Hopp til hovedinnhold
/
Karriereveileder Maria Gulseth Berge forteller om viktigheten av å lære gjennom hele livet. Foto: Thomas Strømstad/ONH

Fortsett å lære gjennom hele livet

Arbeidslivet endrer seg stadig i høyere tempo, men det betyr ikke at vi som arbeidstakere må henge etter i utviklingen. Tvert imot. Gjennom etter- og videreutdanning kan vi utvikle kompetansen vår i takt med endringene, og det er her livslang læring kommer inn i bildet.

Publisert i Karriereklar Torsdag 24. august, 2023 - 16:01 | sist oppdatert Torsdag 24. august, 2023 - 16:18

Mulighetene for kompetanseheving er mange, blant annet gjennom videreutdanningene vi tilbyr ved Oslo Nye Høyskole. Fordelen med våre studier er at de er fleksible, kan tas på deltid og på nett, og de kan derfor enkelt kombineres med jobb, familieliv og fritid.

Utdanning og jobb ble tidligere ansett som to separate faser. Den klassiske oppbyggingen der vi tar en utdanning som kvalifiserer til en jobb er fortsatt relevant, men samfunnets kunnskapsutvikling stanser ikke den dagen du står med vitnemål i hånda og tar fatt på arbeidslivet. Livslang læring rommer sånn sett behovet vi har for å tilegne oss ny kunnskap, kompetanse og egenskaper i møte med utviklingen i samfunnet og arbeidslivet, sier karriererådgiver ved Oslo Nye Høyskole (ONH), Maria Gulseth Berge. 

Begrepet livslang læring blir ofte nevnt i både medier, politikken og i dagligtalen. Kort forklart kan vi si at livslang læring betyr all læringen vi får gjennom livet, og begrepet gir gjerne uttrykk for at vi aldri blir ferdig utlært. 

Maria Gulseth Berge
Maria Gulseth Berge er karriereveileder ved Oslo Nye Høyskole, og hun oppfordrer arbeidstakere til å utvikle kompetansen sin i tråd med endringer i arbeidslivet. Foto: Thomas Strømstad/ONH

Løsningen på flere utfordringer

Maria trekker frem viktigheten av at arbeidstakere følger med på endringene i arbeidslivet, gjerne gjennom kompetanseheving og videreutdanning. Slike endringer kommer gjerne i form av ny teknologi, nye jobber og arbeidsmetoder, og nye problemstillinger i samfunnet.  

Dessuten betyr en stadig økende levealder at vi må stå i arbeidslivet lengre, og livslang læringen gjør oss derfor rustet til et lengre og mer omskiftelig arbeidsliv enn tilfellet har vært for generasjonen før oss. Livslang læring innebærer sånn sett at vi lærer hele livet, men jobber underveis, forteller hun. 

Se våre videreutdanninger → 

Kombiner kompetanseheving med jobb 

For å kunne ta videreutdanning eller drive med kompetanseheving, er det mange som er avhengig av fleksible løsninger. Dette er noe av det Oslo Nye Høyskole har spesialisert seg på, og vårt studietilbud lar seg enkelt kombinere med jobb, familieliv og andre forpliktelser. 

Som utdanningsinstitusjon ønsker vi å legge til rette for et tilbud som ivaretar samfunnets og arbeidslivets behov, samtidig som det er relevant for den enkelte sine karriereambisjoner, forteller karriererådgiveren.

Se vårt studietilbud her →

Oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet

Livslang læring er også et viktig tema for dem som styrer landet vårt, og i Kompetansereformen er det et sentralt tema som går igjen. I reformen nevnes det blant annet at man ønsker å unngå at mennesker «går ut på dato» i arbeidslivet fordi de mangler kompetansen som kreves. I reformen heter det: 

Vi har en lang vei å gå fra et system der vi primært lærer først og jobber etterpå, til et system der vi fortsetter å lære hele livet gjennom. […] For at den enkelte skal lære hele livet, må det finnes tilbud som lar seg kombinere med full jobb eller tilnærmet full jobb. Det er mest lønnsomt for samfunnet og for den enkelte.

På grunn av det økende behovet for kompetanseheving i samfunnet, har Kunnskapsdepartementet nylig satt ned et nytt utvalg som skal foreslå en kompetansereform for arbeidslivet. Departementet trekker blant annet fram hvor viktig det er for arbeidslivet og individet at kontinuerlig kompetanseutvikling er mulig. 

Måtte ta videreutdanning for å oppfylle nye krav

Det er flere måter vi kan utvikle oss på i takt med samfunnsendringer, enten det er å bygge på den kompetansen man allerede har eller det er å starte på en helt ny utdanning innen et nytt fagområde. Videreutdanning og kompetanseheving kan være nøkkelen til å håndtere flere utfordringer som kan oppstå i arbeidslivet. 

For mange gir videreutdanning formell kompetanse som er etterspurt i jobben man har – noe som gir økt jobbsikkerhet og mestring i jobben. For andre gir det muligheten til å søke på jobber som krever en annen type fagkunnskap enn den man allerede besitter. Livslang læring legger sånn sett til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv også for den enkelte, sier karriererådgiver Maria. 

Hun opplevde selv at kravene til kompetansen hennes endret seg etter at hun var ferdig med sin formelle utdannelse. Noen år etter at hun var ferdig med mastergraden sin, oppstod det nemlig politiske diskusjoner om å innføre spesifikke kompetansekrav for karriereveiledere innen sektoren hun jobbet. 

Det tok ikke mange år etter mastergraden før jeg begynte å kombinere videreutdanning med jobb – en investering jeg var glad for at jeg gjorde siden kompetansekravet til slutt faktisk ble innført, forteller hun, og fortsetter;

Vi har alle et ansvar til å se egne muligheter og begrensninger, og ut fra egen kontekst vurdere om mer eller en annen utdanning kan imøtekomme de utfordringene man står i.

Bestill karriereveiledning her →


Tilbake til toppen