Hopp til hovedinnhold
Biblioteket ved Oslo Nye Høyskole

Biblioteksinfo

Lokasjon

Biblioteket er delt med studentene på Lovisenberg Diakonale Høyskole, og ligger i 3. etasje i bygg nummer 15 (samme bygg som studentkantinen).

Åpningstider

Ordinære åpningstider
Biblioteket er åpent med kort+kode til kortleseren så lenge bygningen er åpen.

Hvis du trenger hjelp er biblioteket betjent ved følgende tider:
Mandag–torsdag kl. 08.45-16.00
Fredag kl. 08.45-15.00

Kontaktinformasjon

Tlf. 404 68 847
E-post bibliotek@ldh.no
Besøksadresse 3. etg, Lovisenberg gaten 15 B

Bibliotekaren i skranken på biblioteket
​Bibliotekaren ved Oslo Nye Høyskole er klar for svare på dine spørsmål knyttet til pensum og litteratur. Foto: Oslo Nye Høyskole/Thomas Strømstad

Låneregler

 • Studenter må ha med seg studentbevis eller annen identifikasjon når de skal registreres som låntakere.
 • Låntakere er personlig ansvarlig for lånte bøker og lånekort, og  er erstatningspliktig ved evt. tap.
 • Låntakere må ikke overlate sine lån til andre.
 • Låntakere må gi beskjed hvis det blir endringer i deres person- eller kontaktopplysninger.
 • Det er 14 dagers lånetid på ordinære bøker.
 • Lånetaker er selv ansvarlig for å fornye lånene sine.

Finne bøker

 • Bruk Oria til å søke frem titler i bibliotekkatalogen. Du behøver ikke være på biblioteket for å bruke Oria.
 • Velg Lovisenberg Diakonale Høgskole fra institusjonslisten. 

Fornye lån

 • Bøker som er lånt inn fra andre bibliotek, må fornyes gjennom biblioteket på Lovisenberg eller via Oria. Lån på våre egne bøker kan fornyes hvis det ikke står andre på venteliste (gjelder ikke bøkene på dagslån).
 • For å fornye lånene, kan man logge seg inn på Min konto i Oria.
 • Nye lånere får tilsendt en epost med påloggingsinformasjon fra biblioteksystemet.
 • Ta kontakt med biblioteket dersom det er behov for hjelp til å fornye lån: bibliotek@ldh.no
   

Digital veiledning i litteratursøk og referering

 • Biblioteket tilbyr både digital og stedlig veiledning der vi blant annet hjelper deg med søketeknikk, sitering og referansehåndtering. Veiledningen foregår mellom 12:30-14:30 mandag-fredag over Zoom. Send e-post til bibliotek@ldh.no for å avtale tid og for å få tilsendt lenke til Zoom-rommet. 

Gebyrer og erstatning

 • Låner får varsel på epost og SMS tre dager før forfallsdato. Det sendes ut nytt varsel samme dag som forfallsdato. Det neste varselet er varsel om erstatningskrav. Hvis lånet fremdeles ikke returneres, settes lånet til tapt, og låntaker mister låneretten.
 • Låntaker får et erstatningskrav på bokens verdi, minimum 500 kr. Studenter og eksterne brukere får i tillegg et gebyr på kr 100 pr tapte lån. Dette må betales selv om boken leveres, eller erstattes på annen måte (se under). Erstatningskrav og evt. gebyr må betales før låneretten gis tilbake.
 • Erstatningskravet frafalles hvis låntaker erstatter tapt bok ved å kjøpe inn et nytt eksemplar. Erstatningseksemplaret skal være nyeste utgave av boken.

For å få tilgang på sider som Taylor & Francis, Sage, Springer og Psycharticles på høyskolens område trenger du kun å være pålogget nettverket til høyskolen

Dette gjelder spesielt de av dere som skal skrive bacheloroppgave. Det kan være nyttig å vite at du kan få tilgang til høyskolens VPN også utenfor høyskolen. Mer informasjon under "Tilgang til forskningspublikasjoner utenfor campus".

Nettverket til Oslo Nye Høyskoles studenter er
Brukernavn: ONH Student
Passord: eksamen2021

Disse ressursene har vi tilgang til forskningsartikler fra:

 

For å få tilgang på sider som Taylor & Francis, Sage, Springer og Psycharticles utenfor høyskolens område: 

Dette gjelder spesielt de av dere som skal skrive bacheloroppgave. Det kan være nyttig å vite at du kan få tilgang til høyskolens VPN også utenfor høyskolen. Gå inn på linken under for å få full instruksjon.

Guide for å bruke VPN for Mac OS 13 (Ventura) eller nyere
Guide for å bruke VPN for Mac OS 12 (Monterey) eller eldre

Guide for å bruke VPN for PC, Windows

Guide for å bruke VPN for Chromebook

Her finner du ressursene: 

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe om brukernavn og passord til VPN finner du det i Qybele under Profil og "Microsoft 365/VPN". Har du andre spørsmål vedrørende VPN kan du legge inn en sak under "Mine Saker" i Qybele.

Se bibliotekets nettsider for mer informasjon. Bruk også helsebiblioteket.no for gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap innenfor helsefagene.


Tilbake til toppen