Hopp til hovedinnhold
/
Niklas Frogner tar et årsstudium i organisasjonspsykologi ved Oslo Nye Høyskole samtidig som han jobber fulltid på Noroff Fagskole. Foto: Privat

- Kunnskapen om psykologi er uvurderlig

I løpet av sitt første semester på årsstudiet i organisasjonspsykologi, har Niklas Frogner fått mange aha-opplevelser. Ikke bare er studiet relevant for jobben han har, men han lærer mye om menneskene i livet sitt. Les historien til Niklas og hvordan han kombinerer hverdagen som fulltidsansatt og nettstudent her.

Publisert i Studenthistorier Torsdag 23. februar, 2023 - 08:26 | sist oppdatert Torsdag 23. februar, 2023 - 08:39

Navn: Niklas Alexander Frogner 
Alder: 30 år 
Hva studerer du og når begynte du på Oslo Nye Høyskole? Jeg tar et årsstudium i organisasjonspsykologi, men har ambisjoner om å fortsette på bacheloren når dette året er ferdig.  
Studerer du på campus i Oslo, på nett eller i utlandet? Jeg bor i Oslo, men jobber fulltid så da er det kun nett som er fleksibelt nok. Men siden jeg bor i Oslo, så har jeg tilbragt noen kvelder på campusen for å lese. 
Hva jobber du med? Jeg jobber fulltid som prosjektleder ved Noroff Fagskole, og studerer ved siden av for å få meg relevant utdanning.  

Lærer mer om menneskene rundt seg 

Gjennom studiene i organisasjonspsykologi får Niklas mer kompetanse på et felt han har god nytte av inn i jobben sin. Niklas sier at det spesielt er emner som organisasjonskultur og organisasjonslæring han tar med seg inn i arbeidshverdagen sin.  

Personlig så synes jeg kunnskapen jeg har tilegnet meg om generell psykologi er uvurderlig når det kommer til det medmenneskelige i hverdagen. For eksempel å vite at alle de forskjellige perspektivene i psykologi er sammenflettet på én eller flere måter. Det er et veldig komplekst og samtidig fascinerende felt, som gir noen gullnuggets man kan bruke i alle medmenneskelige situasjoner, forteller Niklas.  

Det han lærer på studiet, tar han aktivt med seg inn i hverdagen sin. Det er flere emner på studiet, som har gjort at Niklas har fått noen aha-opplevelser i livet sitt ved siden av studiene.  
- Brått så ser man jo på hva andre gjør med litt annen klarhet. Man innser for eksempel at meldinger er en veldig dårlig måte å bli kjent med noen på, blant annet fordi du ikke gir vedkommende nok innsikt i deg som person. Man innser også at kompisen din gjorde noe annerledes fordi han var stresset på grunn av jobben, og slike ting, sier han.  

Arbeidsplassen til nettstudenten Niklas Frogner
Niklas studerer ofte mens han er på jobb, og her bruker han pensumet fra emnet arbeidspsykologi til å skrive om psykososialt studiemiljø. Foto: Privat

Fulltidsjobb, nettstudier og engasjert student 

Selv om han jobber 100% fulltid som prosjektleder ved Noroff Fagskole, er Niklas aktivt involvert i studentmiljøet ved ONH. Blant annet så sitter han i landsstyret til Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, sitter som sakkyndig hos NOKUT, er medlem i studentrådsstyret ved ONH og er representant i studieutvalget. Han er også nestleder i linjeforeningen for psykologistudentene, og ble valgt inn på velferdstinget som representant for ONH rett før jul. En så aktiv hverdag kan skape utfordringer.  
- Jeg har også vurdert å bli med i foreningen for nettstudenter, men jeg måtte sette en strek et eller annet sted. Jeg jobber jo fulltid, så tid er definitivt en utfordring. Jeg skulle helst hatt 36 timer i døgnet, sier han. 

Nettstudiene gir Niklas den fleksibiliteten han trenger for å kunne heve kompetansen sin innen et felt som både interesserer han og er nyttig for jobben hans. For at det ikke skal bli for mye på en gang, har Niklas funnet en god metode for å håndtere arbeidsmengden.  

Sannheten er jo at man må bare gjøre det. Jeg har en regel, og det er å alltid holde hodet over vann. Hvis du lar hodet duppe under overflaten, blir det vanskeligere og vanskeligere å holde det over vann. Altså burde du ikke prokrastinere ting, for eksempel burde du ikke utsette studiene. Bare gjør det med en gang, sier Niklas.  

Blir godt ivaretatt på høyskolen 

Selv om Niklas har gått aktivt inn for å delta i studentlivet ved ONH, så er det ikke alltid livet som nettstudent er like sosialt. Han mener det er opp til hver enkelt å ta del i de aktivitetene de ønsker, og at det finnes tilbud for dem som skulle ønske eller trenge det. Selv jobber Niklas godt selvstendig og er fornøyd med det.  

Jeg bruker ikke foreleserne så mye som jeg kanskje burde. Studentrådgiverne, og spesielt studentkoordinator har vært veldig flinke, synes jeg, til å kontakte studenter, invitere til samtaler, gå i dialog, og generelt jobbe for at jeg skal føle meg ivaretatt av høyskolen, forteller han. 

Niklas har vært interessert i psykologi siden han gikk på videregående skole. Han liker studiet så godt at han vurderer å fortsette på en bachelorgrad etter at hans første år er fullført. Når han er ferdig med bacheloren, håper han på en fleksibel arbeidshverdag i fremtiden.  
- Med tanke på digitaliseringen i dag, og kompetansen jeg er i ferd med å bygge opp, så håper på å kun trenge en laptop for å gjøre jobben min - og friheten til å kunne jobbe fra hvor som helst. Jeg er i alle fall trygg på jobb etter studiet, så nå må jeg bare peke ut riktig retning, forteller han. 

Niklas sine tips til fremtidige studenter

Innse tidlig at du ikke skal kunne alt med en gang, og stol på at du over tid kommer til å lære det du trenger å lære. Finn også ut tidlig hva du selv ønsker å få ut av faget, for da blir det viktigere å oppnå dine egne læringsmål enn å kun tenke på karakterer.