carlquist
Kvalitativ forskningsmetode Ella Marie Sandbakken
Erik Nakkerud
Benjamin Goksøyr
Kvalitative undersøkelser Erik Carlquist
Kvantitativ metode Camilla Lindvall Dahlgren
Peder Mortvedt Isager
Linda Mari Seem Sundvik
L  
Ledelse Brita Bjørkelo
Likhet Kjersti Nesje
Livskvalitet  Erik Carlquist
Longitudinelle studier Anne Kjeldsen
LØFT (Løsningsfokusert terapi) Helene Faksvåg
M  
Miljøarbeid Siri-Mette Storvik
Miljøpsykologi Erik Nakkerud
Kristin Kloster
Miljøterapi Siri-Mette Storvik
Mindfulness Beate Mangset
Minoritetsstress Ella Marie Sandbakken
Kornelia Antonsen Ekeli
Minoritetspsykologi  Sandra Gabrielsen 
Mixed method Joshua Phelps
Linda Mari Seem Sundvik
Motivasjon  Pål Kraft
Anne Fylling Frøyen
Motivasjon og emosjoner Eirik Kjelstrup
Motivasjon på jobb  Marius Ruud
N  
Negative konsekvenser av perfeksjonisme Helene Faksvåg
Nevropsykologi Camilla Lindvall Dahlgren
Nevrovitenskap Magnus Helgheim Blystad
Peder Mortvedt Isager
NFT Sofie Sagfossen
O  
Omstilling og endring Anniken Grønstad
Onboarding Ingvild Sagberg
Open Science Peder Mortvedt Isager
Organisasjon og ledelse Ingvild Sagberg
Organisasjonspsykologi Ingvild Sagberg
Anniken Grønstad
Brita Bjørkelo
John Blenkinsopp
Linda Mari Seem Sundvik
Sandra Gabrielsen 
Marius Ruud
Organisasjonssosialisering Ingvild Sagberg
P  
Pedagogisk psykologi Jon Strype
Perspektivtaking  Joshua Phelps
Politi og samfunn Jon Strype
Politisk psykologi Christopher White
Ella Marie Sandbakken
Kjersti Nesje
Positiv psykologi Helene Faksvåg
Prestasjonspsykologi  Anne Fylling Frøyen
Programmering (R, Unix) Peder Mortvedt Isager
Prosessrettferdighet og politi Joshua Phelps
Prososial atferd Magnus Helgheim Blystad
Psykisk helse Åste Herheim
Andreas Berg Krosby
Psykedelisk vitenskap  Benjamin Goksøyr
Psykodynamisk terapi  Andreas Berg Krosby
Psykologiens historie Jon Strype
Psykologisk kontrakt  Sandra Gabrielsen 
Psykometri Jon Strype
Psykosomatikk Beate Mangset
R  
Relasjonskompetanse Helene Faksvåg
Kristin Kloster
Sigrid Skeide
Relasjoner og kommunikasjon i høyprestasjonsgrupper  Anne Fylling Frøyen
Replikasjon Peder Mortvedt Isager
Resiliens på arbeidsplassen Linda Mari Seem Sundvik
S  
Samfunnspsykologi Ella Marie Sandbakken
Alex Gillespie
Brady Wagoner
Erik Carlquist
Joshua Phelps
Åste Herheim
Benjamin Goksøyr
Seksualitet og samfunn Kornelia Antonsen Ekeli
Seksuell helse Kornelia Antonsen Ekeli
Selvmedfølelse Helene Faksvåg
Selvmordsproblematikk Andreas Berg Krosby
Slutningsstatistikk Peder Mortvedt Isager
Sosial atferd blant dyr Magnus Helgheim Blystad
Sosialt arbeid Siri-Mette Storvik
Sosiale media stress  Linda Mari Seem Sundvik
Sosialpsykologi Eirik Kjelstrup
Ella Marie Sandbakken
Joshua Phelps
Spiseforstyrrelser Camilla Lindvall Dahlgren
Språkpsykologi Erik Carlquist
Joshua Phelps
Benjamin Goksøyr
Statistiskkverktøy (R, Jamovi, SPSS) Peder Mortvedt Isager
Stress på arbeid  Linda Mari Seem Sundvik
Studenttilfredshet Jon Strype
Studenters mentale helse  Linda Mari Seem Sundvik
Surveymetodikk Jon Strype
Sykefravær, inkludering Anniken Grønstad
Systematic reviews Camilla Lindvall Dahlgren
T  
Tematisk analyse Ella Marie Sandbakken
Linda Mari Seem Sundvik
Tidlig samspill Sigrid Skeide
Tilknytning Sigrid Skeide
Traume Sigrid Skeide
U  
Utviklingspsykologi  Brady Wagoner
Utviklingspsykopatologi Anne Kjeldsen
V  
Varsling, stillhet og stemme John Blenkinsopp
Ø  
Økopsykologi Erik Nakkerud
Å  
Årsaksanalyse Peder Mortvedt Isager

A  
Adferdsøkonomi Fredrik Harboe
B  
Bedriftsøkonomi Christian Wolff
D  
Digitalisering Kateryna Reiby
E  
Endringsledelse Johan Bergh
Etikk i næringslivet Stein-Erik Wendel
F  
Forbrukeratferd Kateryna Reiby
Forretningsmodeller Kateryna Reiby
G  
Generell HRM Johan Bergh
I  
Internasjonal skatt Christian Wolff
K  
Karriere i næringslivet Stein-Erik Wendel
KI Kateryna Reiby
Kommunikasjon i organisasjoner Kateryna Reiby
Kredittvurdering Fredrik Harboe
L  
Lederutvikling Johan Bergh
M  
Menneske-maskin-interaksjon Kateryna Reiby
Merkevarebygging Stein-Erik Wendel
O  
Omstillingsprosesser Stein-Erik Wendel
Organisasjon og ledelse Johan Bergh
Organisasjonsendringer Johan Bergh
Organisasjonsutvikling Johan Bergh
P  
Prosjektledelse Johan Bergh
R  
Regnskap  Christian Wolff
S  
Strategi og posisjonering Stein-Erik Wendel
Studentøkonomi Fredrik Harboe
Ø  
Økonomisystemer  Christian Wolff

A  
Anatomi Stian Walle Larsen
Suvi Sagbraaten
Anvendt matematikk Bård André Bendiksen
Anvendt statistikk Bård André Bendiksen
B  
Barnefysioterapi Johanne Fredrikke Berg
Ingrid Aas Vissheim
Behandling av makroanatomiske strukturer Stian Walle Larsen
Biokjemi Øyvind Jacobsen
C  
Cellebiologi Elin Lund Transeth
Ulrike Liisberg
Henriette Marstein
D  
Deltakerorienterte metoder Heidi Bjøntegaard
Diabetes Dagfinn Aune
Diagnostisering og behandling av muskel og - skjelettsystemet Ingrid Aas Vissheim
DNA technology Henriette Marstein
Dødelighet Dagfinn Aune
E  
Epidemiologi Dagfinn Aune
Ernæring Dagfinn Aune
Ella Marie Heyerdahl
Evelina Svensson
Steinunn Josteinsdottir
Ulrike Liisberg
F  
Farmakologi Suvi Sagbraaten
Folkehelse Elin Lund Transeth
Ella Marie Heyerdahl
Evelina Svensson
Heidi Bjøntegaard
Steinunn Josteinsdottir
Stian Walle Larsen
Ulrike Liisberg
Folkehelse (forebyggende helsearbeid) Johanne Fredrikke Berg
Fysikalsk kjemi Bård André Bendiksen
Fysikalsk og teoretisk kjemi Øyvind Jacobsen
Fysiologi Elin Lund Transeth
Suvi Sagbraaten
Ulrike Liisberg
Fysioterapi Ingrid Aas Vissheim
Johanne Fredrikke Berg
Stian Walle Larsen
Fysisk aktivitet Dagfinn Aune
Fysisk aktivitet og helse Stian Walle Larsen
Fysisk aktivitet og trening Ingrid Aas Vissheim
Johanne Fredrikke Berg
G  
Generell fysikk Bård André Bendiksen
H  
Helsefremmende og forebyggende arbeid Heidi Bjøntegaard
Hjerte- og karsykdommer Dagfinn Aune
Hjertets struktur og funksjon Bård André Bendiksen
I  
Idrettsfysioterapi Ingrid Aas Vissheim
J  
Juvenile dermatomyositis Henriette Marstein
K  
Kjemididaktikk Øyvind Jacobsen
Kjernemagnetisk resonans (MR) Bård André Bendiksen
Klinisk ernæring Elin Lund Transeth
Kosthold og ernæring for barn Ella Marie Heyerdahl
Evelina Svensson
Steinunn Josteinsdottir
Ulrike Liisberg
Kostveiledning  Elin Lund Transeth
Ella Marie Heyerdahl
Kostveiledning  Steinunn Josteinsdottir
Kreft Dagfinn Aune
Kvinnehelse (Svangerskapstrening) Johanne Fredrikke Berg
L  
Legemiddelkjemi Øyvind Jacobsen
Legevitenskap Suvi Sagbraaten
Livsstilssykdommer Elin Lund Transeth
Ella Marie Heyerdahl
Evelina Svensson
Ulrike Liisberg
Livsstilssykdommer og trening Stian Walle Larsen
M  
Medisin Suvi Sagbraaten
Medisinsk avbildning Emil Espe
Medisinsk fysikk Emil Espe
Meta-analyser Dagfinn Aune
Molecular biological methods Henriette Marstein
Muskel- og skjelettsystemet Johanne Fredrikke Berg
Muskel- og skjelettlidelser Stian Walle Larsen
N  
Numeriske metoder Bård André Bendiksen
O  
Organisk kjemi Øyvind Jacobsen
Overvekt og fedme Dagfinn Aune
P  
Patologi Suvi Sagbraaten
Programmering Bård André Bendiksen
Psykisk helse i skolen Heidi Bjøntegaard
R  
Rehabilitering  Ingrid Aas Vissheim
Røyking Dagfinn Aune
S  
Samfunnsernæring Evelina Svensson
Ulrike Liisberg
Statistikk Emil Espe
Strålebiologi Emil Espe
Systematiske litteraturgjennomganger Dagfinn Aune
T  
Trening Stian Walle Larsen
Tverrfaglig helseforskning Steinunn Josteinsdottir

A  
Afrikas Horn Kjetil Tronvoll
Amerikansk historie Hilde Eliassen Restad
Amerikansk politikk Hilde Eliassen Restad
Amerikansk utenrikspolitikk Hilde Eliassen Restad
Amerikanske valg Hilde Eliassen Restad
Autoritære regimer Kjetil Tronvoll
B  
Biographical Studies: Gandhi Christopher White
Bistand/utviklingsarbeid Torstein Dale-Åkerlund
Britisk politikk Henry Allen
Christopher White
D  
Deltagende observasjon Kjetil Tronvoll
Demokrati Nik. Brandal
Demokratisering Kjetil Tronvoll
Diplomati Kjetil Tronvoll
E  
Ekstremisme Nik. Brandal
Eritrea Kjetil Tronvoll
Etiopia Bjørnar Østby
Kjetil Tronvoll
Etnisitet Kjetil Tronvoll
Etterretningshistorie Nik. Brandal
EU politikk Henry Allen
F  
FN Kjersti Skarstad
Folkemord og massevold Nik. Brandal
Foreign Policy Analysis Christopher White
Fred- og konfliktstudier Kjetil Tronvoll
Christopher White
Fredsarbeid  Torstein Dale-Åkerlund
Fredsbygging Bjørnar Østby
Fredsoperasjoner Bjørnar Østby
Fredsprosesser Kjetil Tronvoll
Funksjonshemming Kjersti Skarstad
Funksjonsnedsettelse Kjersti Skarstad
Første verdenskrig Nik. Brandal
G  
Globalisation Studies Christopher White
Great Lakes Bjørnar Østby
H  
Humanitærrett Kjetil Tronvoll
I  
Identitetspolitikk Kjetil Tronvoll
Ideologi Christopher White
Ikke-diskriminering Kjersti Skarstad
Interessegrupper Henry Allen
Internasjonale relasjoner Hilde Eliassen Restad
Kjetil Tronvoll
International Law Christopher White
K  
Komparativ politikk Jonas Bergan Dræge
Konfliktanalyse Bjørnar Østby
Konfliktløsning  Torstein Dale-Åkerlund
Konfliktløsning og fredsarbeid Bjørnar Østby
Konspirasjonsteorier Henry Allen
Krig Kjetil Tronvoll
Kvalitativ metode Kjetil Tronvoll
L  
Likestilling Kjersti Skarstad
M  
Menneskerettigheter Kjersti Skarstad
Kjetil Tronvoll
Minoritetspolitikk Nik. Brandal
Moderne borgerkriger Bjørnar Østby
N  
Nasjonalisme Kjetil Tronvoll
Nordisk model Nik. Brandal
O  
Offentlig administrasjon Henry Allen
Offentlig politikk Henry Allen
Overgangsjustis Kjetil Tronvoll
P  
Philosophy and Science of Human Nature Christopher White
Politikk Kjersti Skarstad
Politikk i Midtøsten Jonas Bergan Dræge
Politisk antropologi Kjetil Tronvoll
Politisk forsoning Kjetil Tronvoll
R  
Radikalisering Nik. Brandal
S  
Saudi Arabia Jonas Bergan Dræge
Sikkerhetsstudier Hilde Eliassen Restad
Sosialantropologi Kjetil Tronvoll
Sosialdemokrati Nik. Brandal
Sosiale bevegelser (Tyskland og USA) Nik. Brandal
Sosiale bevegelser og protester Jonas Bergan Dræge
Statsvitenskap Henry Allen
Hilde Eliassen Restad
Jonas Bergan Dræge
Kjersti Skarstad
Syria Jonas Bergan Dræge
T  
Tanzania Kjetil Tronvoll
Totalitarisme Nik. Brandal
Transnasjonal terrorisme Bjørnar Østby
Tyrkia Jonas Bergan Dræge
Tysk politikk Nik. Brandal
V  
Valgobservasjon Kjetil Tronvoll
Vest-Sahel Bjørnar Østby
Violence Studies Christopher White
Z  
Zanzibar Kjetil Tronvoll
Ø  
Øst-Afrika Kjetil Tronvoll
Torstein Dale-Åkerlund
Å  
Årsaker til krig Bjørnar Østby

Tilbake til toppen