Hopp til hovedinnhold
to forretningsmenn håndhilser
(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Nytt forskningsprosjekt – utnevning av toppledere i staten

I hvilken grad etterlever statlige etater gjeldende lover, regler og avtaler for ansettelser av toppledere? Det skal et nytt forskningsprosjekt ledet av førstelektor Johan Bergh og tidligere professor II, Ole Boe finne svar på. Prosjektet er godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Publisert i Forskningsaktuelt Fredag 1. april, 2022 - 11:20 | sist oppdatert Torsdag 24. august, 2023 - 12:39

Den siste tiden har det vært en offentlig debatt omkring bl.a. tilsetting av ny sentralbanksjef. Dette prosjektet har til hensikt å undersøke utnevninger av toppledere i staten/departementene de siste ti årene, dvs. i perioden 2012-2022. Prosjektets mål er å klargjøre eventuelle sammenhenger mellom kvalifikasjonskrav omtalt i utlysningstekstene, og endelig tilsetting av søkerne. 

I prosjektet undersøkes følgende problemstilling: I hvilken grad etterlever statlige etater gjeldende lover, regler og avtaler for ansettelser av toppledere? Ut fra denne problemstillingen vil det bli utviklet ytterligere forskningsspørsmål som kan bidra til å belyse problemstillingen.

Prosjektet forventer å publisere en til to vitenskapelige artikler basert på resultater fra data innhentet fra relevante statlige etater og gjennomførte dokument/litteraturanalyser.


Tilbake til toppen