Hopp til hovedinnhold
Illustrerte personer i fysisk aktivitet
Illustrasjon: Getty Images

Fysisk aktivitet og overlevelse hos lungekreftpasienter

En ny stor samlet analyse av 20494 lungekreftpasienter (16864 dødsfall) fra 11 kohort studier viser at høy fysisk aktivitet kan redusere dødelighet hos lungekreftpasienter.

Publisert i Forskningspublikasjoner Fredag 21. oktober, 2022 - 12:41 | sist oppdatert Fredag 21. oktober, 2022 - 12:55

Dagfinn Aune er medforfatter på studien som viste at fysisk aktivitet på ≥8.3 MET-timer/uke var assosiert med 7% lavere totaldødelighet blant lungekreftpasienter sammenlignet med de som var inaktive. Det var imidlertid ingen effekt på lungekreft-spesifikk dødelighet med relativ risiko (95% konfidensintervall) på 0.99 (0.95-1.04) i hele populasjonen. Imidlertid så man en interaksjon med tumor grad og hos de med lokalisert lungekreft uten spredning så man 20% reduksjon i risiko blant de mest aktive både når det gjaldt total dødelighet og lungekreft-spesifikk dødelighet. 

 

Yang JJ, Yu D, White E, Lee DH, Blot W, Robien K, Sinha R, Park Y, Takata Y, Gao YT, Smith-Byrne K, Monninkhof EM, Kaaks R, Langhammer A, Borch KB, Al-Shaar L, Lan Q, Sørgjerd EP, Zhang X, Zhu C, Chirlaque MD, Severi G, Overvad K, Sacerdote C, Aune D, Johansson M, Smith-Warner SA, Zheng W, Shu XO. Prediagnosis Leisure-Time Physical Activity and Lung Cancer Survival: A Pooled Analysis of 11 Cohorts. JNCI Cancer Spectr. 2022 Mar 2;6(2):pkac009. doi: 10.1093/jncics/pkac009.

Les hele på Oxford Academic →


Tilbake til toppen