Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om eksamen

Når er eksamen, hvordan melder jeg meg opp til eksamen, hvordan kan jeg ta konte-eksamen, og når kommer sensuren? Her finner du svaret på det du lurer på om eksamen ved Oslo Nye Høyskole. 

Får du litt eksamensangst? Det er en helt normal reaksjon på en situasjon som oppfattes stressende. For noen kan det ta overhånd slik at det virker hemmende før eksamen. Få tips og råd fra psykolog Cecilie om hvordan du best kan håndtere det. 
 

 

Last ned eksamensoversikten for ditt fagområde ved å klikke på lenken. 

Eksamen og arbeidskrav våren 2024 for 

PSYKOLOGI

ISIR

HELSE

ØKAD
 

Eksamen og arbeidskrav høsten 2023 for 

HELSE

ØKAD

PSYKOLOGI

ISIR

Du har tre forsøk per eksamen. Det første forsøket kalles ordinær eksamen og er inkludert i studieavgiften. Hvis du består, ikke møter til eksamen eller stryker, teller dette som ett forsøk. Sykdom på eksamen som dokumenteres innen fristen teller ikke som et forsøk. Det er ikke mulig å kjøpe emner på nytt for å få nye forsøk på eksamen. Lenger ned på denne siden kan du lese om konteeksamen, sykdom osv.

For å bli oppmeldt til eksamen i et gitt emne må du

 1. være student ved Oslo Nye Høyskole
 2. ha blitt innrullert i emnet
 3. ha fullført obligatoriske kurs/arbeidskrav i emnet. Informasjon om obligatoriske kurs/arbeidskrav ligger i studieoversikten
 4. ha flere eksamensforsøk igjen

Om du oppfyller disse 4 kravene. Du blir automatisk oppmeldt til eksamen. Dette skjer ca en uke før eksamensdato. Dette gjelder også nettstudenter. Du blir også meldt opp til eksamen i emner hvor første eksamen er før arbeidskrav skal være bestått (dette gjelder hovedsakelig for studenter på FK/INT)

Hvis du stryker eller har gyldig fravær på ordinær eksamen:

 • Du meldes automatisk opp til kontinuasjonseksamen, eller neste ordinære eksamen hvis det ikke avholdes en egen kontinuasjonseksamen.

Hvis du ikke møter på ordinær eksamen:

 • Du har ikke rett til å ta kontinuasjonseksamen, men vil bli oppmeldt til neste ordinære eksamen.

Avmelding fra eksamen

Ønsker du å melde deg av eksamen må dette gjøres senest 48 timer før eksamen:

 • Send en melding i «Mine saker» under «Oppmelding/ avmelding eksamen». En student anses å ha gått opp til eksamen hvis studenten ikke skriftlig har annullert sin eksamensoppmelding senest 48 timer før eksamensdagen.
 • Hvis du melder deg av en eksamen er du selv ansvarlig for at du får tatt eksamen i emnet, du vil ikke bli automatisk oppmeldt igjen:
 • Du må melde deg opp selv enten via eksamenskalenderen i Qybele, eller ved å sende en melding i «Oppmelding/ avmelding eksamen» under «Mine saker».

Frister

Husk at alle frister er endelige!

 • Oppmelding til eksamen: 1 uke før eksamensdato
 • Avmelding: 48 timer før eksamensstart
 • Sykdom: legeerklæring må leveres senest 72 timer etter eksamen.

Du plikter i henhold til din studiekontrakt å kjenne til høyskolens eksamensreglement som du finner i Forskrift om opptak, studier og eksamen. Du finner en lenke til forskriftene våre i modulen «eksamen» i studieoversikten eller det kan lastes ned fra lastes ned fra Lovdata. Hvis du har spørsmål til eksamen kan du kontakte Høyskolen på telefon 23 23 38 20 eller sende en melding gjennom "Mine Saker" i Qybele.

  Netteksamen

  Med netteksamen mener vi eksamensformer hvor du kun skal bruke eksamensverktøyet i Qybele. Eksamensverktøyet er tilgjengelig 30 min før eksamen starter. Hvis eksamen skal starte kl 9.00 vil du, hvis du logger inn i Qybele etter kl 8.30, se en boks på forsiden hvor det står “eksamen” eller “gå til eksamen”.

  Hvis du har logget inn før kl 8.30 må du logge ut og inn igjen for at boksen skal dukke opp. Når du har åpnet eksamensverktøyet er Qybele stengt frem til eksamenstiden er ute. Hvis du ønsker å ta stedlig eksamen kan du sende en forespørsel via “Mine saker” i Qybele, Frist for å endre eksamensform fra nett til sted er 5 dager før eksamen. Du finner informasjon om eksamen du er oppmeldt til i ”mine data” på profilen din i Qybele.


  Hjemmeeksamen

  Både netteksamen og hjemmeeksamen avholdes hjemme, men i motsetning til netteksamen hvor hele eksamen avvikles i Qybele så skal du på hjemmeeksamen skrive besvarelsen din i word eller lignende. Selve oppgaven blir utlevert og skal leveres i Qybele. For denne type eksamen er det viktig at alle formkrav er oppfylt, retningslinjer for akademisk skriving finnes i skrivekurset i studieoversikten, og i eksamensbeskrivelsen for selve emnet.


  Stedlig eksamen

  I noen emner kreves det at du kommer til Oslo for å ta en stedlig skoleeksamen. Da er ingen hjelpemidler tillatt og du skriver med penn på papir. Skoleeksamen arrangeres i våre lokaler på Lovisenberg hvis ikke annet oppgis på forhånd.

  Du må møte opp senest 15 min før eksamen starter og ha med deg kulepenner (du skal skrive på gjennomslagspapir), legitimasjon og det du eventuelt vil spise og drikke.
  Det vil bli mulighet til å ta pauser hvis eksamen varer mer enn en time, men det er ikke mulig å kjøpe noe i f.eks. kantinen i løpet av eksamen.

  Hvis du har krav på tilrettelegging på eksamen kan du søke om det ved å sende inn dokumentasjon via Mine saker i Qybele. Søknad om tilrettelegging bør leveres til høyskolen minimum 3 uker før første eksamen. Eksempler på tilrettelegging kan være ekstra tid på grunn av lese- og skrivevansker, ekstra tid på grunn av allergi, bruk av pc på stedlig eksamen på grunn av lese- og skrivevansker osv. For at du skal få svar i god tid lønner det seg å søke om tilrettelegging så fort du vet at du trenger dette og har dokumentasjonen tilgjengelig. Les mer her.

  Hvis du er syk på eksamen må du gi oss beskjed om det så fort som mulig og legeerklæring må leveres senest 72 timer etter eksamen. Hvis du ikke leverer legeerklæring i tide vil eksamen telle som et forsøk, noe som betyr at du har brukt opp ett av tre forsøk og må betale eksamensavgift på neste forsøk. Hvis du leverer legeerklæring i tide vil eksamen ikke telle som et forsøk og neste eksamen blir dermed ordinær eksamen.

  For studieprogrammer med semestre avholdes det konteeksamen kort tid etter sensur.

  Konteeksamen er kun for kandidater som har vært oppmeldt til ordinær eksamen i samme eksamensperiode og som har strøket eller hatt gyldig fravær.

  Du vil automatisk bli oppmeldt til første mulige eksamen hvis du har fått karakter F eller hatt gyldig fravær.

  Hvis du har strøket på eksamen har du brukt et eksamensforsøk og må betale eksamensavgift for neste forsøk.

  Pris for eksamensavgift ved konteeksamen fra høsten 2023:

  • Kr. 1 800,- for alle emner unntatt bachelor- og masteroppgaver
  • Kr. 2 600,- for ERN3990 (10 studiepoeng)
  • Kr. 2 600,- for PSY3990 (15 studiepoeng)
  • Kr. 3 900,- for STAT3990 (20 studiepoeng)
  • Kr. 5 200,- for FK3990 og INT3990 (30 studiepoeng)
  • Kr. 9 600,- for PSY5000 (60 studiepoeng)

  Eksamensavgiften for høsten 2024 er følgende:

  • Kr 1850 for alle emner unntatt bachelor- og masteroppgaver
  • Kr 2680 for ERN3990 (10 studiepoeng)
  • Kr 2680 for PSY3990 (15 studiepoeng)
  • Kr. 4010 for STAT3990 (20 studiepoeng)
  • Kr. 5355 for FK3990 og INT3990 (30 studiepoeng)
  • Kr. 9880 for PSY5000 (60 studiepoeng)

  Du kan forbedre karakteren din hvis det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å forbedre. Du må da selv melde deg opp til eksamen. Beste karakter blir stående.

  Det er mulig å forbedre karakter etter at du er ferdig som student hos oss forutsatt at du har flere forsøk igjen og at emnet fortsatt tilbys. Prisen for å forbedre karakter er den samme som for konting (se over).

  Hvis eksamen som du ønsker å forbedre arrangeres samtidig med en annen eksamen du skal ta må du vente til neste mulighet.

  Sensur

  Sensur faller 3 uker etter eksamen hvis ikke annet er spesifisert. Sensuren publiseres i Qybele i løpet av dagen 3 uker etter eksamen. Hvis du har fått karakter F på eksamen, altså stryk, vil du automatisk få en strykbegrunnelse i løpet av noen dager.


  Klage på sensur

  Du finner saksgang for klagesaker i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Oslo Nye Høyskole. Hvis du har bestått eksamen, men mener at du har prestert bedre enn du har fått uttelling for kan du be om en begrunnelse for karakter. Det gjør du ved å sende en melding i "Mine saker" i Qybele. Når du har mottatt begrunnelse fra sensor kan du eventuelt klage videre og du vil få en ny sensur. Resultatet av en klage kan være at karakteren går opp, ned eller blir stående. Frister for ønske om begrunnelse er 1 uke etter sensur, frist for å klage er 3 uker etter at du har mottatt begrunnelse. Sensor har 2 uker på å gi en begrunnelse og 3 uker på å behandle en klage. Når du klager på en karakter, skal du ikke ha med navn, men kandidatnummer og fagkode.


  Tilbake til toppen