Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av to mennesker med munnbind og mange tanker
Foto: Getty Images

“Everybody Needs to Do Their Part, So We Can Get This Under Control.” Reactions to the Norwegian Government Meta-Narratives on COVID-19 Measures

Hvordan får man folk til å følge smittevernstiltak som er til gode for fellesskapet, men som legger sterke begrensninger på personers liv?

I denne kvalitative studien har Ella Marie Sandbakken (ONH) og Sigrun Marie Moss (UiO) analysert myndighetenes pressekonferanser tidlig i pandemien i Norge. I analysen fant forskerne fem sentrale narrativer regjeringen brukte for å få folk til å følge smittevernstiltak. Deretter gjennomførte forskerne kvalitative dybdeintervjuer for å undersøke hvordan disse narrativene ble forstått av folk i Norge.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Ella Marie Sandbakken Torsdag 10. august, 2023 - 11:18 | sist oppdatert Torsdag 10. august, 2023 - 11:23

Medforfatter:
Førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo, Sigrun Marie Moss

Navn på tidsskrift/forlag:
Political Psychology


For å få kontroll over spredningen av COVID-19 innførte norske myndigheter den 12. mars 2020 de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. I denne kvalitative studien ønsket Sigrun Marie Moss (UiO) og Ella Marie Sandbakken (ONH) å undersøke hvilke historier, kalt narrativer, regjeringen fortalte om koronasituasjonen for å få folk til å følge disse restriktive tiltakene.

I sin analyse av de daglige pressekonferansene i mars og april 2020, fant forskerne fem narrativer myndighetene brukte for å få folk til å følge tiltakene: (1) Dugnad; (2) Nasjonalromantisk norskhet; (3) Solidaritet med de sårbare; (4) Troverdig ledelse; og (5) Et farlig virus.

I analyse av dybdeintervjuer med deltakere i svært ulike livssituasjoner, fant forskerne at myndighetenes narrativer i stor grad overlappet med intervjudeltakernes narrativer. Dette var spesielt tilfellet når det gjaldt å forstå situasjonen som en dugnad, som nødvendig ut ifra solidaritet, samt at ledelsen var troverdig.

Forskerne konkluderer med at det er viktig at narrativene myndigheter velger for å kommunisere i en krisesituasjon gir gjenklang hos folk. Hvilke narrativer som bør velges avhenger av kultur og kontekst.

Les artikkelen her →


Tilbake til toppen