Hopp til hovedinnhold

Pågående forskningsprosjekter ved Oslo Nye Høyskole

På denne siden finner du oversikt over forskningsprosjekter som foregår nå og som vi enten søker deltakere til eller som vi er forpliktet til å informere åpent om. 

Å være deltaker vil si at du bidrar med informasjon eller kunnskap som våre forskere eller masterkandidater kan analysere videre. Ditt bidrag kan for eksempel innebære å svare på et spørreskjema, delta i et individuelt intervju eller en gruppesamtale, eller være med i et laboratorieeksperiment. Dette vil det informeres om i prosjektpresentasjonen under eller ved at du sender en forespørsel via kontaktinformasjonen knyttet til prosjektet du er nysgjerrig på. 

Vil du melde din interesse? Du finner kontaktinformasjon under hvert enkelt prosjekt. 

Hensikten med dette studiet er å se nærmere på hvordan pust kan påvirke oss kognitivt.

For de fleste er pust en passiv del av hverdagen, men når pusting blir aktivt kontrollert så kan det påvirke kognitiv prestasjon. Kort fortalt så er hensikten med denne studien å få en bedre forståelse av hvordan pust påvirker prestasjon i stressende situasjoner. Spesifikt ønsker vi å se hvilken effekt stress har på kognitiv prestasjon og hvordan man kan bli mediert av kontrollert pusting. 
 
Hvis dette høres interessant ut, finnes det mer konkret informasjon i følgende dokumenter: 
OSPAN oppgave beskrivelse  
Samtykkeskjema

Det er også mulig å ta kontakt helt uforpliktende på e-post, hvis det skulle være noen flere spørsmål eller for å melde interesse angående deltagelse. 
 
Ansvarlig for prosjektet: Aleksander Heyerdahl
Veileder for prosjektet: Peder Isager
E-post: heyerdahl.al@gmail.com

Ved vårt masterprosjekt ønsker vi å undersøke påvirkningen teknologi i arbeidspauser kan ha på din erfaring ved psykologisk løsrivelse og opplevd utbrenthet.

Undersøkelsen er helt anonym. 

Ønsker du å delta på prosjektet? Svar på spørreskjemaet her

Kontaktdetaljer: anncelinebrekke@gmail.com og thealangfjell@hotmail.com 


 

Gamification (som innebærer bruk av spilldesign-elementer utenfor spill-kontekster) anses av mange som en lovende metode for å øke engasjement i undervisningssammenheng. Mye takket være at metoden fasiliterer indre motivasjon hos studenter og andre "learners". Men hvordan fungerer egentlig denne prosessen?

Hensikten med dette forskningsprosjekter er å undersøke effekten av ulike former for feedback i et undervisningsperspektiv. 

Dersom du ønsker å delta på denne studien, vil du bli bedt om å gjennomføre et kort digitalt kurs som omhandler Femfaktormodellen. Femfaktormodellen, eller "The Big Five", regnes av mange som den beste konseptualiseringen av menneskers personlighet, og er en sentral del av dagens personlighetspsykologi. 

Kurset inneholder to deler:
Del 1 består av en del korte faktaopplysninger om femfaktormodellen, og multiple-choice spørsmål knyttet til disse.
Del 2 innebærer å svare på en del spørsmål knyttet til din opplevelse av del 1. 

Det vil ta ca. 10 minutter å fullføre del 1 og del 2 til sammen. 

Gå inn på studien her →

For mer informasjon om studien, kontakt Thomas Gabrielsen på thomgab2508@gmail.com

Formålet med dette prosjektet er å undersøke følgende forskningsspørsmål: «Hvordan ble ungdoms (13-19 år) psykiske helse fremstilt i nyhetsartikler relatert til koronapandemien?». 

Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i nyhetsartikler og kronikker fra tre av landets største aviser, VG, Dagbladet og Aftenposten. Nyhetsartiklene som vil utgjøre datamaterialet har blitt innhentet via Nasjonalbibliotekets databaser. Søket er avgrenset til tidsperioden mellom 11. mars 2020, dagen Verdens helseorganisasjon offisielt erklærte covid-19-utbruddet for en global pandemi, og 25. september 2021, dagen Norge åpnet opp igjen. 

Gitt forskningsspørsmålet er det overordnede inklusjonskriteriet at artikler omhandler pandemiens innvirkning på ungdom og deres psykiske helse. Mer spesifikt er inklusjonskriteriene:
- Artikler som omhandlet ungdom.
- Artikler om omhandlet deres psykiske helse og faktorer som påvirker det, som f.eks. oppvekst og levekår.
Dette betyr at menneskelig aktivitet (f.eks. innlegg eller folk som uttaler seg om tema relatert til ungdommers (13-19 år) psykiske helse) i VG, Dagbladet og Aftenposten innenfor denne tidsperioden vil utgjøre utvalget i studien. Nyhetsartikler hvor ungdommer, helsepersonell, lærere, trenere, foreldre o.l. uttaler seg om dette anses som høyest relevant.  

Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål om studien, eller ønsker å vite mer, ta kontakt via:
E-post: adelen.wallaker@gmail.com
Telefon: 94830067

eller med Joshua Phelps
E-post: joshua.phelps@oslonh.no