Hopp til hovedinnhold
tegning av to personer og to hjerner med streker og krusesduller

Bedømmingspsykologi

Publisert i Forskningsprosjekter av Alf Børre Kanten Lørdag 28. november, 2020 - 16:14 | sist oppdatert Onsdag 29. mars, 2023 - 13:10

Konsekvenser av psykologisk distanse

I flere år, med utgangspunkt i «construal level theory» har Kanten vært interessert i hvordan ulike former for avstand (tid, rom, sosial distanse) påvirker informasjonsprosessering og ulike typer bedømmelser og valg. Mens tenkning omkring nære hendelser er konkret og detaljert, er tenkning omkring fjerne hendelser mer abstrakt og generell. Kanten har forsket på hvordan dette påvirker estimering av tidsbruk:

Selvet og positive illusjoner

Mye sosialpsykologisk forskning viser at folk konstruerer såkalte positive illusjoner om seg selv, som ofte går på bekostning av en mer balansert virkelighetsforståelse. Innenfor denne forskningstradisjonen har han vært interessert i hvordan folk sammenligner seg med andre, samt hvordan de sammenligner seg med tidligere og forventede fremtidige «selv»:

Kontrafaktisk tenkning

Tanker om det kontrafaktiske (det som ikke skjedde, men som kunne hendt) er en viktig determinant for hvordan folk reagerer på hendelser som rammer dem. Kanten har studert hvordan tanker om det kontrafaktiske skiller seg fra tanker om det som faktisk hendte, samt hvordan kontrafaktisk tenkning kan spille en rolle i utviklingen av posttraumatisk stresslidelse:

Psykologiske implikasjoner av små vs. store hendelser

Hvordan skiller tanker omkring store hendelser seg systematisk fra hvordan vi tenker omkring mindre og mer bagatellmessige hendelser? Kanten har i sin forskning vist at avstander i tid og rom til store hendelser oppfattes som kortere enn identiske avstander til små hendelser, samt at små hendelser ofte vurderes som mer tilfeldige enn større hendelser:

 


    Tilbake til toppen