Hopp til hovedinnhold
to personer holder hender
Foto: Getty

The Emotions and Empathy Lab

Høsten 2022 startet et nytt forskningssamarbeid ved Psykologisk Institutt. Da ble Emotions and Empathy Lab grunnlagt (E&E) av førsteamanuensisene Johanna Blomster Lyshol og Magnus Helgheim Blystad. 

Publisert i Forskningsaktuelt av Magnus Helgheim Blystad og Johanna Blomster Lyshol Onsdag 15. februar, 2023 - 20:37 | sist oppdatert Onsdag 17. januar, 2024 - 10:06

Lyshol og Helgheim Blystad har begge bakgrunn fra felter relatert til empati; Lyshol fra studier av kama muta (det å være rørt av menneskelig nærhet), og Magnus fra studier av hjelpeatferd hos dyr og empatisk atferd. Som så var det naturlig at de fant et felles kontaktpunkt. E&E får også mye støtte fra Dr. Peder Isager, også ved Psykologisk Institutt, spesielt hva angår replikasjonsstudier og åpen data. 

E&E Labben har et mål; å forstå empati og emosjoner!
For å nå dette målet jobber gruppa derfor mye med grunnforskning relatert til forståelsen av empati, emosjoner og relaterte psykologiske konstrukter. Per nå har E&E to prosjekter gående: 

Hva er empati hos vanlige folk?
Hvordan forstår folk flest begrepet empati? Er dette det samme som forskerne sin definisjon? I en studie fra 2021 kartla amerikanske forskere vanlige folks forståelse av empati, og argumenterte for at empati består av flere underelementer. Vi har tatt dette videre ved å gjennomføre en replikasjon med en utvidet spørreundersøkelse.

I dette prosjektet har vi gjennomført datainnsamling og preliminær analyse av resultatene.

Empatiforståelse hos helsefagstudenter
For studenter som skal ut i et arbeidsliv preget av menneskelige relasjoner blir empati nesten som et verktøy å regne. Empati er også en term som blir mye forsket på innen forskjellige helsefaglige felt (e.g. sykepleie, medisin, psykologi og sosiologi) Men hvordan forstår forskjellige helsepersonell empati? Det skal vi forsøke å finne ut av dette prosjektet.

Her vil det også være aktuelt å se på kvalitative data, relatert til empatiforståelse. Prosjektet er i startfasen, med planlagt datainnsamling sommer-høst 2023.

Presentasjoner, artikler og media
Blomster Lyshol, J.K, Blystad, M.H., Isager, P. M. & Bastos, R. (2023, April 27-28), Empathy among laypeople - Replication of Hall, Schwartz, & Duong, 2021. [Konferanse presentasjon]. Norwegian Social and Community Psychology Conference, Trondheim, Norway 

For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss på e-post:
Magnus H. Blystad: magnus.blystad@oslonh.no


Tilbake til toppen