Hopp til hovedinnhold
/
Foto: Getty Images

Hva er forskjellen på bachelor, master og profesjonsstudiet i psykologi?

Lurer du på hva alle de forskjellige psykologistudiene er? Du er ikke den eneste! Det tilbys årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og profesjonsutdanning- hva er egentlig hva?

Publisert i Aktuelt om psykologi Mandag 20. april, 2015 - 21:22 | sist oppdatert Onsdag 29. mars, 2023 - 12:42

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Å studere psykologi

I Norge kan du hovedsakelig velge ulike løp hvis du ønsker å fordype deg i psykologi: profesjonsstudier og bachelor/masterstudier. Felles for både profesjons- og masterutdanningen er at du i begge tilfeller vil studere menneskers opplevelser, tanker, følelser og atferd, og lære hvordan vi påvirkes av miljøet rundt oss. Forskjellen er at profesjonsløpet gir deg mulighet til å bli psykolog og «ta syke i kur», noe som masterutdanningen ikke åpner for.

Profesjonsstudier i psykologi

Det ene løpet, profesjonsutdanningen, er et studieløp der du til slutt ender opp som kvalifisert klinisk psykolog. Profesjonsløpet som dette kalles, er i hovedsak rettet mot å utdanne psykologistudenter til å bli psykologer, altså kliniske terapeuter. Som psykolog kan du” ta syke i kur”.

Master i psykologi

En master i psykologi, avhengig av hvilket psykologifelt du tar utdanningen i, gir mange forskjellige yrkesmuligheter, for eksempel innen forskning, undervisning og rådgivning. Dersom du tar en mastergrad i psykologi, vil du ikke kunne bli klinisk psykolog og “ta syke i kur”. I stedet oppnår du  en mastergrad innen et fagfelt du er interessert i, på lik linje med de fleste andre utdanningsområder i Norge som heller ikke har beskyttede titler.

Kortere studieløp innen psykologi

I tillegg til at det er et hovedskille mellom profesjon og master, finnes det også andre psykologistudier, som bachelorstudiet, årsstudier og enkeltemner. Årsstudiet i psykologi kan regnes som et innføringsstudium til psykologi: Du vil ikke bli utdannet til et spesielt yrke ved å ta en årsstudium, men får en generell kompetanse innen psykologifaget; en attraktivt tilleggskunnskap i de fleste yrker. Som konsekvens av dette velger mange å ta psykologi årsstudium som videreutdanning for å spe på sin kompetanse innen sine fagfelt. Man vil også kunne kvalifisere som ettårig miljøterapeut med en årsstudium i psykologi. (Det er opp til arbeidsgiver hvem de ansetter i slike stillinger). Tidligere kunne man ta årsstudium i psykologi for å så søke profesjon på bakgrunn av karakterene fra årsstudiet, men dette har de fleste norske universiteter gått bort fra. Årsstudium i psykologi gir 2 tilleggspoeng og er for eksempel meget populært og relevant for de som ønsker å søke Politihøyskolen.

Bachelor i psykologi

En bachelorgrad i psykologi går over tre år, og vil følgelig gi deg en tyngre psykologikompetanse selv om du fortsatt ikke kan ta”syke i kur” En bachelorgrad er en grunnutdanning som i seg selv gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke stillinger som krever nettopp en bachelorgrad. Med en fullført bachelorgrad kan du også søke videre til forskjellige mastergrader i psykologi ved flere av universiteter i Norge og utlandet. Avhengig av om du vil jobbe som forsker eller jobbe med mennesker, kan du velge mellom flere forskjellige mastergrader. I Norge er det slik at det er et klart skille mellom profesjon og bachelor-/master-utdanningene. Du kan med andre ord ikke søke deg inn på en klinisk 2-årig master i Norge etter å ha fullført en bachelorgrad.

Klinisk to-årig master i Budapest

Studenter som har fullført en bachelorgrad i anvendt psykologi ved Oslo Nye Høyskole kan søke om to-årig klinisk master i psykologi ved Eötvös Lorand University (ELTE) i Budapest på bakgrunn av karakterene fra  bachelorgraden. Selv om bachelor + 2-årig klinisk master i psykologi fra utlandet tidligere har gitt lisens og til slutt autorisasjon til å jobbe som psykolog i Norge , skjedde det store endringer fra Helsedirektoratet i 2016. Etter dette har ikke  norske studenter med klinisk master fra Ungarn fått autorisasjon i Norge etter endt mastergrad (Helsedirektoratet har aldri gitt forhåndsgodkjenning om autorisasjon). Les mer om dette her.

En oppsummering om bachelor – master og profesjonstudier innen psykologi

For å oppsummere: I Norge eksisterer det et klart skille mellom profesjon og bachelor/master, der førstnevnte i hovedsak utdanner psykologer. Årsstudium, bachelor og master i psykologi vil gi deg mye av den samme teoretiske kunnskapen, men du vil ikke kunne ta syke i kur og drive psykologpraksis. I stedet vil disse utdanningene gi psykologikompetanse som kan benyttes i forskningsarbeid eller andre yrker der psykologi er relevant, som innen HR-arbeid, læreryrker, konsulentyrker og mye, mye mer.


Tilbake til toppen