Hopp til hovedinnhold

Varsling og læringsmiljø

Vi ønsker at Oslo Nye Høyskole skal være et trygt og inspirerende sted å studere. Derfor er det viktig at vi får vite om det hvis noe ikke er som det skal og at du skal vite at det er et sted å si fra.

På denne siden kan du lese om varsling og hvordan det foregår. Skjemaet nederst på siden kan du bruke for å melde fra.

Hvis du ønsker, kan du også kontakte programansvarlig, en rådgiver eller annen ansatt på høyskolen skriftlig eller muntlig, eller ta kontakt med SiO Rådgivning eller Studentombudet.

Et godt læringsmiljø er viktig for helse, trivsel og læring. Vi trenger din hjelp for å sikre en trygg, morsom og inspirerende studenttilværelse. Si fra til oss, vi vil vite hvordan du har det!

Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold er alt som er ulovlig eller utsetter deg eller andre risiko for liv og helse, som for eksempel seksuell trakassering, diskriminering, korrupsjon eller tyveri. Å si fra om kritikkverdige forhold er å varsle. Du kan varsle skriftlig eller muntlig til en av oss ansatte på høyskolen.

Forbedringer

Si fra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ditt. Det kan for eksempel være feil og mangler ved forelesningsrom eller kvisten, dårlig miljø på kullet eller andre ting. Klasseråd er en god arena for å ta opp noen av disse forholdene. Tillitsvalgt på kullet kan ta det videre til læringsmiljø og samarbeidsutvalget (LMU) som består av både studentrepresentanter og representanter fra høyskolen. En rekke ting er lurt å si fra om med en gang fordi de kan fikses raskt, som for eksempel manglende såpe på do, skurr i høyttaler i auditoriet osv.

Eller mer av det samme

Vi prøver ulike tiltak for å bedre ditt fysiske og sosiale læringsmiljø. Hva fungerer? Hva engasjerer deg? Hva vil du ha mer av? Hva må vi ikke slutte med? Om du sier fra om det som har fungert bra for deg, bidrar du til at vi kan sikre flere studenter den samme opplevelsen som deg. Si fra til hvem du vil, gjerne den det gjelder om det er en enkeltperson, til tillitsvalgt som kan ta det videre, ta det opp i klasseråd, send en e-post til programansvarlig, fortell om det i skjemaet nedenfor eller send en melding i "Mine saker" i Qybele.

Hva vil det si å varsle?

Å varsle er å si fra når man har informasjon om kritikkverdige forhold. Det kan være at man har informasjon om at det er begått lovbrudd som for eksempel korrupsjon, tyveri eller at man selv eller andre har vært utsatt for diskriminering, seksuell trakassering eller mobbing. Varsling kan også omhandle feil eller mangler som kan utsette studenter eller ansatte for fare for liv og helse.

Dersom du er usikker på om du skal si fra eller ikke, er det flere du kan snakke med. Du kan ta kontakt med SiO Rådgvining eller studentombudet, og du kan snakke med programansvarlig, en rådgiver på høyskolen eller en annen ansatt ved høyskolen.

Hvordan varsler jeg?
Du kan varsle både skriftlig og muntlig. Du kan fylle ut varslingsskjema eller du kan be om et møte med programansvarlig eller rådgiver. Dersom du ikke vil snakke med programansvarlig eller rådgiver, kan du ta kontakt med studiesjef, administrativ leder eller rektor.

Bevis
Det er veldig lurt at du sparer på dokumentasjon som kan underbygge det du varsler om, dersom du har det. Det kan for eksempel være e-poster, sms'er, telefonlogg osv. Det kan være viktig i saksbehandlingen videre. Dersom du ikke har dokumentasjon kan du likevel varsle, det er ikke alltid slik dokumentasjon eksisterer.

Hvem får vite at jeg varslet?
For at saken skal bli behandlet vil det i de fleste tilfeller ikke være mulig å være anonym. Det er fordi den eller de du varsler om må få fremlagt hva som har kommet frem, slik at de det gjelder kan gi sin side av saken. Vi vil sørge for at det kun er der det er helt nødvendig å vite din identitet at den blir kjent, altså blant de som behandler saken din. Hvis du ønsker å være anonym, kan det være vanskelig å undersøke saken ordentlig. I noen tilfeller vil det likevel være mulig.


Når du har varslet

Når du har varslet har den som mottar varselet plikt til å si fra til saksbehandler som vil være ansvarlig for å behandle saken videre. Saksbehandler skal følge deg opp med samtaler underveis, og sørge for at du får den hjelpen du har behov for. Å varsle kan være veldig vanskelig å stå i. Du skal ikke måtte stå alene!

Behandlingstid av et varsel vil variere avhengig av kompleksitet, men vil behandles innen rimelig tid og så effektivt som det lar seg gjøre for alle parter.

Ingen straff for å si fra
Det er ikke lov for ansatte ved høyskolen å «straffe» deg for å varsle. Dersom du opplever at du blir forskjellsbehandlet etter at du har varslet, er det viktig at du kommuniserer dette til rektor eller administrativ leder.

Politianmeldelse
Dersom det det varsles om går under straffeloven, vil dette bli politianmeldt.

Falske anklager
Det er viktig å vite at det er ulovlig og straffbart å fremsette falske anklager mot noen.

Retningslinjene gjelder for studenter ved Oslo Nye Høyskole.

Last ned retningslinjene her 

Navn
*Skjemaet sendes til studiesjef Ine Haavik. Informasjonen du gir oss vil kun deles med dem som må involveres for å behandle saken. Alle som jobber på Oslo Nye Høyskole har taushetsplikt.

Tilbake til toppen