Hopp til hovedinnhold
/
Andrea har alltid hatt lyst til å studere ernæring, og har nå fullført sin bachelor som nettstudent ved Oslo Nye Høyskole. Foto: Privat

- Følte jeg vokste mye gjennom internshipet

Andrea har akkurat fullført en bachelorgrad i ernæring på Oslo Nye Høyskole, og hun trekker særlig frem det gode studentmiljøet og engasjerte forelesere når hun forteller om studietiden sin. Hun har også tatt internship i løpet av studietiden for å bli bedre kjent med arbeidslivet og knytte kontakter. Les mer om Andreas erfaring fra studietiden og internship. 

Publisert i Aktuelt om ernæring Torsdag 27. juni, 2024 - 13:28 | sist oppdatert Fredag 28. juni, 2024 - 08:34

Navn: Andrea Athene Delotis
Alder: 23 år
Hva studerer du og når begynte du på Oslo Nye Høyskole? Jeg har tatt en bachelor i ernæring og begynte på ONH høst 2022 og avsluttet sommer 2024. Jeg fikk overført alle MED-fagene fra tidligere studier på Høyskolen Kristiania, men har tatt de resterende fagene på ONH.
Studerer du på campus i Oslo, på nett eller i utlandet? Jeg studerte på nett.


Hvor har du hatt internship?

Jeg valgte valgfaget internship 20 sp. Dette gjennomførte jeg på Nofima i Ås. Oppholdet varte i 3,5 måned.

Hvorfor ville du ha internship? Og hvorfor valgte du å søke internship der?

Jeg ønsket meg et internship av flere årsaker. Etter å ha snakket med ulike arbeidsgivere innenfor ulike fagfelt var det ganske klart for meg at erfaring var noe alle la mye vekt på. Jeg ønsket derfor å skaffe meg relevant erfaring innen mine interesser, som blant annet er forskning. Jeg ønsket også og se hvordan en typisk jobbhverdag som forsker er, nettopp for å sjekke om det faktisk er noe jeg kunne ha trivdes med. I og med at innholdet i en bachelor i ernæring er relativt bred, ønsket jeg å spisse kompetansen min mer gjennom et internship. Jeg kunne valgt de andre valgfagene, men det er ikke noe jeg brenner for. Jeg tenkte også gjennom da jeg lette, hvilke steder som kunne være potensielle arbeidsplasser og søkte meg dermed dit for å etablere kontakter. Jeg endte opp på Nofima fordi denne arbeidsplassen hadde alle disse tingene.

Hvordan gikk du frem for å få internship? 

Jeg har mesteparten av studietiden bodd i Nederland, så jeg prøvde først og fremst å finne et internship der. Jeg sendte utallige søknader, men fikk ingen positive svar tilbake da de var forbeholdt nederlandske studenter. Jeg startet deretter å se på samarbeidspartnerne til høyskolen for å se om noen av de kunne være av interesse. I og med at mitt interessefelt er forskning hadde jeg et sterkt ønske om å kunne få nærmere innblikk i dette gjennom internshipet mitt. Jeg googlet meg derfor frem til det ene og det andre basert på at jeg ønsket å lære mer om mage-tarm. Jeg sendte et par e-poster til ulike steder bare for å ha gjort det. Denne prosessen førte til slutt til at jeg fant Nofima, hvor jeg endte opp. 

andrea står med veilederen sin foran arbeidsplassen sin
Andrea fikk erfaring med forskingsarbeid i løpet av sitt internship i Nofima. Foto: Ida Rud

Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt gjennom internshipet?

Arbeidet mitt var ganske allsidig, og jeg ble også brukt litt der hvor min veileder eventuelt trengte meg. Jeg leste mange forskningsartikler knyttet til det prosjektet jeg var en del av. Disse handlet i stor grad om mage-tarm, fermentering i tykktarm og nedbrytning av planteprotein i tykktarmen. Jeg skrev også en populærvitenskapelig artikkel for å informere om og fremme prosjektet jeg var en del av. Jeg fikk være med og observere prosjektets fremgang på labben, samt resultater av de ulike forsøkene. Disse fikk jeg også diskutere med min veileder hvor jeg kom med egne spørsmål og noen ganger innspill til veien videre.

En del av prosjektet var å produsere et proteinbrød, og jeg fikk ta del i det. Jeg fikk også være med på diskusjoner og samtaler på tvers av de ulike prosjektene som er på Nofima, og på den måten har jeg lært vanvittig mye om alt fra planlegging av prosjekter, til opp og nedturer, samt forståelse av resultater. Gjennom disse prosessene fikk jeg også snakket med mennesker med ulike akademiske bakgrunner.  

Får du brukt noe du har lært i løpet av studiene i internshipet? 

Jeg hadde aldri hatt grunnlag for å forstå noe av det som stod i forskningsartiklene uten de fagene jeg allerede hadde vært gjennom. De fagene jeg spesielt ser nytten av å ha hatt er biokjemi, energigivende næringsstoffer, regulering av metabolisme, samt statistikk.

Hva har du fått ut av internshipet? Har du lært noe nytt eller fått noen nye ferdigheter du kan bruke i arbeidslivet? 

Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne engang. Jeg lærte mer på de 3,5 månedene enn jeg trodde var mulig. Ikke nødvendigvis bare faglig, men også sosialt - det å bygge nettverk, lære seg å stille spørsmål, ta ansvar i en gruppe med mennesker som har mye mer erfaring enn deg selv, tørre å skille seg litt ut, stole på egen fagkunnskap, samarbeide, følge beskjeder, og finne frem til egne svar. Jeg følte generelt at jeg vokste veldig mye gjennom denne erfaringen.

Kunne du tenke deg å jobbe videre med det du har gjort internship?

Absolutt, det er målet!

Har du noen tips til andre som skal ha eller ønsker å ta internship?

Benytt sjansen til å gjøre noe du syns er ekstra gøy, givende, eller spennende. Ikke være redd for å sette deg høye mål, og benytt deg av muligheten. Internshipet er gjennom skolen og det er derfor trolig lettere for en arbeidsgiver å si ja til. Det er vinn-vinn!

profilbilde av ernæringsstudenten Andrea
Andrea har lært mye i studietiden, blant annet at man må se ting fra flere sider. Foto: Privat

Hvorfor valgte du Oslo Nye Høyskole?

Jeg valgte ONH fordi jeg har flere venninner som har hatt veldig gode erfaringer med høyskolen tidligere. De kunne fortelle om svært engasjerte forelesere og veldig godt studiemateriale. 

Utover dette er dere én av de to skolene i Norge som tilbyr en bachelor i ernæring hvor man ikke trenger en realfaglig bakgrunn fra videregående. Mitt ønske var i utgangspunktet en integrert master i klinisk ernæring, men etter mine tre år på ONH er jeg nå veldig glad for at dette ikke ble tilfellet. 

Har du et favorittemne?

Favorittemnet mitt er uten tvil biokjemi. Jeg var en av de studentene som sukket og stønnet over dette faget, tro meg! Jeg har aldri hatt kjemi og skjønte virkelig ikke hvordan jeg skulle komme meg gjennom det. Ved hjelp av kollokviegruppe og en foreleser som fulgte tett opp, endte det opp med å bli en favoritt. 

Hva er det viktigste du har lært frem til nå?

At man ikke skal ta noen ting for god fisk bare fordi det blir snakket høyt om. Ernæringsfaget er såpass helhetlig at det ikke nytter å se ting kun fra en vinkel. Man må se helheten.

Har du hatt noen utfordringer i studietiden? Og har du fått noen aha-opplevelser underveis?

Egentlig synte jeg alt har gått veldig greit. Selvfølgelig vil det alltid være utfordringer rundt pensum, ting man ikke skjønner eller ting som frustrerer, men sånn er det jo å lære noe nytt. Sånn sett er jeg veldig glad for at jeg hadde nettstudier hvor jeg kunne se forelesninger så mange ganger jeg ønsket for å forstå stoffet ordentlig godt.

Jeg fikk ingen aha-opplevelser med det å studere i seg selv, men fra studieprogrammet har jeg fått flere. Jeg tror den største aha-opplevelsen for meg var å skjønne hvor kompleks og finjustert kroppen vår faktisk er. 

Hvordan opplever du studentmiljøet?

Det jeg har fått av studentmiljø som nettstudent har vært kjempebra! Jeg har lært så mye og hatt masse glede av mine medstudenter. Det hjelper å finne noen med likt ambisjonsnivå, sette seg mål og jobbe deretter. Det er mye lettere sammen med andre.

Hvordan er forholdet ditt til medstudenter, forelesere og de andre ansatte på Oslo Nye Høyskole? 

Jeg føler jeg har et godt forhold til alle sammen. Jeg opplever forelesere og ansatte på ONH som veldig positive, engasjerte og villige til å gi det lille ekstra for at du skal få utbytte av økten, oppgavene og faget.

Hva er dine tanker og håp for fremtiden? Tenker du å studere mer etter du er ferdig med graden du holder på med nå?

Jeg håper jeg kan leve av ernæringsfaget, på den ene eller den andre måten. Drømmen er å kunne kombinere forskning med å undervise, holde foredrag, eller jobbe med mennesker. En mer kortsiktig drøm og plan er mastergraden jeg skal ta til høsten i "Nutrition and health - nutritional genomics and toxology" ved universitetet i Wageningen i Nederland.

Har du noen tips til fremtidige studenter?

Ikke vær redd for å stille spørsmål!


Se alle ernæringsstudier


Tilbake til toppen