Hopp til hovedinnhold
illustrasjon av hjerte og lunger
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Novel associations between cytokines and pulmonary involvement in juvenile dermatomyositis – a cross-sectional study of long-term disease

En studie utført av forsker Henriette S. Marstein og professor Helga Sanner på Oslo Nye Høyskole viser sammenheng mellom betennelsesmolekyler og henholdsvis lungeskade og redusert lunge funksjon og volum, ved revmatisk hud- og muskelbetennelse oppstått i barnealder, også kalt juvenil dermatomyositt (JDM). 

Publisert i Forskningsaktuelt Tirsdag 12. oktober, 2021 - 15:20 | sist oppdatert Torsdag 21. desember, 2023 - 11:08

Forskere: Henriette Marstein, Thomas Schwartz, Trond Mogens Aaløkken, May Britt Lund, Berit Flatø, Ivar Sjaastad og Helga Sanner.

Sammendrag

JDM er en sjelden revmatisk sykdom som starter før fylte 18 år. De vanligste symptomene er muskelsvakhet og hudutslett, men hjertet, fordøyelsesorganer og lungene kan også være angrepet (1). Autoimmunitet trigger kroppens immunsystem og gir en kronisk og lavgradig betennelsestilstand der flere betennelsesmolekyler (cytokiner) er involvert i å utvikle skade (2).

Voksne som utvikler dermatomyositt (DM) får ofte alvorlig lungekomplikasjoner, men ved JDM er lungefunnene mindre uttalt og kan lett bli oversett. Det er svært lite kunnskap om hvordan lungene til JDM pasienter endrer seg når barna med JDM blir voksne og hvilke cytokiner som er involvert i endringer i lungevevet. Tidligere har vi vist at JDM pasienter har økte nivåer av tre spesielle cytokiner – Interferon gamma-indusert protein 10 (IP-10), Eotaxin og Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) og at disse tre er involvert i vevsskade (3).

Studien inkluderte 59 pasienter og 59 alders- og kjønns matchede friske kontroller fra den generelle befolkning. Studiedeltagernes lunger ble ved en tidligere undersøkelse grundig kartlagt; dette inkluderte lungefunksjonsundersøkelser og billeddiagnostikk av pasientene (CT undersøkelse) (4). Cytokiner som er kjent for å være involvert i lavgradig betennelse ble også målt (3). Vi analyserte sammenhengene mellom resultatene av lungeundersøkelsene og cytokinmålingene og sammenlignet med tilsvarende analyser hos kontrollpersonene.

De viktigste funnene i denne studien var at nettopp cytokinene IP-10, Eotaxin og MCP-1 viste sammenheng med endringer i lungefunksjon, struktur og volum. Våre funn er viktige for fremtidig forskning på hvordan cytokinene skaper endringer og kan på sikt guide utvikling av medikamenter som kan hindre at alvorlig lungesykdom oppstår.

Les hele artikkelen her:

Marstein H, Schwartz T, Aaløkken TM, Lund MB, Flatø B, Sjaastad I, Sanner H. Novel associations between cytokines and pulmonary involvement in juvenile dermatomyositis - a cross-sectional study of long-term disease. Rheumatology (Oxford). 2020 Aug 1;59(8):1862-1870. doi: 10.1093/rheumatology/kez531. PMID: 31740970.


Tilbake til toppen