Hopp til hovedinnhold

Personvern

1. Informasjonskapsler

Denne erklæringen gjelder for Oslo Nye Høyskole med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre, lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

 

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se under.

Både Oslo Nye Høyskole og våre underleverandører lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem.

 

Hvordan sletter jeg informasjonskapsler?

De fleste moderne nettlesere er innstilt til å akseptere informasjonskapsler (cookies) automatisk, men du kan selv endre disse innstillingene i din nettleser.  

Her kan du lese mer om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler (cookies) i din egen nettleser.   

Vi gjør oppmerksom på at noen nettsider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler (cookies).  

 

2. Personvern

Oslo Nye Høyskole samler inn opplysninger om deg som interessent, søker eller student for å kunne gi best mulig og relevant informasjon. Vi behandler og oppbevarer dine personopplysninger med respekt og forsiktighet. Registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale eller samtykke. Her kan du lese mer om hvordan vi tar vare på dine personopplysninger.

Oslo Nye Høyskoles personvernerklæring

Oslo Nye Høyskole samler inn og behandler opplysninger om deg:

 1. når du registreres i vårt nyhetsbrevregister som interessert i våre studieprogram
 2. når du søker studier hos oss
 3. når er student hos oss
 4. når du er alumni hos oss (en tidligere student som er ferdig med en grad)
 5. når du søker jobb hos oss
 6. når du søker om faglig godkjenning hos oss

Slik tar vi vare på dine personopplysninger

Opplysningene vi samler inn er relevante og nødvendige, brukes til det de er innhentet for og sikres på en trygg måte. De brukes ikke til andre formål enn det som er naturlig når du er interessert i eller har søkt på noen av våre studieprogram eller er student eller tidligere student hos oss. Vår behandling av personopplysninger er basert på avtale, hjemmel i loven, berettiget interesse eller samtykke. Under beskriver vi hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og på hvilket grunnlag. Vi forteller om hvem vi deler opplysningene med, hvorfor, og hvor lenge vi beholder dine opplysninger. Til slutt forteller vi deg om dine rettigheter når det gjelder innsyn, retting og sletting.

 

1) Når du registreres i vårt nyhetsbrevregister

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post, telefonnummer og studieinteresse.

Hvorfor gjør vi dette? Vi ønsker at informasjonen vi sender deg skal være så relevant som mulig med tanke på hva du er interessert i å studere. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om studiene du er interessert i samt hvordan livet er som student på høyskolen. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Merk at du da kan gå glipp av relevant studieinformasjon og viktig informasjon om søknadsprosess.

Hvem deler vi opplysningene med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev.

Hvor lenger beholder vi dine opplysninger? Vi sletter opplysningene om deg etter 1,5 år dersom du ikke har blitt søker eller student hos oss. Du kan når som helst melde deg av informasjonsløpet, eller forlenge det hvis du ønsker det.

 

2) Når du søker studier hos oss

Hvilke opplysninger behandles:

Vi vil behandle din søknad på grunnlag av informasjon og dokumentasjon du har lagt inn, som fornavn, etternavn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsnummer og studieønsker. ONH verifiserer informasjon fra relevante eksterne kilder, som for eksempel Nasjonal Vitnemålsdatabase (NVB). Du sender oss også bevis på tidligere utdanning, ofte i form av et vitnemål fra videregående skole. I noen tilfeller må du også sende oss bevis på annen utdanning, bevis på navneendring, karakterutskrifter fra videregående skole, jobbattester, fødselsattest på dine barn, en CV eller et motivasjonsbrev. Dette gjøres for at vi skal se om du kvalifiseres for opptak hos oss, noe som er regulert av Universitets- og høyskoleloven og i noen tilfeller våre utenlandske samarbeidspartnere.

Hvem deler vi opplysninger med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme onlinesøknaden vår, og dersom du får tilbud om studieplass, bruker vi en egen IT-leverandør for elektronisk signering av kontrakter. Dersom du søker opptak på utenlandsstudier, deler vi informasjonen med Oslo Nye Education, som er organisasjonen hos oss som jobber med dette, og de utenlandske lærestedene du har søkt opptak på.

Dersom du ikke starter hos oss, sletter vi dine personopplysninger etter 1,5 år. Regnskapsloven krever for øvrig at vi beholder opplysninger i fem år dersom du betaler et depositum eller et søknadsgebyr.

 

3) Når du er student hos oss

Hvilke personopplysninger behandles: Når du går hos oss som student er vi lovpålagt å oppbevare alle personalia og dokumenter som du har oppgitt som søker. Dette er informasjon som vi må ha, og den kan derfor ikke slettes. Vi oppbevarer selvfølgelig også dine oppgaver, essayer, eksamener og resultater. På denne måten kan vi for eksempel sende deg en karakterutskrift lang tid etter at du er ferdig student hos oss.

 

4) Når du er alumni hos oss (en tidligere student som er ferdig med en grad)

Hvilke personopplysninger behandles: Fornavn, e-post, telefonnummer og studie- og jobbhistorikken (studiet du har gått på, når du startet, når du ble ferdig, hvilken jobb du har), og evt. andre studieinteresser.

Hvorfor gjør vi dette? Oslo Nye Høyskoles alumni-seksjon vil bruke denne informasjonen til å sende deg relevant informasjon om blant annet vårt alumni-arbeid, om høyskolens utvikling og om relevante yrkes-, faglige eller sosiale arrangementer eller nyheter. Dine opplysninger gir oss mulighet til å fortsette ditt livslange forhold til Oslo Nye Høyskole da vi får sendt deg tilpasset informasjon.

Hvem deler vi opplysningene med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev, evalueringer, påmeldingsskjemaer, eller andre type informasjon.

Hvor lenger beholder vi dine opplysninger? Du kan når som helst melde deg av informasjonsløpet. Dersom vi får beskjed om dødsfall, vil også avmelding registreres

 

5) Når du søker jobb hos oss

Hvilke opplysninger behandles: kontaktinformasjon, søknadstekst, CV, vitnemål, kursbevis/sertifikater, notater fra referansesamtaler.

Hvem deler vi opplysninger med? Informasjonen deles kun med våre systemleverandører som bistår oss med driften.

Hvor lenge beholder vi dine opplysninger: Dine personopplysninger blir lagret så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Er søknaden relevant i forhold til andre rekrutteringsprosesser blir opplysningene oppbevart i inntil 1,5 år.

 

Bruk av e-læringsplattform Qybele

Alle våre studenter er jevnlig inne på Qybele, vår e-læringsplattform. Vi foretar tilgangskontroll og elektronisk brukermåling av Qybele, og registrerer for eksempel data (inkludert IP-adresse) som er av betydning for å sikre oppfølging av deg, dokumentasjon av din aktivitet og studieprogresjon, kvalitetssikring av studiene og våre eksamener, og dokumentasjon på dine prestasjoner. Dataene kan også brukes til pedagogisk forskning godkjent av offentlige myndigheter, men i slike tilfeller vil data ikke kunne identifiseres på individnivå.

 

Tilrettelegging, sykdom og studieturer

Ved noen anledninger trenger vi flere personopplysninger som samles inn via e-læringsplattformen Qybele. Vi ber kun om den informasjonen vi mener er nødvendig for vår saksbehandling av søknader om tilrettelegging og ved sykdomstilfeller. Når det gjelder studietur ber vi om informasjon om sykdom, pårørende, forsikringsselskap, statsborgerskap og passnummer. Dette gjøres for å sikre en sikker og trygg studietur. Denne informasjonen beholdes mens du er på studietur og slettes i slutten av hvert studieår.

Hvem deler vi opplysningene med? Oslo Nye Høyskole følger norsk lov og utleverer følgelig studentinformasjon til organisasjoner som:

 • Statistisk Sentralbyrå
 • BIBSYS
 • Statens Lånekasse for utdanning
 • NOKUT
 • Studentsamskipnaden i Oslo
 • Våre IT-systemleverandører som vi bruker for studentbevis, wifi-tilgang, kopiering, IT-support og softwarepakker
 • Våre regnskapsbyrå for fakturering 

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i, retting av og i noen tilfeller sletting av de opplysningene som samles om deg. Denne informasjonen vil kun bli utlevert dersom du leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Denne skal rettes til rektoren. Dersom du mener at noe er registrert feilaktig, kan du be om retting eller sletting. Du har i tillegg rett til å klage til Oslo Nye Høyskole eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.

Våre kontaktdetaljer er:

Oslo Nye Høyskole, Lovisenberggata 13, 0456 Oslo, eller admin@oslonyehoyskole.no

Sikring av opplysninger som behandles

Oslo Nye Høyskole tar informasjonssikkerhet på alvor og har rutiner på plass slik at ikke dine opplysninger kommer på avveie. Vårt søker- og studentadministrative system er tilgangsstyrt slik at kun autoriserte personer på Oslo Nye Høyskole har tilgang til dine opplysninger. Alle våre ansatte har i tillegg taushetsplikt, og data hos oss lagres på servere i Norge