Hopp til hovedinnhold

Internship/praksis - PSY6930 (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Opptakskrav: Må ha fullført 120 sp av bachelorgrad i psykologi
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

Adgangsregulering 

 1. Før arbeidsplassene kan kontaktes, må studenten levere inn CV, motivasjonsbrev og en liste over arbeidsplassene det skal søkes internship hos til en kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole. 
 2. Når dokumentene er godkjent av kontaktpersonen, kan studenten søke om internship hos arbeidsplassene nevnt i listen. 
 3. Deretter må en kontrakt utarbeides i samarbeid med veileder på arbeidsplassen studenten har fått internship hos. Denne må godkjennes av kontaktpersonen ved Oslo Nye Høyskole før studenten starter sin praksisperiode. 

Om emnet:

Studenten er selv ansvarlig for å opprette kontakt med og/eller søke på relevante praksisplasser. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gi gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gi studenten mulighet til å anvende teoretiske og faglige kunnskaper og ferdigheter.

Emnet har til formål å øke studentens muligheter inn i arbeidslivet og styrker på den måten studentens overgang fra student til arbeidstaker.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

 • kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap anvendes innen det aktuelle praksisfeltet

Ferdigheter

 • kan samarbeide med andre fagpersoner 
 • kan kommunisere profesjonelt på en arbeidsplass 
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver etter rådende rutiner og regler på den aktuelle arbeidsplass 

Generell kompetanse 

 • har forståelse for hvordan formelle og uformelle «spilleregler» og bedriftskulturer former arbeidshverdagen 
 • har utviklet seg som arbeidstaker 
 • har forståelse for nettverksbygging og karriereutvikling 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravet består av tre deler.  

 1. Det ene arbeidskravet består av å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver om studentens tilstedeværelse på arbeidsplassen et bestemt antall timer. 
 2. Det andre arbeidskravet består av en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole i begynnelsen av praksisperioden. 
 3. Det tredje arbeidskravet består av en oppsummeringssamtale med kontaktperson ved Oslo Nye Høyskole i slutten av praksisperioden. 

Eksamen

Eksamen i PSY6910 Internship/praksis består av en individuell skriftlig oppgave på 2 000 ord (+/- 10 %) knyttet til praksisoppholdet.