Hopp til hovedinnhold
/
Oslo Nye Høyskole lanserer flere nye studier som er tilgjengelig fra høsten 2024. Foto: Oslo Nye Høyskole

ONH lanserer spennende studieprogrammer for 2024

Oslo Nye Høyskole (ONH) lanserer flere nye studieprogrammer i 2024, både på campus i Oslo og på nett. De nye studiene utvider høyskolens allerede omfattende tilbud, og gir studentene enda flere muligheter til å fordype seg i relevante og fremtidsrettede fagområder.

Publisert i Nyheter Fredag 28. juni, 2024 - 09:39 | sist oppdatert Fredag 28. juni, 2024 - 13:34

Flere nye studier for nye søkere

Rektor ved ONH, Sander Sværi, forteller om tankene bak denne spennende utvidelsen. Han forklarer at det er et stort behov for kortere undervisningstilbud som er oppdatert på samfunnets behov. Mange studenter ønsker ikke nødvendigvis å ta en hel grad, men heller korte og relevante studier som gir dem mulighet til å bygge videre på eksisterende kompetanse eller utforske nye fagområder. 

Årsstudiene vi lanserer gir en god anledning til å bygge på kompetanse man allerede har, uansett om man ønsker å kvalifisere seg til jobb innen et nytt fagfelt, eller om man ønsker å bli bedre innen det fagfeltet man allerede er. Dersom man ønsker å studere noe annet etter et år, har man uansett nyttig kompetanse å ta med seg videre. Dersom årsstudiet bekreftet at det var dette man ville studere, kan man fortsette med en bachelorgrad, og få godkjent hele, eller deler av årsstudiet som en del av graden.

- Vi strekker oss langt for studentene våre

Alle høyskolens årsstudier passer for både nye og erfarne studenter. Nye studenter får muligheten til å prøve ut et fagområde uten å forplikte seg til en hel grad, mens de som allerede er i jobb eller mellom jobber kan supplere sin nåværende kompetanse.

Våre studenter er blant Norges mest tilfredse med sine studier. Det skyldes både gode og oppdaterte studier, vår fleksibilitet, og at de som jobber hos oss virkelig bryr seg om studentene, og strekker seg langt for at våre studenter skal lykkes.

rektor ved oslo nye høyskole, sander sværi
Rektor ved Oslo Nye Høyskole, Sander Sværi, er stolt av å presentere høyskolens nyeste studietilbud som inkluderer nye årsstudier og bachelorgrader med fordypning. Foto: Oslo Nye Høyskole

Gå i dybden med fordypning

I tillegg til nye årsstudier, har ONH lansert flere bachelorgrader med fordypning i løpet av våren. Fordypningen gjør at studenter kan gå i dybden på ett tema, og samtidig få en grunnleggende kompetanse innen sitt fagfelt. Høyskolen har lansert fordypningsstudier innen statsvitenskap, internasjonale studier, freds- og konfliktstudier, og anvendt psykologi. Rektor ved høyskolen forteller at det alltid er spennende å lansere nye studier.

En høyskole bør alltid utvikle seg, slik at vi alltid svarer på samfunnets behov. Nye program er en viktig del av dette, og når vi har lagt så mye arbeid i å utvikle nettopp det vi mener både samfunnet og studenter vil ha nytte av, er det veldig spennende å se hvor stor interessen er for våre nye studietilbud.


Nye studieprogrammer tilgjengelige i 2024

Her er en oversikt over de nye studieprogrammene som tilbys fra høsten 2024:

Bachelorprogram med fordypning

Dette nye tilbudet består av våre allerede eksisterende bachelorgrader med et forhåndsvalgt fordypningsområder. Det vil si at vi har satt sammen en kombinasjon av valgemner som gjør at det er enda enklere for deg som søker å gå i dybden på det du interesserer deg for.

 • Bachelor i anvendt psykologi med fordypning i organisasjonspsykologi
 • Bachelor i anvendt psykologi med fordypning i idrettspsykologi og mental trening
 • Bachelor i anvendt psykologi med fordypning i traume- og katastrofepsykologi
 • Bachelor i freds- og konfliktstudier med fordypning i etterretning og internasjonal sikkerhet
 • Bachelor i internasjonale studier med fordypning i etterretning og internasjonal sikkerhet
 • Bachelor i statsvitenskap med fordypning i etterretning og internasjonal sikkerhet
 • Bachelor i statsvitenskap med fordypning i internasjonal politikk

Se alle bachelorgrader →

Nye studiemuligheter på campus og nett

I år introduserer vi tre nye studieprogrammer på campus i Oslo, som tidligere kun har vært nettstudier:

 • Bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse
 • Årsstudium i HR, organisasjonspsykologi og ledelse
 • Årsstudium i psykologisk helsearbeid

Nye årsstudier tilgjengelig på nett

Vi har utvidet vårt nettbaserte tilbud med flere nye årsstudier:

 • Årsstudium i etterretning og internasjonal sikkerhet
 • Årsstudium i fred, demokrati og humanitært arbeid
 • Årsstudium i industriell økonomi og kunstig intelligens:
 • Årsstudium i offentlig administrasjon
 • Årsstudium i prosjektledelse og digitalisering
 • Årsstudium i personalledelse
 • Årsstudium i helsepsykologi og helsefremmende arbeid
 • Årsstudium i krise- og katastrofepsykologi
 • Årsstudium i endringsledelse, strategi og etikk
 • Årsstudium i markedsføring og forbrukerpsykologi
 • Årsstudium i organisasjonsutvikling og ledelse

Se alle årsstudier →

 

Hvorfor velge Oslo Nye Høyskole?

Høyskolen jobber kontinuerlig med å tilpasse sine studietilbud til de behovene som finnes i samfunnet allerede og i tillegg ta høyde for fremtidens arbeidsliv. Det brede utvalget av fleksible og korte studier gir studentene muligheten til å kombinere studier med jobb eller familieliv.

Studietilbudet strekker seg fra områder der det over lang tid har vært mange spennende jobber, til studieprogram som er tilpasset de arbeidsplassene vi ser det kommer behov for i fremtiden. Det brede utvalget vi har av fleksible studier er helt i tråd med det arbeidslivet etterspør.

Høyskolen tilbyr også mindre klasser, noe som gir nærhet til medstudenter, forelesere og øvrige ansatte. Denne nærheten, sammen med fleksibiliteten til å studere når og hvor det passer best, gjør ONH til et attraktivt valg for mange studenter.

Siden våre studier er fleksible, gjør de det mulig å gjennomføre i kombinasjon med jobb eller familieliv. Du må fortsatt legge ned en solid innsats for å gjennomføre en utdanning, men du kan i større grad gjøre det hvor og hvordan du vil enn det som er vanlig hos andre utdanningsinstitusjoner. Samtidig får du god støtte av vår dyktige og hjelpsomme fagstab og administrasjon. Det er derfor det er så mange som både trives og lykkes på ONH.


Gode grunner til å velge Oslo Nye Høyskole

På Oslo Nye Høyskole 

 • får du mindre klasser og nærhet til medstudenter, forelesere og de øvrige ansatte
 • får du fleksibilitet til å studere når og hvor det passer best for deg
 • får du kunnskapsrike forelesere
 • kan du skape nettverk
 • kan du engasjere deg også utenfor det faglige
 • kan du være med på masse sosialt i løpet av studietiden
 • kan du velge mellom studier på campus og på nett
 • kan du ta internship
 • kan du dra på utveksling
 • får du en god start på din karriere
   

Ønsker du mer informasjon om noen av våre spennende nyheter?

Velkommen på infomøte eller veiledning!


Søk studieplass

Se alle studier
 


Tilbake til toppen