Hopp til hovedinnhold

Forskningsstrategi ved Oslo Nye Høyskole

Vi prioriterer egen forskning 

Høyskolens styre har det overordnede ansvar for forskningen, og foretar strategiske prioriteringer på bakgrunn av forskningsstrategien. Forsknings- og utviklingsutvalget gir råd til høyskolens ledelse i forskningsspørsmål, og har et spesielt ansvar for forskningsstrategien.

Forskningen ved høyskolen utføres primært av de vitenskapelige ansatte. Vi har forskere både på stipendiat-, høyskolelektor-, førsteamanuensis- og professornivå. Det er et overordnet mål for høyskolen å fremme forskning av høy kvalitet innen aktuelle fagområder, samt å involvere studentene i forskningen.​

Det forskningsstrategiske arbeidet ledes av rektor, som har en prorektor for forskning med i sin stab.

Forskningsleder leder forskningsutvalget (FUU) ved høyskolen. FU har representanter både fra andre utdanningsinstitusjoner, studentene, stipendiatene og øvrige vitenskapelige ansatte, og gir råd til ledelsen og styret i saker som gjelder forskning og utvikling.

Forskningsarbeidets rolle i høyskolens kvalitetssystem

Forskningskvalitet er et eget kvalitetsområde i høyskolens kvalitetssystem. Kvalitetsområdet omhandler nivå, omfang og relevans på forskningsaktivitetene som utføres i de respektive fagmiljøene. Se på Systematisk kvalitetsarbeid ved ONH og de årlige kvalitetsrapportene for mer informasjon om forskningskvalitet og tilhørende rapportering.
 

ONH har en delstrategi for forskning ved høyskolen, og den er forankret i de respektive instituttforskningsstrategiene.

Overordnet strategi for forskning →

Forskningsstrategi for helsefag

Forskningsstrategi for ISIR

Forskningsstrategi for ØKAD


Tilbake til toppen