Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Master i psykologi: Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

Denne studieretningen vil gi deg inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid med fokus på hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å bedre folks helse.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Søknadsfrist: 15. april, deretter rullerende opptak 
Opptakskrav: C i snitt fra en bachelorgrad i psykologi  - se detaljer nederst på siden.

Ønsker du å lære mer om hvordan psykologi kan være et virkemiddel i forebyggende arbeid? Og om hvordan vi møter vansker er av betydning for helsen vår? 

I denne fordypningen får du inngående kunnskap om helsepsykologi og forebyggende arbeid, med fokus på hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å bedre folks helse.Du vil lære om hvordan vi relaterer og kommuniserer med andre, reflektere rundt din egen rolle i relasjon til andre og foreta selvstendig forskningsprosjekt om anvendt helsepyskologi og forebygging.  

Du får inngående kunnskap om og forståelse for hvordan folk lever med sykdom, hvorfor det er vanskelig å endre atferd, og hvordan vi kan bidra til bedret helse.

Hva lærer du?  

Du vil komme tett på en dyktig og engasjert fagstab som jobber for å skape et fruktbart læringsmiljø. Blant annet oppfordres dere til å aktivt søke kunnskap og delta i et fellesskap hvor ulike problemstillinger analyseres, løses og evalueres. 

Du vil få inngående kunnskap om blant annet: 

 • Hvordan vi reagerer på og mestrer sykdom 
 • Hva det er som gjør at vi holder oss friske eller blir syke
 • Hvordan psykologiske problemer kan forebygges fra individ til samfunnsnivå
 • Å se hvordan kulturelle forhold spiller inn i synet på helse
 • Få kunnskap om hvordan man møter ulike vansker, med vekt på relasjon og allianse 

Master i psykologi

Studentutveksling 

Du kan dra på utveksling, og blant annet samarbeider vi med Pacific Lutheran University (PLU) eller til Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest i Ungarn.

Jobbmuligheter etter master i psykologi: fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging 

Folk med psykologisk kunnskap er i en unik posisjon til å forbedre befolkningens fysiske og psykiske helse. Psykologi er ikke bare nyttig for å hjelpe folk som har problemer, den har et vel så stort potensiale til å være nyttig for samfunnet om den benyttes forebyggende.

Masteren gir deg muligheter til å blant annet forfølge en karriere som:    

 • Forsker; Ph.d. utdanninger (krever vanligvis «B» eller høyere på masteroppgave)
 • Innen annet akademisk arbeid 
 • Konsulent og rådgiver innen:
  - Offentligheten (f.eks. i NAV, i helsedirektoratet, i barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, i utdanningsdirektoratet og helseforetakene)
  - Frivillige organisasjoner (eks. Røde Kors)
  - Habilitering og rehabilitering i sykehus og i eldreomsorgen, helsestasjoner, skolehelsetjeneste og barnevernet 
 • Miljøterapeut innen psykisk helse og forebygging
 • Utforming av helsepolitikk, strategiplaner for å fremme psykisk helse (i organisasjoner, kommuner, direktorater og lignende)
 • Utforming, gjennomføring og evaluering av tiltak og intervensjoner (innenfor prosjekter i det offentlige, organisasjoner eller i lokalsamfunnet)
   

Hvordan fungerer undervisingen på masteren? 

Master i psykologi på Oslo Nye Høyskole har to retninger du kan velge mellom: Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging (denne siden) eller kognisjon og teknologi. Du kan velge mellom å følge undervisningen på campus i Oslo eller som nettstudent. 

 1. Forelesningene vil skje både på høyskolen for campus-studenten samtidig som de streames til nettstudentene på samme tidspunkt. Som nettstudent kan du befinne deg hvor du vil, men en del av forelesningene vil være på gitte tidspunkt. Dette er fordi vi skal skape et godt og fruktbart læringsmiljø, i en mindre klasse.
 2. En del av undervisingen av emnene vil være samlet for hele kullet på begge fordypninger.    
 3. En del av emnene er fordypningsrettet for dere som har valgt den samme fordypningen.  


Snakk gjerne med en studieveileder om hvilke fordypning som passer deg. 

For å få studieplass på master i psykologi må du ha:

 • Bachelorgrad i psykologi med C i snitt 
 • 80 studiepoeng i psykologiemner 
 • 15 studiepoeng i forskningsmetode

Opptakskravene gjelder både for Fordypning i kognisjon og teknologi og Fordypning i anvendt helsepsykologi og forebygging

Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Dersom du ikke får tilbud, settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart.

Går du fortsatt på bachelorgraden ved en annen institusjon? 
Da må du laste opp karakterutskrift for alle avlagte emner, samt en bekreftelse som opplyser om hvilke emner som gjenstår og når forventet sluttdato er.
Det må fremkomme av dokumentet at du har eller er i ferd med å ta fagkravene.

Hvis du er i ferd med å ta opp emner når du søker, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og laster opp dokumentasjon fra lærestedet. 
Har du fått emner innpasset på ditt vitnemål, må vi se karakterutskrift fra institusjonen emnene ble bestått hos.

Dersom du har utdanning fra utlandet må du også oppfylle språkkrav i norsk og engelsk.

 

PSY4100 Anvendt helsepsykologi (15 sp)

I dette emnet vil du lære om generell anvendt helsepsykologi, samt om spesifikke helserelaterte temaer som eksemplifiserer anvendt helsepsykologi.

Les mer
PSY4110 Forebyggende arbeid: intervensjoner, kultur og kontekst (15 sp)

I dette emnet vil du lære om sentrale teorier som ligger til grunn for forebyggende arbeid generelt, og om etablerte forebyggende programmer for både barn og voksne innenfor ulike arenaer.

Les mer
PSY4120 Relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter (15 sp)

I dette emnet får du både teoretisk innføring og praktisk erfaring med ferdigheter som vil hjelpe deg med å skape og opprettholde gode profesjonelle relasjoner. Gjennom å sette deg inn i teori, øve på konkrete ferdigheter og reflektere sammen med dine medstudenter vil du øke din bevissthet for hvordan du best kan kommunisere i ulike situasjoner. 

Les mer
PSY4400 Forskningsdesign og kritisk tenkning (5 sp)

I dette emnet lærer du om planlegging og design av empiriske forskningsprosjekter. Emnet er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi. 

Les mer
PSY4410 Anvendt kvalitativ forskningsmetode (5 sp)

I emnet lærer du ulike metoder for å samle og analysere kvalitative data, slik som intervjuer, gruppesamtaler og tekster på internett.

Les mer
PSY4420 Anvendt kvantitativ forskningsmetode (5 sp)

I dette emnet lærer du å utvikle empirisk materiale og anvende kvantitative analysemetoder. Emnet er er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi.

Les mer
PSY4430 Prosjektutvikling (5 sp)

Dette emnet gir en grundig forståelse for, og praktisk trening i å utvikle en prosjektbeskrivelse som benytter kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetode.

Les mer

PSY5000 Masteroppgave i psykologi (60 sp)

Det andre studieåret av Master i psykologi består av et emne; PSY5000 Masteroppgave i psykologi som utgjør 60 studiepoeng.

Les mer