Hopp til hovedinnhold
/
Teodor studerer anvendt psykologi på andre året og setter stor pris på hjelpen han får fra både medstudenter og forelesere ved høyskolen. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Motiveres av andres ambisjoner

Ved å ta en bachelorgrad i anvendt psykologi, har Teodor et mål om å komme inn på sin drømmemaster. Med hjelp fra medstudenter, rådgivere og forelesere er han på god vei til å oppfylle sin fremtidsplan. Les Teodors studenthistorie her. 

Publisert i Studenthistorier Torsdag 2. november, 2023 - 08:18 | sist oppdatert Torsdag 2. november, 2023 - 08:31

Navn: Teodor M. Hallen
Alder: 22 år
Studerer: bachelor i anvendt psykologi på campus i Oslo, og er nå på første semester av 2. år.
Jobb ved siden av studiene: Jeg startet å jobbe på Akuttseksjon A på Blakstad sykehus like før sommeren 2022.


Teodor har alltid likt å jobbe med mennesker. Han sier selv at det spesielt er menneskers atferd, mentale prosesser og alt som ligger bak våre valg og væremåter som fascinerer ham. Dette er en av grunnen til at han valgte å studere anvendt psykologi.

Jeg valgte dette studiet fordi jeg har lyst til å lære om hvordan våre psykologiske prosesser påvirker og styrer alt vi gjør til enhver tid. Gjennom studiene får jeg også lært hvordan jeg kan bruke kunnskapen til praktiske formål. 

Ved siden av studiene jobber Teodor ved akuttseksjonen på Blakstad sykehus. Han trekker frem hvor nyttig det er for ham å kunne kombinere kunnskapen han får på skolen med kunnskapen han får på jobb. 

Jeg liker veldig godt å jobbe på Blakstad, og føler jeg lærer mye om hvordan man kan arbeide med mellommenneskelige relasjoner i kritiske tilstander. I tillegg føler jeg at arbeidet går hånd i hånd med studiet, for det jeg lærer på høyskolen er relevant for det jeg lærer på jobb. 

Vanskelige utfordringer ga mestring

Som for de fleste studenter har også Teodor møtt på noen utfordringer underveis i studieløpet. For hans del har den største utfordringen vært akademisk, og selv om det har vært vanskelig, så er han glad for mestringen han fikk etter å ha vært gjennom det. Gjennom støtte, hjelp og samarbeid kom han seg gjennom dem. 

Jeg kom meg gjennom utfordringene gjennom tett samarbeid med både medelever, forelesere og rådgivere ved høyskolen. Samtidig som jeg har jobbet mye med de andre i klassen, har både foreleserne og rådgiverne lagt til rette for at vi som individuelle studenter skal klare oss, og gitt oss de rette verktøyene for å forstå de ulike utfordringene vi står overfor. 

Teodor er snart halvveis i sitt studieløp. Han forteller at noe av det viktigste han har lært frem til nå er mange ulike tilnærminger til forskjellige problemstillinger innen psykologifaget. Noe av det han la merke til i starten av studiene sine, var at foreleserne ikke bare hadde teoretisk kunnskap, men at de kunne koble teorien opp til det praktiske. 

Jeg setter pris på forelesernes eget engasjement i faget, og jeg opplever at de vil at vi som studenter skal lære av og ta til oss deres erfaringer og kunnskap. De bistår også ved motgang, de setter pris på innspill, og tilrettelegger for sosialt samarbeid mellom oss medstudenter. 

Blir motivert til å strekke seg langt 

Som stedlig student, har Teodor sine forelesninger fysisk i høyskolens lokaler på Lovisenberg. Han valgte å studere på campus fordi det er hans foretrukne måte å studere på, da han setter stor pris på det sosiale knyttet til studiene. 

Studentmiljøet på høyskolen opplever jeg som svært positivt, spesielt i forhold til undervisningen. Flere av dem jeg studerer sammen med har ambisjoner, som gjør at jeg selv blir motivert til å strekke meg så langt jeg kan akademisk.   

Den sosiale faktoren er viktig for meg med tanke på trivsel, men det er også et viktig støtteapparat når det kommer til akademiske utfordringer. Medstudentene mine er nesten alltid til stede og klare for enten å jobbe med fag eller til å ta noen kalde øl i godt selskap. 

Teodors fremtidsplan er klar

En av grunnene til at Teodor valgte å studere anvendt psykologi ved Oslo Nye Høyskole, er fordi han har en plan om å ta en klinisk master i utlandet. Den vil han søke på når han er ferdig med bacheloren sin. Teodor har fått hjelp av ONH sin karriereveileder Maria Gulseth Berge til å finne ut av hva som kreves av han for å komme inn på masteren han vil. 

Håpet mitt for fremtiden er første og fremst at jeg kommer inn på en klinisk master som kan gi meg tittelen Psykolog. Akkurat hva jeg ønsker å gjøre med den tittelen er fremdeles litt uklart for meg, men slik jeg ser det er det mange muligheter. 

Teodor har noen klare anbefalinger for fremtidige studenter:

Ikke vær redd for å prøve noe nytt. Du har god tid til å finne ut av hva du liker, og så lenge du bruker tiden på å prøve å lære, bruker du tiden godt! 


Tilbake til toppen