Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av et overvektig menneske
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Uheldig fettlagring kan ha betydning for utvikling av kardio-metabolsk syndrom hos voksne pasienter med juvenil dermatomyositt

I en ny studie av forsker Henriette S. Marstein og professor Helga Sanner ved Oslo Nye Høyskole, er det vist at hvor på kroppen fett lagres, kan ha sammenheng med redusert hjertefunksjon og forekomst av metabolsk syndrom (høyt blodkolesterol, blodsukker og blodtrykk, og økt livvidde) hos voksne pasienter med juvenil dermatomyositt (JDM).

Publisert i Forskningsaktuelt Fredag 17. juni, 2022 - 10:56 | sist oppdatert Fredag 23. september, 2022 - 09:04

ForskereHenriette S Marstein, Birgit N Witczak, Kristin Godang, Thomas Schwartz, Berit Flatø, Jens Bollerslev, Ivar Sjaastad, Helga Sanner 

JDM er en sjelden barnerevmatisk sykdom som er kjennetegnet ved muskelsvakhet og et karakteristisk hudutslett. Pasientene har lavgradig betennelse og andre organ systemer som hjertet og lungene kan også være affisert. Etter moderne behandlingsstrategier med kortison med tillegg av andre anti-inflammatoriske medikamenter (vanligvis metotreksat) ble innført, er dødeligheten redusert fra 30% til < 2-3%. Vi har tidligere vist at pasienter med JDM har nedsatt hjertefunksjon(1) (som oftest ikke gir symptomer) og at de oftere har økt livvidde (abdominal fettlagring) sammenlignet med kontroller(2). Vi og andre har også vist at JDM pasienter oftere har en sjelden fettlagrings defekt som fører til tilstanden lipodystrofi (3).

I den generelle befolkning er det kjent at vektøkning – særlig abdominal fettlagring – fører til metabolsk syndrom og hjertekar sykdommer, også kallet kardio-metabolsk syndrom.

I en ny studie har vi undersøkt 39 pasienter (18 år og eldre) og sammenlignet resultatene med 39 alder og kjønns matchede kontroller fra den generelle befolkning. Alle deltakerne ble skannet med hensyn på deres abdominale fettlagre med bruk av dual x-ray absorptometry scanner. Deres hjertefunksjon ble målt med ekkokardiografi. I tillegg ble kolesterolnivåer og blodtrykk målt, og forekomst av metabolsk syndrom kategorisert. 
Studien viste at pasientene hadde høyere forekomst av abdominalt fett og metabolsk syndrom enn kontrollene. I tillegg så vi at nedsatt hjertefunksjon var assosiert med mannlig kjønn og lipodystrofi hos pasientene. Funnene belyser uheldig fettlagring som en konsekvens av sykdommen, og som kan være årsak til at pasientene i større grad utvikler kardio-metabolsk syndrom.

  1. Schwartz T, Sanner H, Husebye T, Flato B, Sjaastad I. Cardiac dysfunction in juvenile dermatomyositis: a case-control study. Ann Rheum Dis. 2011;70(5):766-71.
  2. Witczak BN, Bollerslev J, Godang K, Schwartz T, Flatø B, Molberg Ø, et al. Body composition in longstanding juvenile dermatomyositis; Associations with disease activity, muscle strength and cardiometabolic measures. Rheumatology (Oxford). 2021.
  3. Sanner H, Gran JT, Sjaastad I, Flato B. Cumulative organ damage and prognostic factors in juvenile dermatomyositis: a cross-sectional study median 16.8 years after symptom onset. Rheumatology (Oxford). 2009;48(12):1541-7.

 

Les hele artikkelen her:

Adipose tissue distribution is associated with cardio-metabolic alterations in adult patients with juvenile-onset dermatomyositis


Tilbake til toppen