Hopp til hovedinnhold

Eksamensinfo for Oslo Nye Fagskole

Når er eksamen, hvordan melder jeg meg opp til eksamen, hvordan kan jeg ta konte-eksamen, og når kommer sensuren? Her finner du svaret på det du lurer på om eksamen ved Oslo Nye Fagskole.

Spørsmål og svar om eksamen

Eksamen ved ONF består av flere innleveringer der alle må være innlevert innen fristen. Eksamen blir utlevert ved studiestart. Denne jobber du med gjennom hele semesteret og leverer innen innleveringsfristen. Du må ha bestått alle arbeidskrav i emnet før du får tilgang til å levere eksamen.  

Frist for innlevering av eksamen:

 • Høstsemesteret: 15. januar

Du har tre forsøk per eksamen. Det første forsøket kalles ordinær eksamen og er inkludert i studieavgiften. Hvis du består, ikke leverer innen fristen eller stryker teller dette som ett forsøk. Sykdom i eksamensperioden som dokumenteres innen fristen, teller ikke som et forsøk. Lenger ned på denne siden kan du lese om kontinuasjonseksamen, sykdom og lignende. 

For å bli oppmeldt til eksamen i et gitt emne må du 

 • være student ved Oslo Nye Fagskole 
 • ha blitt innrullert i emnet du skal ta eksamen i 
 • ha fullført obligatoriske arbeidskrav i emnet. Informasjon om obligatoriske arbeidskrav ligger i studieoversikten og i Qybele 
 • ha flere eksamensforsøk igjen 

Om du oppfyller disse fire kravene blir du automatisk oppmeldt til eksamen etter å ha bestått arbeidskravet. 

Hvis du stryker, har dokumentert sykdom i eksamensperioden eller ikke leverer eksamen innen fristen: 

 • Du meldes automatisk opp til neste ordinære eksamen.  

Ønsker du å melde deg av eksamen må dette gjøres senest 48 timer før fristen for innlevering av eksamen: 

 • Send en melding i «Mine saker» under «Oppmelding/avmelding eksamen». En student anses å ha gått opp til eksamen hvis studenten ikke skriftlig har annullert sin eksamensoppmelding senest 48 timer før innleveringsfristen for eksamen. 
 • Hvis du melder deg av en eksamen er du selv ansvarlig for at du får tatt eksamen i emnet, du vil ikke bli automatisk oppmeldt igjen 
 • Du må melde deg opp selv enten via eksamenskalenderen i Qybele, eller ved å sende en melding i «Oppmelding/ avmelding eksamen» under «Mine saker». 

Husk at alle frister er endelige! 

 • Oppmelding til eksamen: Én uke før frist for innlevering av eksamen. 
 • Avmelding: 48 timer før frist for innlevering av eksamen. 
 • Sykdom: Legeerklæring må leveres senest 72 timer etter frist for innlevering av eksamen 

Du plikter i henhold til din studiekontrakt å kjenne til fagskolens eksamensreglement som du finner i Forskrift om opptak, studier og eksamen. Forskriften kan lastes ned fra Lovdata. Har du spørsmål til eksamen kan du kontakte Oslo Nye Fagskole på telefon 412 60 140 eller sende en melding gjennom "Mine Saker" i Qybele. 

Alle våre eksamener er digitale og må leveres innen innleveringsfristen for eksamen. Våre eksamensformer er praktisk rettet. Innleveringsfrist i emnet finner du i vår læringsplattform Qybele.  

Vi har flere typer eksamensformer, men hovedsakelig består eksamen av to innleveringer: 

Eksamensform 1: 

 • Prosjektoppgave: Denne får du utlevert i begynnelsen av semesteret og jobber med gjennom hele studiet. Dette kan f.eks. være innlevering av et web-basert løsningsforslag eller en fullt fungerende digital prototype. 
 • Individuelt refleksjonsnotat: Vi er opptatt av at du reflekterer over egen læring. Derfor har vi ofte innlevering av individuelt refleksjonsnotat som en del av eksamen. Her skal du redegjøre for prosessen med eksamen og egen læring gjennom arbeidet med oppgaven.  

Eksamen varierer fra emne til emne. Du finner hva som er krav til eksamen i hvert enkelt emne på emnesidene.   

Eksamensform 2: 

 • Skriftlig case study 
 • Muntlig presentasjon av case study i audio eller videoformat 

Arbeidskrav 

 • Obligatoriske arbeidskrav må bestås for at studenten skal kunne levere eksamen:   
 • Multiple choice test. Vurderes til bestått /ikke bestått  

Hvis du har krav på tilrettelegging av eksamen kan du søke om det ved å sende inn dokumentasjon via Mine saker i Qybele. Søknad om tilrettelegging bør leveres til fagskolen minimum tre uker før innlevering av eksamen Eksempler på tilrettelegging kan for eksempel være innlevering av refleksjonsnotat i form av video/lydfiler på grunn av lese- og skrivevansker o.l.

For at du skal få svar i god tid lønner det seg å søke om tilrettelegging så fort du vet at du trenger dette og har dokumentasjonen tilgjengelig. Du kan lese mer om tilrettelegging i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Oslo Nye Fagskole

Hvis du er syk i eksamensperioden og ikke får levert eksamen innen innleveringsfristen må du gi oss beskjed om det så fort som mulig. Legeerklæring må leveres senest 72 timer etter innleveringsfrist for eksamen. Hvis du ikke leverer legeerklæring i tide vil eksamen telle som et forsøk, noe som betyr at du har brukt opp ett av tre forsøk og må betale eksamensavgift på neste forsøk. Hvis du leverer legeerklæring i tide vil eksamen ikke telle som et forsøk og neste eksamen blir dermed ved neste ordinær eksamensgjennomføring. 

Kontinuasjonseksamen - også kalt konteeksamen - gjennomføres ved neste ordinære eksamen. 

Du vil automatisk bli oppmeldt til første ordinære eksamen hvis du har fått karakter F eller hatt gyldig grunn til ikke å ha levert eksamen innen fristen. 

Hvis du har strøket på eksamen har du brukt et eksamensforsøk og må betale eksamensavgift for neste forsøk. 

Hva er konte-avgiften for å ta eksamen på nytt?  

Eksamensavgiften for studieåret 2024/2025 er kr. 1850,- 

 Du kan forbedre karakteren din hvis det arrangeres eksamen i emnet du ønsker å forbedre. Du må da selv melde deg opp til eksamen. Beste karakter blir stående.  

Det er mulig å forbedre karakter etter at du er ferdig som student hos oss forutsatt at du har flere forsøk igjen og at emnet fortsatt tilbys. Prisen for å forbedre karakter er den samme som for kontinuasjonseksamen (se punktet over). 

Hvis den eksamenen du ønsker å forbedre arrangeres samtidig med en annen eksamen du skal ta, må du vente til neste mulighet. 

Sensur 

Sensur faller tre uker etter eksamen hvis ikke annet er spesifisert. Sensuren publiseres i Qybele i løpet av de tre påfølgende ukene etter eksamen. Du kan be om karakterbegrunnelse etter du har mottatt sensur. Det gjør du ved å sende en melding i "Mine saker" i Qybele. Frister for ønske om begrunnelse er én uke etter sensur. 

Klage på sensur 

Du finner saksgang for klagesaker i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Oslo Nye Fagskole. Hvis du har bestått eksamen, men mener at du har prestert bedre enn du har fått uttelling for, eller kunne tenkt seg å vite hvorfor resultatet ble som det ble kan du be om en begrunnelse for karakter. Det gjør du ved å sende en melding i "Mine saker" i Qybele. Når du har mottatt begrunnelse fra sensor kan du eventuelt klage videre og du vil få en ny sensur. Resultatet av en klage kan være at karakteren går opp, ned eller blir stående. Frister for ønske om begrunnelse er én uke etter sensur, frist for å klage er tre uker etter at du har mottatt begrunnelse. Sensor har to uker på å gi en begrunnelse og tre uker på å behandle en klage. Når du klager på en karakter, skal du ikke ha med navn, men kandidatnummer og fagkode. Ny sensur ved klage utføres av ny sensor. 


Tilbake til toppen