Hopp til hovedinnhold
To personer iført munnbind står med stor avstand mellom seg
Foto: Getty Images

Now We Are All in the Same Boat. At the Same Time, We Are Not.” Meaning-Making and Coping Under COVID-19 Lockdown in Norway

Da Norge stengte ned i mars 2020, fikk mange av oss livene våre snudd på hodet. Hvordan håndterte vi denne endringen og usikkerheten?

I denne studien har Ella Marie Sandbakken (ONH) og Sigrun Marie Moss (UiO) intervjuet deltakere i ulike livssituasjoner om deres hverdag under første koronalockdown. Studien undersøkte ulike mestringsstrategier personer brukte i hverdagen. Forskerne fant at det var stor variasjon i hvordan situasjonen opplevdes – både fordi personer håndterte situasjonen forskjellig, og fordi tiltakene traff ulikt.

Publisert i Forskningspublikasjoner av Ella Marie Sandbakken Torsdag 10. august, 2023 - 10:33 | sist oppdatert Torsdag 10. august, 2023 - 11:17

Medforfatter: 
Førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo, Sigrun Marie Moss

Navn på tidsskrift/forlag:
Human Arenas


I denne kvalitative intervjustudien har Ella Marie Sandbakken (ONH) og Sigrun Marie Moss (UiO) undersøkt hvordan første koronalockdown opplevdes i Norge. Tiltakene som ble iverksatt i Norge den 12. mars 2020 førte for mange til store endringer i hverdagen, og kunne derfor bli opplevd som stressende. For å håndtere en slik situasjon vil mennesker ofte bruke ulike mestringsstrategier.

I analysen av intervjuene fant forskerne at deltakerne tok i bruk både problemfokuserte og emosjonsfokuserte mestringsstrategier. I tillegg beskrev deltakerne fellesmestring («communal coping»), som går ut på følelsen av å håndtere en stressende hendelse i fellesskap. Fellesmestring har vist seg å redusere usikkerhet og gi større følelse av kontroll.

Forskernes hovedfunn var at selv om COVID-19-pandemien var en delt stressende hendelse, påvirket den mennesker ulikt. Dette er både fordi man mestrer situasjonen ulikt, men også fordi man var i forskjellige livssituasjoner som ble ulikt truffet av tiltakene.

De konkluderer med at det er viktig å anerkjenne denne variasjonen i opplevelser under pandemien, og at alle ikke har vært i samme båt – selv om man har vært i samme storm.

Les artikkelen her →


Tilbake til toppen