Hopp til hovedinnhold
Hyttefelt i fjellområde
Foto: Getty Images

Pushing too far? Negotiations of non-compliance and resistance to the COVID-19 cabin ban in Norway

Hvorfor ble det akkurat «hytteforbudet» som skapte motstand under første koronalockdown? Dette lurte to forskere på, som har gjort en intervjustudie med norske deltakere om deres syn på reaksjonene på hytteforbudet. De diskuterer funnene opp mot forskning på lydighet: Hvorfor møter noen politiske tiltak i en krise motstand, mens andre ikke? 

Publisert i Forskningsaktuelt av Ella Marie Sandbakken Tirsdag 22. august, 2023 - 12:24 | sist oppdatert Torsdag 11. april, 2024 - 10:09

Førsteforfatter
førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo, Sigrun Marie Moss

Navn på tidsskrift
European Journal of Social Psychology


Da smitteverntiltak ble innført i Norge under første korona-nedstengningen, var det spesielt det såkalte «hytteforbudet» som ble møtt med motstand og diskusjon. I denne studien har Ella Marie Sandbakken og Sigrun Marie Moss analysert hvordan intervjudeltakere forklarte hvorfor det var akkurat hytteforbudet som skapte debatt og frustrasjon i Norge.

Forskerne fant at samme deltakere kunne diskutere for og imot samme sak i samme intervju, noe de forklarer med at deltakerne stod i ideologiske dilemmaer. Overordnet sett snakket deltakerne negativt om personer som ikke var lydige og fulgte tiltaket (det såkalte "hyttefolket").

Forskerne diskuterer disse funnene opp mot "compliance"-litteraturen i sosialpsykologi, hvor de vektlegger viktigheten av å forstå menneskers meningsskaping og den kulturelle konteksten når man skal forstå lydighet eller motstand mot tiltak.

Forskerne argumenterer også for at det ble konstruert sterke sosiale normer for lydighet til tiltak i første fase av pandemien i Norge, noe som kan ha gjort det lettere for myndighetene å ha fått kontroll over pandemien, men som kan ha risikert å skape konformitetspress.

Les hele artikkelen her


Tilbake til toppen