Hopp til hovedinnhold

Forskningsstrategi ved Oslo Nye Høyskole

Vi prioriterer egen forskning 

Høyskolens styre har det overordnede ansvar for forskningen, og foretar strategiske prioriteringer på bakgrunn av forskningsstrategien. Forsknings- og utviklingsutvalget gir råd til høyskolens ledelse i forskningsspørsmål, og har et spesielt ansvar for forskningsstrategien.

Forskningen ved høyskolen utføres primært av de vitenskapelige ansatte. Vi har forskere både på stipendiat, post doc/1. amanuensis og professornivå. Det er et overordnet mål for høyskolen å fremme forskning av høy kvalitet innen aktuelle fagområder, samt å involvere studentene i forskningen.​

Det forskningsstrategiske arbeidet ledes av rektor, som har en forskningsleder med i sin stab.

Forskningsleder leder forsknings- og utviklingsutvalget (FUU) ved høyskolen. FUU har representanter både fra andre utdanningsinstitusjoner, studentene, stipendiatene og øvrige vitenskapelige ansatte, og gir råd til ledelsen og styret i saker som gjelder forskning og utvikling.