Hopp til hovedinnhold
/
Lilliane Høyer Wien jobbet ved siden av nettstudiene og skaffet seg relevant og verdifull arbeidserfaring for sin karriere. Her fra en paneldebatt om bærekraftmål. Foto: Privat

Ble bærekraftkonsulent etter nettstudier

Lilliane Høyer Wien fullførte sin bachelorgrad i internasjonale studier på nett ved Oslo Nye Høyskole (ONH) i 2019. Som nettstudent fikk hun kombinert studier med relevant jobbing ved siden av, og med utdanningen og arbeidserfaringen sin har hun nå startet på sin karriere som bærekraftkonsulent i revisor- og rådgivingsselskapet KPMG. 

Søk på studier her 

Publisert i Karrierehistorier Fredag 21. oktober, 2022 - 08:46 | sist oppdatert Tirsdag 29. november, 2022 - 12:23

Navn: Lilliane Høyer Wien
Alder: 26
Hva studerte du og når var du ferdig på Oslo Nye Høyskole (tidligere Bjørknes Høyskole)? 
Internasjonale studier fra januar 2017 til desember 2019 (nettstudier)
Hva jobber du med i dag? Bærekraftkonsulent i KPMG

En svært anvendelig utdannelse

I 2017 begynte Lilliane på en bachelorgrad i internasjonale studier ved Institutt for internasjonale relasjoner og statsvitenskap ved ONH. I løpet av studiene fant hun ut hvor mange flere fagområder, utover samfunnsfag, hun var kvalifisert til å jobbe med i etterkant. Og det viste seg at med bacheloren sin kunne søke på en rekke stillinger inne både offentlig og privat sektor, som handlet om temaer hun ikke hadde studert. 

En bachelorgrad i internasjonale studier åpner mange dører. En av årsakene til det er at gjennom en samfunnsfaglig utdanning tilegner man seg evner og kompetanse til å se samfunn og verden fra ulike perspektiver. Noe som gjør at en utvikler gode analytiske ferdigheter som er høyt verdsatt i arbeidslivet, forteller Lilliane.  

Lilliane Høyer Wien
Lilliane Høyer Wien er tidligere nettstudent ved Oslo Nye Høyskole. Hun jobber nå i KPMG. Foto: KPMG

I tillegg til bachelorgraden sin har Lilliane en mastergrad i Global ledelse, som er en tverrfaglig bærekrafts- og ledelsesmaster. Hun ble overrasket da hun kunne ta en mastergrad innen et felt som ikke handlet om samfunnsfag, da hun trodde at det ikke var mulig. Hennes kompetanse innen internasjonale studier var heldigvis svært nyttig innen bærekraftfeltet. 

Gjennom å ha en samfunnsfaglig utdanning har man mye kompetanse og ferdigheter som ikke alltid er like lett for folk utenfor å forstå. Derfor handler alt om hvordan man klarer å oversette det man har lært og ferdigheter over til et språk som en potensiell arbeidsgiver forstår. Klarer man det har man hele verden for sine føtter mener jeg, sier Lilliane. 

Ingen arbeidsdag er lik

Lilliane jobber på KPMGs kontor i Bergen, der hun bistår offentlig sektor og næringslivet med å bli mer bærekraftig. Det betyr at hun blant annet holder foredrag, hjelper bedrifter med kompetanseheving og holder workshops om bærekraft, hjelper med klimastrategi og internasjonal utvikling. Hun sier selv at hun har en veldig variert arbeidshverdag, og at dette er noe av det morsomste med jobben.  

Kollegaene mine er fantastiske, og det er en veldig sterk «people kultur» i KPMG. Det satses på de ansatte, og vi gjør mye sosialt sammen. Gjennom å bli kjent utenfor jobb og utvikle gode forhold, så tror jeg at man jobber enda bedre faglig sammen – både internt i eget team, men også i de tverrfaglige samarbeidene. Og det at man jobber tverrfaglig og lærer på tvers gjør jo at man forsetter å utvikle sin egen kunnskapsbank, noe som er veldig gøy! Forteller Lilliane.

Bilde av alle nyansatte ved KPMG sammen med Lilliane Høyer Wien
Da Lilliane startet i KPMG var det stort fokus på det sosiale. Her er alle som startet i Consulting og Deal Advisory i KPMG sammen med Lilliane. Foto: KPMG

Må følge med på utviklingen

I jobben som konsulent skal man være en støttespiller og bidragsyter for andre, og det innebærer at man må være faglig oppdatert på mange områder. Lilliane forteller at dette kan være en utfordrende del av jobben hennes, da man hele tiden må være i forkant av utviklingen og vite hva som beveger seg i samfunnet på sitt felt. 

Jeg søkte meg bevisst til en jobb og bransje som ville utfordre meg, og sørge for at jeg aldri kom til å bli ferdig utlært. Frykten for å ikke bli faglig utfordret i en jobb tror jeg mange studenter kjenner på i dag, men det kan jeg garantere er en frykt man ikke trenger å ha om man søker seg til konsulentbransjen, sier Lilliane. 

Inngangspartien til Colosseum-kino i Oslo
Det var dette som møtte Lilliane på hennes første dag på jobb i KPMG. Snakk om velkomst! Foto: Privat

Studentlivet og internships

Lilliane forteller at hun valgte å studere internasjonale studier fordi hun ønsket seg kompetanse innen de sentrale fagområdene studiet fokuserte på. Hun valgte også ONH på grunn av foreleserne hun skulle ha. Grunnen til at hun valgte å bli nettstudent var fordi hun fikk mulighet til å bygge CV-en sin og jobbe med fagfeltet hun studerte samtidig. 

Det var litt skummelt å være nettstudent til å begynne med, men med å jevnlig ha samlinger, kort vei til faglig veiledning gjennom Qybele og telefon, og muligheten til å danne kollokviegrupper med andre nettstudenter, forsvant frykten for å ikke håndtere sitasjonen fort, forteller Lilliane. 

Lilliane hadde internships under både bacheloren og masteren. Da hun var nettstudent ved ONH hadde hun internship i FN-sambandet i Tromsø, hvor hun fikk konkret arbeidserfaring med det hun studerte. I løpet av mastergraden sin hadde hun internship i bærekraftsavdelingen ved Nordic Choice Hotels, hvor hun var prosjektleder for utviklingen av konseptet for en bærekraftig konferanse. 

Jeg vil helt klart anbefale studenter å søke seg til flere internships gjennom utdanningsløpet. Det er en kjempeverdifull erfaring som jeg er veldig glad for å ha i dag, og erfaringen fra begge internshipene får jeg bruk for i jobben jeg har i dag, fortelle Lilliane. 
 


Lillianes tips og råd om karriere

  • Ikke vær redd for å søke. Kompetansehusene i dag søker etter studenter med mangfoldig studiebakgrunn, og i en intervjusetting med case så vil du se at din kompetanse er svært relevant og kan trekkes inn på områder du ikke hadde trodd den kunne. 
  • Prøv å skaffe deg relevant erfaring gjennom studiene knyttet til det området du ønsker å jobbe med som konsulent. Dette for å vite litt hva slags problemstillinger du møter i verden utenfor studiestedet, og hvilke du kan komme til å møte i arbeidshverdagen som konsulent. 
  • Å være snill og imøtekommende tar deg langt! Når KPMG skal ansette nyutdannede og erfarne, så handler det veldig mye om hvem er du som person. For eksempel: hvilke verdier har du? Passer du inn med de verdiene som selskapet har? KPMG ansetter nemlig mennesket, og det mennesket har en utdannings- og/eller erfaringspakke med seg som vil kunne være med å skape verdi for selskapet, kundene og kollegaer. Det man ikke kan, kan alltids læres.

Lillianes tips og råd til studenter

  • Ikke vær redd for å sende den e-posten! Og med det så mener jeg: har du lyst på et internship et spesielt sted eller jobb hos en gitt arbeidsgiver, send dem en e-post. Presenter deg selv, og forhør deg om muligheter eller sjansen for å ta en kaffe for å bli bedre kjent. Jeg har gjort det gjennom mitt studieløp og det har gitt meg muligheter som har formet valgene jeg har tatt senere. Det er jeg veldig takknemlig for i dag, for det har vært med på å gjøre at jeg er der jeg er i dag. Og det verste man kan få er et nei, men da har de i iallfall navnet ditt på blokka. 
  • Som nettstudent på bachelor og masterstudent under koronapandemien, så ble man tvunget til å utarbeide gode arbeidsrutiner for å komme gjennom pensum. Mitt tips er å finne ut når på døgnet passer det best for deg å jobbe med studiene, hvilke metoder som gjør at du lærer best og som gjør at du skriver de beste eksamenene og arbeidskravene. 
    • Og husk! Studieteknikken som passer for deg, er ikke nødvendigvis den som passer for dine medstudenter, og det er helt greit!
  • Tør å søke på mastergrader du ikke tror du er kvalifisert til. Våren 2020 var jeg i dialog med flere universiteter om mastergrader jeg var interessert i, og det viste seg at med en samfunnsfaglig bachelor så er man kvalifisert til mye mer enn kun samfunnsfaglige utdanninger. Dermed kan man få i «pose og sekk», ved å få kompetanse innen andre fagfelt du har interesse for, og du får mer og bredere kompetanse å tilby dagen du skal ut i jobb. 

Tilbake til toppen