Hopp til hovedinnhold
/
Studentrådet ved Oslo Nye Høyskole 2019-20 (Foto: ONH)

Oslo Nye Høyskole har de mest fornøyde psykologistudentene i landet

Vi legger all skryteskam til side og slår fast at våre studenter i psykologi er de bachelorstudentene på fagfeltet som er mest tilfredse i landet. Det kan vi konkludere med etter at den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret fra 2019 er publisert.

Publisert i Studentnytt av Helene Samuelsen Tirsdag 18. februar, 2020 - 18:06 | sist oppdatert Mandag 28. mars, 2022 - 15:06

Psykologistudentene våre er enda mer fornøyde i år!

Hvert år vurderer flere titalls tusen studenter rundt omkring på store og små høyskoler og universiteter sin oppfatning av studiene de går på på en skala mellom 1 og 5, hvor fem er det beste. Våre psykologistudenter var fornøyde med studieprogrammet sitt allerede i 2018, og det er hyggelig å se at de i 2019 er markant enda mer tilfredse: Nettstudentene gir oss karakteren 4,8 i år, mot 4,4 i 2018, og de som studerer på campus i Oslo har gått fra en tilfredshet på 4,2 i 2018 til 4,5 i 2019.

Hvorfor så tilfredse studenter?

Hvis vi kaster et blikk på rapportert overordnet tilfredshet hos studenter ved de andre institusjonene som tilbyr tilsvarende bachelorstudier i psykologi, ligger vi et hestehode foran nestemann på lista.

Randi Bjøntegaard
Randi Bjøntegaard, studieleder på psykologi ved Oslo Nye Høyskole (Foto: ONH)

Randi Bjøntegaard, studieleder for psykologi ved Oslo Nye Høyskole mener den høye tilfredsheten bygger på fagavdelingens gjennomtenkte arbeide med å bygge gode og helhetlige opplevelser i program og emner; fra type fagemner, via pensum, forelesninger, og innhold i skolens digitale læringsplattform Qybele, til vurderingsformer og eksamen. 

– Videre handler det om svært dyktige og engasjerte forelesere, og stort fokus på undervisning både på nett og sted. Både nettstudenter og de som velger å studere på sted tilbys ulike metoder å lære fagstoff på gjennom forelesning, seminar, webinar, samlinger, videoforelesninger, undervisningsvideoer, podcast, forskningsartikler og pensumbøker. Målet vårt er at undervisningen skal svare på den enkeltes foretrukne måte å lære på.

Bjøntegaard forteller også at mange av studentene opplever den nærheten som Oslo Nye Høyskole er opptatt av å tilby både på store og små studieprogrammer:  – Det er kort vei mellom student og fagansatt. Dessuten er vi kreative og nytenkende og forsøker å følge med i tiden når det kommer til bruk av teknologi og hvordan vi skal presentere fagstoff gjennom digitale flater. Og så er jo psykologi et veldig spennende fagfelt da!

Tallenes tale

Det studieleder for psykologi Randi Bjøntegaard sier her støttes av tallene fra studiebarometeret 2019 når vi sammenligner oss med de generelle bachelorprogrammene i psykologi ved UiO, UiB, NTNU og Høgskolen i Innlandet :

  • Oslo Nye Høyskole er i tet når det kommer til overordnet tilfredshet med undervisning, med 4,1 for campusstudenter, og 4,0 for nettstudenter
  • Studentene skårer oss også klart best når det kommer til digitalisering: Våre nettstudenter gir oss karakteren 4,1. Samtlige andre studiesteder skåres til et sted på 3-tallet
  • Vi er også i tett sammen med Høgskolen i Innlandet når det gjelder tilfredshet med faglig og sosialt miljø. Interessant nok gjelder dette også for våre nettstudenter.
  • Når det gjelder både organisering av studieprogrammet og i hvilken grad bachelorprogrammet i psykologi er inspirerende, ligger vi også først i løypa med relativt klar margin Det vi er mindre fornøyde med er den overordnede tilfredsheten studentene melder inn når det gjelder tilknytning til arbeidslivet, her skårer vi 2,9, samt at vi gjerne ønsker å se at studentenes eget engasjement økte opp mot 4-tallet. Dette er områder vi vil jobbe målrettet med framover.

Se selv! 

Studiebarometeret ligger ute på nett, så bruk gjerne anledningen til å gå inn og se på detaljer og lek deg med sammenligninger med andre institusjoner:

På alle overordnede faktorer som studiebarometeret måler ligger Oslo Nye Høyskole over gjennomsnittet:

Resultater fra studentbarometeret 2019

Resultater fra studentbarometeret 2019, 2