Hopp til hovedinnhold
gravid kvinne holder jordkloden i hendene
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree

I en tid preget av miljø- og klimakriser, ser det ut til at stadig flere mener at det å ikke få barn er et viktig miljøtiltak. Dette har blitt kalt for miljøbegrunnet barnefri. Denne artikkelens analyse av mediedekningen fra 2013 til 2020, viser at de offentlige samtalene om miljøbegrunnet barnefri er preget av en rekke ideologiske dilemmaer. Disse spesifikke dilemmaene kan også kaste lys over hvordan samfunnet generelt forholder seg til miljø- og klimaspørsmål.

Publisert i Forskningsaktuelt Onsdag 6. oktober, 2021 - 14:23 | sist oppdatert Torsdag 21. desember, 2023 - 11:08

Forsker: Erik Nakkerud

Sammendrag

Miljøbegrunnet barnefri innebærer å begrense reproduksjonen av hensyn til miljøet. Et slikt valg kan blant annet bygge på utregninger som viser at det å få ett barn mindre, er det suverent mest effektive klimatiltaket på individnivå. En rapport Institutt for samfunnsforskning publiserte i fjor, viste at opp mot 40 % av de som ikke ønsker å få flere barn, er litt eller helt enige i at miljøhensyn påvirker dette ønsket. Denne artikkelen ser på hvordan miljøbegrunnet barnefri dekkes i aviser, radio og TV. Dekningen analyseres med utgangspunkt i begrepet «ideologiske dilemmaer», som innebærer at samfunnets rådende forståelsesmåter alltid vil kunne brukes til å argumentere både for og imot samme sak. Resultatene antyder at liberalisme, bærekraftig utvikling, globalisme, biologisme og humanisme alle kan brukes til å argumentere både for og imot miljøbegrunnet barnefri i Norge. Dette gir offentlige samtaler preget av såkalt «whataboutery», hvor de ideologiske dilemmaene gjør at selve temaet – altså miljøbegrunnet barnefri – havner på sidelinjen. Denne prosessen blir i artikkelen sammenlignet med hvordan det norske samfunnet forholder seg til miljø- og klimaspørsmål generelt.

Les hele artikkelen her:

Nakkerud, E. Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree. Hu Arenas (2021). https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6


Tilbake til toppen