Hopp til hovedinnhold

Studieavgift 2022

Her finner du en oversikt over hva de ulike studieprogrammene koster. Alle våre studieprogrammer støttes av lånekassen, med unntak av kurs som ikke gir studiepoeng.

I tillegg til studieavgift/semesteravgift må alle nye studenter betale en registreringsavgift på kr. 1900,- ved studiestart. Faktura sendes ut først etter at semesteret har begynt.

Det betyr at det er gratis og helt uforpliktende å søke på studieplass hos oss. 

MASTER
kr. 49 900,- per semester

BACHELOR
kr. 43 400,- per semester

ÅRSSTUDIER
kr. 43 400,- per semester
 

UNNTAK
Bachelor/Årsstudier i Økonomi og administrasjon
 
kr. 37 100,- per semester

Bachelor/Årsstudier i Digital markedsføring og ledelse
kr. 37 100,- per semester

Fysioterapi 
kr. 49 900,- per semester

Medisin 1+5 
kr. 49 900,- per semester 

Emnet Global ernæring
kr. 30 500,- som inkluderer kost og losji (på tomannsrom) i Tanzania 
* Prisen er fra 2020. Endringer vil forekomme. 
 

Prisene i listen over inkluderer ikke eventuelle studieturer. 

MASTER
kr. 49 900,- per semester

BACHELOR
kr. 43 400,- per semester (heltid)    
kr. 21 700,-  per semester (deltid)
kr. 9 090,- månedsbetaling (heltid)    
krr. 4 545,- månedsbetaling (deltid)    

ÅRSSTUDIUM
kr. 43 400,- per semester (heltid)    
kr. 21 700,-  per semester (deltid)
kr. 9 090,- månedsbetaling (heltid)    
kr. 4 545,- månedsbetaling (deltid)    

HALVÅRSSTUDIUM
kr. 43 400,- per semester (heltid)    
kr. 21 700,-  per semester (deltid)
kr. 9 090,- månedsbetaling (heltid)    
kr. 4 545,- månedsbetaling (deltid)    

ENKELTEMNER
kr. 8 200,- for 5 studiepoeng 
kr. 10 500,- for 7,5 studiepoeng
kr. 16 400,- for 10 studiepoeng
kr. 24 600,- for 15 studiepoeng

 

UNNTAK
Bachelor i digital markedsføring og ledelse

kr. 37 100,- per semester (heltid)
kr. 18 550,- per semester (deltid)
kr. 7 790,- månedsbetaling (heltid)
kr. 3 895,- månedsbetaling (deltid)    

Årsstudium i digital markedsføring
kr. 37 100,- per semester (heltid)
kr. 18 550,- per semester (deltid)
kr. 7 790,- månedsbetaling (heltid)
kr. 3 895,- månedsbetaling (deltid)

Bachelor i økonomi og administrasjon
kr. 37 100,- per semester (heltid)
kr. 18 550,- per semester (deltid)
kr. 7 790,- månedsbetaling (heltid)
kr. 3 895,- månedsbetaling (deltid)

Årsstudium i økonomi og administrasjon
kr. 37 100,- per semester (heltid)
kr. 18 550,- per semester (deltid)
kr. 7 790,- månedsbetaling (heltid)
kr. 3 895,- månedsbetaling (deltid)

 

Ved månedsbetaling beregnes ett studieår å være på 10 måneder.