Hopp til hovedinnhold
student ved oslo nye høyskole

Søknadsfrister og behandlingstid av søknader

Vi tar imot og behandler søknader for alle våre studieprogrammer fortløpende frem til studiestart på høsten. Søker du på nettstudier, har vi romslige oppstartsperioder to ganger i året. 

Søknadsfrist for vårsemesteret
Du kan søke fra 1. september-1.februar. 
Siste mulighet for oppstart er 1. februar, så vi anbefaler at man søker før dette.

Søknadsfrist for høstsemesteret
Du kan søke fra 2. januar-15.september. 
Siste mulighet for oppstart er 15. september, så vi anbefaler at man søker før dette.

Vi har rullerende opptak frem til studiestart. Det betyr at du kan søke på studier hos oss også etter 15. april. 

For master i psykologi er søknadsfristen 20. mars, deretter rullerende opptak.

Søker du på åpne studieprogrammer (alle bortsett fra master i psykologi, fysioterapi og medisin 1+5) og har generell studiekompetanse eller oppfyller opptakskravene, er du kvalifisert til å søke studieplass. 

Du kan søke på nettstudier hele året, men det er to hovedopptak med en romslig oppstartsperiode, og i tillegg tilbyr vi sommersemester med et noe mer begrenset studietilbud.

  • For vårsemesteret kan du starte mellom 15. desember og 1. februar, med eksamensperiode i mai/juni.  
  • For høstsemesteret kan du starte mellom 1. august og 15. september, med eksamensperiode i november/desember. 

Vi har rullerende opptak på alle åpne studieprogrammer (bortsett fra medisin og fysioterapi). Du får vanligvis svar på søknaden din i løpet av noen dager.

At et studieprogram er lukket betyr at det er et begrenset antall studieplasser. Medisin 1+5, odontologi 1+4 og fysioterapi har søknadsfrist 15. april. All dokumentasjon må være sendt inn innen fristen for å være med i første opptaksrunde. Svarfristen på tilbudet må overholdes, ellers blir plassen gitt videre til neste på ventelisten. 

Dersom du står på venteliste, vil søknaden vurderes på nytt hver gang det frigjøres studieplasser ved at noen takker nei eller ikke overholder svarfristen. Vi tar kontakt så fort det blir ledige studieplasser dersom du er nestemann på ventelisten. Det er opptaksrunder helt frem til studiestart.

Dersom du får tilbud om studieplass, vil du få tilsendt et fullstendig eller betinget tilbud (som betyr at du må ettersende noe dokumentasjon) sammen med en studiekontrakt. For å takke ja må du signere og returnere studiekontrakten innen oppgitt dato. 

Dersom du takker ja til tilbudet, har du rett til å angre. Hvis du angrer, skal du fylle ut vedlagt skjema og sende dette til skolen innen fristen på 14 dager. Innbetalt beløp vil da bli overført det kontonummeret du oppgir.

Last ned angreskjema her →

Skjemaet skal sendes skolen per post eller som vedlegg til e-post.

E-post: hei@oslonh.no
Postadresse: Lovisenberggata 13, 0456 OSLO


 


Tilbake til toppen