Hopp til hovedinnhold
mann flipper en mynt
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Are random events expected to be small?

Hva kjennetegner en tilfeldighet? Selv om det finnes ulike måter å definere tilfeldigheter på, har tilfeldigheter også psykologiske konnotasjoner som går utover formelle definisjoner av begrepet. Dette er utgangspunktet for en forskningsartikkel publisert i «Psychological Research», av Karl Halvor Teigen og Alf Børre Kanten.

Publisert i Forskningspublikasjoner Tirsdag 5. oktober, 2021 - 15:44 | sist oppdatert Onsdag 29. mars, 2023 - 13:07

Forskere: Karl Halvor Teigen og Alf Børre Kanten.

Sammendrag

Kaster man et kronestykke opp i luften kan man si at det er tilfeldig om den lander på kron eller mynt, siden begge utfallene er assosiert med en sannsynlighet på 50%. Hva som i hverdagen oppleves som tilfeldig, er imidlertid bestemt av flere faktorer enn matematikk og formelle definisjoner. I en serie studier demonstrerer Karl Halvor Teigen og Alf Børre Kanten at folk typisk forventer at tilfeldige hendelser er små, snarere enn store. Assosiasjonen mellom størrelse og tilfeldigheter ble undersøkt i et sett varierte kontekster: For eksempel finner de at små (vs. store) dyr er forventet å ha et mer tilfeldig bevegelsesmønster, at store svingninger i en aksjekurs virker mindre tilfeldige enn små svingninger, og at det oppfattes som mer rimelig å si at en liten eksplosjon skjedde tilfeldig enn det gjør å si at en stor eksplosjon skjedde tilfeldig. Artikkelen diskuterer flere potensielle forklaringer på den tilsynelatende robuste koblingen mellom størrelse og tilfeldigheter. 

Les hele artikkelen her:

Teigen, K.H., Kanten, A.B. Are random events expected to be small?. Psychological Research 85, 133–150 (2021). https://doi.org/10.1007/s00426-019-01252-9