Hopp til hovedinnhold
/
Det første seminaret, i rekken av tre, om Israel og Palestina, ble holdt av Jørgen Jensehaugen (foran til høyre) og het "Hvordan havnet vi i Gaza? Fra okkupasjon til total krig". Foto: Oslo Nye Høyskole

Seminarrekke om Israel og Palestina

De siste ukene har institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved høyskolen avholdt en seminarrekke om Israel og Palestina, der noen av Norges fremste forskere har belyst ulike tematikker rundt krigen på Gaza. I denne artikkelen kan du lese mer om de tre seminarene.

Publisert i Nyheter Fredag 7. juni, 2024 - 13:17 | sist oppdatert Fredag 7. juni, 2024 - 14:32

Gjennom tre seminarer har studenter og ansatte blant annet fått innblikk i bakteppet for okkupasjonen og krigen, hørt om hvordan situasjonen etter 7. oktober blir oppfattet både av palestinere og israelere, hva som er sannsynlige konsekvenser av krigen, og fått muligheten til å stille spørsmål om det som skjer i Israel og Palestina.

Det første seminaret, «Hvordan havnet vi i Gaza? Fra okkupasjon til total krig», ble holdt av Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved PRIO. Han forsker på konflikten i Midtøsten og har gitt ut flere bøker om Israel og Palestina, blant annet «En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten». I foredraget snakket han om årsakene som ligger bak krigen som nå utspiller seg. Han gjennomgikk noen sentrale historiske hendelser som kan forklare Gazas særegne rolle i den bredere palestinske historien, og gav kontekst til omstendighetene som ledet opp til 7. oktober og tiden etterpå.

oversiktsbilde fra Loftet på ONH fra seminar om konflikten i Midtøsten
Historiker og forfatter Marte Heian-Engdal holdt det andre seminaret i seminarrekken om Israel og Palestina. Foto: Oslo Nye Høyskole/Hedda Børresen

I det andre seminaret hadde vi besøk av historiker og forfatter Marte Heian-Engdal. Med tittelen «Gaza-krigen og dens konsekvenser» tok Marte for seg ulike scenarioer for hvordan krigen og veien videre vil kunne se ut. Hennes analyse og refleksjoner viste et dystert bilde av fremtiden i Israel og Palestina. Marte har forsket på Midtøsten i en årrekke og oppholdt seg på Gaza ved flere anledninger. Hun gav nylig ut boken «Et Gaza-liv».

Nadim Khoury, førsteamanuensis ved INN og ONH, rundet av seminarrekken med et foredrag basert på spørsmål som var sendt inn av studenter og ansatte. Nadim, som selv er palestiner og har sin oppvekst i Jerusalem og Betlehem, forsker på Israel og Palestina med særlig fokus på narrativer og historieforståelse. Seminaret tok for seg en rekke temaer, blant annet om forholdet mellom palestinere i Gaza og på Vestbredden, det politiske landskapet i Israel og Palestina, arabiske staters interesse i konflikten, definisjonsmakt, betydningen av studentopprøret i USA, og betraktninger om fremtiden.

Nadim Khoury
Førsteamanuensis ved ONH, Nadim Khoury, holdt det tredje og siste seminaret i seminarrekken om Israel og Palestina. Foto: Oslo Nye Høyskole

Vårens seminarrekke har vært svært lærerik for alle som har deltatt. ONH har studenter og ansatte som er direkte eller indirekte berørt av krig og konflikt, og vi som høyskole er preget av grusomhetene som krig fører med seg. Vår solidaritet er med alle som undertrykkes og berøres av krig og brutalitet rundt om i verden.

ONH vil takke alle foredragsholderne som tok seg tid til å dele sin kunnskap med oss.


Tilbake til toppen