Hopp til hovedinnhold
/
(Foto: Getty Images)

Dine rettigheter som student

Som student har du har tilgang til ressurser for å beskytte dine rettigheter og din rettssikkerhet. Tillitsvalgte i din klasse kan ta saker videre til studentrådet eller ledelsen på Oslo Nye Høyskole. Skulle du trenge juridisk veiledning er studentombudet riktig å henvende seg til.

Intervjuene i denne saken er fra 2020, men informasjonen er fremdeles korrekt. 

Publisert i Studentnytt Torsdag 2. april, 2020 - 17:32 | sist oppdatert Fredag 30. september, 2022 - 13:23

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Juridisk rådgivning og veiledning hos studentombudet

Pål Gustavsen og Kaja Dischler Folmo er studentombud for Oslo Nye Høyskole. Pål og Kaja kommer gjerne til Oslo Nye Høyskole. Vi tok en liten prat med Pål om studentombudets rolle og oppgaver:

 Kan du med et par setninger si hva et studentombud gjør?
– Ja, studentombudet er en upartisk og uavhengig bistandsperson for studentene. Vi er her for å gi råd, veiledning og bistand i egentlig i alle type saker relatert til studiesituasjonen. Tilbudet er gratis, konfidensielt og uforpliktende – og studenten selv bestemmer om en eventuell sak skal gå videre. Vi skal sikre at studentenes rettigheter ivaretas, kort fortalt.

Så dere er altså upartisk, det betyr at dere ikke tar noen sin side?
– Det stemmer, vi er en nøytral part og kan ikke avgjøre saker, men vi kan bistå om det er behov i for eksempel konflikter mellom studenten og Oslo Nye Høyskole. Vi hjelper studenten å forstå sine egne rettigheter og plikter. Vi kan også hjelpe til i klageprosesser, herunder påse at saken blir korrekt behandlet. Og som sagt så har jeg taushetsplikt, så alt studenten kommer med til meg forblir konfidensielt.

Kan du nevne noen typiske henvendelser studenter kommer til deg med?
– En betydelig andel av henvendelsene knytter seg til eksamen, det kan være eksamensresultatet eller måten eksamen har foregått på. Vi mottar også en rekke henvendelser som gjelder opptak, praksis, tilrettelegging, fuskesaker og skikkethetssaker.

Jeg vil understreke at vi er her for å gi råd, veiledning og bistand til studentene, så selv om du er usikker på om vi er rette sted å gå, så ta allikevel kontakt. Vi kan uansett henvise videre til riktig sted om vi ikke kan bistå.

Tillitsvalgte og studentrådet

I hver klasse er det tillitsvalgte som du kan ta opp spørsmål eller problemer relatert til din studiehverdag med. De kan ta saken videre til behandling i studentrådet. De tillitsvalgte er en del av studentrådet og representerer hver sin klasse, og har ofte også andre studentaktive roller. 

Vi pratet med to av medlemmene i studentrådet; Kaja Katinka Østereng som går årsstudiet Medisin grunnfag og Anna Nøhr som går 2. året på Bachelorgraden Fred og Konflikt.

Hva er deres rolle i studentrådet og har dere noen andre verv?
Anna: – Jeg er med i studentrådet og er med i klagenemnda.
Kaja: – Jeg er med i studentrådet og er studentpolitisk ansvarlig.

Hva er en typisk sak for studentrådet?
Anna: – I studentrådet snakker vi ofte om for eksempel kantina, hvordan Qybele funker, hva slags eventer som skal skje, hvordan kommunikasjonen fungerer for nettstudenter, og fremtiden til skolen nå som den er kjøpt av Sonans. Det har ikke skjedd at noen ikke har fått hjelp med det de har kommet til meg med, enten tas det opp i studentrådet eller videre til studieleder eller studentlivskoordinator.

Hva gjør en studentpolitisk ansvarlig?
Kaja: – En av mine oppgaver er bla. å representere skolen i valgforsamlingen for de mindre høgskolene i Oslo. 

En studentpolitisk ansvarlig skal representere studentenes interesser i fagplanutforming og liknende med linjeledere. I prakis er det en relativt lite dramatisk stilling der man rapporterer fra møter (f.eks. valgforsamlingen) til studentrådet og styret på Oslo Nye Høyskole.

Hva gjør dere i klagenemnda da?
Anna: – Det er der vi går gjennom de mest alvorlige plagiatsakene. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og kan ved styrets beslutning også behandle andre klagesaker for studentene.

Det er jeg og en annen fra studentrådet som er studenter i klagenemnda. Det er viktig at vi er der fordi vi har innsikt i for eksempel Qybele (nettlæringsplattformen) og kan se saken fra et annet perspektiv siden vi er studenter selv.

Når kommer en sak opp i klagenemnda?
Anna: – En sak kommer opp i klagenemnda når skolen har hatt møte med den som har plagiert og ser på saken som så alvorlig at konsekvenser må vurderes.

Er det noen saker dere ikke kan hjelpe til med?
Anna og Kaja: – Det har til nå ikke skjedd at studentene har tatt opp en sak som ikke kan føres videre til Studentrådet eller direkte til studieleder eller studentlivskoordinator.

Ta kontakt med tillitsvalgt i din klasse eller studentombudet om du har spørsmål eller har behov for veiledning.