Hopp til hovedinnhold

Studentombudet

Etter Lov om høyskole og universitet skal alle studenter ved universitet og høyskoler ha tilgang til et studentombud. Oslo Nye Høyskole har sammen med fem andre høyskoler etablert en felles ordning med studentombud for våre studenter.

Gruppe representanter fra utdanningsinstitusjoner etter å ha undertegnet samarbeidsavtalen om studentombud
Representantar frå KHiO, Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen, Noregs musikkhøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Oslo Nye Høyskole undertegner den nye samarbeidsavtalen om studentombud. Foto: Sandra Magnussen, Politihøgskolen

Råd og hjelp til studentene

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon,  påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå.

Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved Oslo Nye Høyskole. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke og har taushetsplikt.

Møt studentombudet Pål Gustavsen


Lovtillegg sikrer studentene tilgang til studentombudsmann

Oslo Nye Høyskole samarbeider med Kunsthøgskolen i Oslo, Politihøyskolen, Arkitektur- og Designhøgskolen, Norges musikkhøgskole og Lovisenberg diakonale høyskole om stillingen etter en endring i Lov om universitet og høyskole i 2019:

§ 4-17. Studentombud
(1) Styret skal sørge for at alle studenter har tilgang til et studentombud.
(2) Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.
(3) Departementet kan gi nærmere forskrift om studentombud.

Kontaktinformasjon
E-post:    studentombudet@uio.no
Telefon:   920 49 736
Adresse: Lucy Smiths hus (6. etasje), Problemveien 7, 0316 Oslo


Tilbake til toppen